Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGUSKÉPZŐ FÓRUM

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGUSKÉPZŐ FÓRUM ÜGYRENDJE

Hatályba lépett 2016. december 8-án a DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGUSKÉPZŐ FÓRUM alakuló ülésén.

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum (DRPF) alakuló ülésére került sor 2016. december 8-án. A Fórum nem előzmények nélkül szerveződött, alapját a két TÁMOP pályázat során (2009-2011, 2014-2015) dolgozta ki a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem munkatársaiból álló konzorcium. Az első projektben létrehozott testület még az osztott tanárképzés feladataira épült. Az osztatlan tanárképzés bevezetése 2013-ban, illetve a Tanárképző Központok kialakítása lényegesen megváltoztatta a körülményeket. A második pályázatban kidolgozott alapelvek mentén, szenátusi jóváhagyással jött létre az új testület, amelynek ügyrendjét a Fórum első összejövetelén hagyták jóvá a tagok.

1/2016. (12. 08.) számú állásfoglalás: A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum tagjai egyhangúan (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadták a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ügyrendjét.

Az ügyrend aláírásra került Dr. Berke Gyula oktatási rektorhelyettes Pécsi Tudományegyetem, Prof. Dr. Szávai Ferenc rektor Kaposvári Egyetem, Prof. Dr. Font Márta elnök, Dr. Podráczky Judit társelnök által.

 

REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja szervezésében 2017. április 20-án tartotta a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum (DRPF) soron következő rendezvényét a régió felsőoktatási és köznevelési szakemberei számára. A mintegy hatvan résztvevő előadásokat, tájékoztatókat hallgathatott meg a pedagógusképzés aktuális kérdéseiről és a köznevelés oktatásirányításának helyi feladatairól. 

A DRPF a PTE és a Kaposvári Egyetem pedagógusképzési szakembereinek testülete, amely kapcsolatot tart a régió szakembereivel. A rendezvényen részt vettek a dél-dunántúli tankerületi központok és oktatási központok vezetői, a két egyetem pedagógusképzési szakmai gyakorlataiban együttműködő gyakorló iskoláinak és partnerintézményeinek igazgatói is.  A megjelenteket a PTE Tanárképző Központ részéről Prof. Dr. Font Márta főigazgató, a DRPF elnöke és a Kaposvári Egyetem részéről Bencéné dr. Fekete Andrea oktatási dékánhelyettes köszöntötte.

 

Dr. Stéger Csilla, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese a tanárképzés aktuális kérdéseiről tartott előadást. Kiemelte a képzőhelyek és a köznevelés, a partnerintézményekkel való együttműködés fontosságát, megnövekedő szerepét.

Dr. Mrázik Julianna, a PTE BTK Neveléstudományi Intézet intézetigazgató helyettese, A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében c. EFOP-3.1.2.-16 pályázat szakmai vezetője, a projekt várható feladatairól, a partneriskolákkal való együttműködés lehetőségeiről adott tájékoztatást

Ritter Betty, a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője az Oktatási Hivatal támogató tevékenységéről, míg Dr. Kis Szilvia, a Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője az Oktatási Hivatal korai iskolaelhagyás megelőzését szolgáló pedagógiai támogató rendszerének szolgáltatásairól adott áttekintést. Páva Péter, a Pécsi Tankerületi Központ igazgatója pedig ismertette a tankerületi átszervezésekkel megváltozott, kibővült helyi fenntartói feladatokat, a tankerület működési struktúráját.

A jelenlévők hasznosnak értékelték a rendezvényt, fontosnak tartják a felsőoktatás és a köznevelés közötti párbeszéd lehetőségét, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum rendszeressé váló szakmai találkozóit.

 A testület működéséről a Tanárképző Központ honlapján található további információ: http://tanarkepzokozpont.pte.hu/

 

 

 

 

You shall not pass!