Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

A Tanárképző Központ Tanácsa által hozott határozatok 2017. április

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2017. április 

 

11/2017. (04. 10.) számú határozat:A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúan (13 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogya Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda vezetőtanári megbízásaira az alábbi javaslatot teszi:

 

Általános iskolai tagozaton

Intézményegység

Tantárgy

Iskolatípus

dr. Szász János

Deák

fizika

általános iskola

Egriné Fodor Gabriella

Általános Iskola

matematika

általános iskola

Fóti Nóra

Deák

angol nyelv

általános iskola

Horváthné Szűcs Márta

Deák

fizika

általános iskola

Katicsné Simon Gyöngyi

Deák

történelem

általános iskola

Kiss Judit

Deák

angol nyelv

általános iskola

Kozsahubáné Tóth Ildikó

Általános Iskola

angol nyelv

általános iskola

Varga Ágnes

Általános Iskola

angol nyelv

általános iskola

 

Középiskolai tagozaton

Intézményegység

Tantárgy

Iskolatípus

dr. Szász János

Deák

fizika

középiskola

Horváthné Szűcs Márta

Deák

fizika

középiskola

Iglicz Ágnes

Deák

magyar nyelv és irodalom

középiskola

Jurisics Judit

Deák

matematika

középiskola

Kopeczky Péter Zoltán

Székhely

testnevelés

középiskola

Laskay Szilvia

Deák

testnevelés

középiskola

 

12/2017. (04. 10.) számú határozat:A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúan (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 12. számú melléklete az osztatlan tanárszakok záróvizsga szervezésre vonatkozó rendelkezéseinek módosítását és a jogszabályi megfeleltetés után TVSZ módosítására szenátusi előterjesztés beadását.

 

13/2017. (04. 10.) számú határozat:A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúan (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy elfogadja a TVSZ 11. és 12. sz. melléklet módosítási javaslatait, mely szerint a hallgató a gyakorlóhelyen a szorgalmi időszak kezdetétől számított egy héten belül köteles megjelenni, s egyeztetni a gyakorlat teljesítésének időszakát.

 

14/2017. (04. 10.) számú határozat:A Tanárképző Központ Tanácsa (9 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy további egyeztetés szükséges az előterjesztésről: mely szerint a tanítási gyakorlat heteiben a hallgatók indokolt hiányzása esetén a vezetőtanárok/mentortanárok által kiadott igazolást a szaktanszékek fogadják el.

 

15/2017. (04. 10.) számú határozat:A Tanárképző Központ Tanácsa (7 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja annak megtárgyalását, hogy a középiskolai tanár szakképzettség megszerzése esetén a csoportos pedagógiai és önálló tanítási gyakorlatot a hallgatónak lehetőleg az egyik szakképzettségéből az 5-8., a másikat a 9-12. évfolyamon kelljen teljesíteni.

 

16/2017. (04. 10.) számú határozat: A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúan (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja az osztatlan tanárképzés csoportos pedagógiai és önálló tanítási gyakorlatának teljesítéséről történő további egyeztetést, a gyakorlat teljesítési idejének tantervi felülvizsgálatát a Művészeti Kar sajátosságainak figyelembe vételével.

 

17/2017. (04.10.) számú határozat: A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúan (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott, hogy az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgató a szakmai gyakorlatra való jelentkezés során nyilatkozzon arról, az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatát a PTE gyakorló iskolában vagy a PTE partnerintézményben szeretné teljesíteni. Az űrlapot elektronikus szavazással fogja a Tanács jóváhagyni.

 

18/2017. (04.10.) számú határozat:A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúan (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja a szakmai műhely keretében elkészült, TVSZ 12. számú mellékletiskolai gyakorlatokra vonatkozó módosítási javaslatait és az osztatlan tanárképzés iskolai gyakorlatainak tantárgyleírásait.

 

19/2017. (04.10.) számú határozat:A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúan (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, a Művészeti Kar hallgatói számára előírt csoportos iskolai gyakorlatok tantárgystruktúrája illeszkedjen a PTE tanárképzési struktúrájához.

 

20/2017. (04.10.) számú határozat:A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúan (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy javasolja az előterjesztésben szerepelt kérelem az összefüggő egyéni szakmai gyakorlat nem a pte gyakorló iskolájában való teljesítéséhez (osztatlan tanárképzés)c. űrlap címének és tartalmának a módosítását, egy a kérelem az összefüggő egyéni szakmai gyakorlat más köznevelési intézményben (nem pte gyakorló iskolában, nem pte partnerintézményben) történő teljesítéséhez (osztatlan tanárképzés)c. űrlap elkészítését, melyet elektronikus szavazással fog a Tanács jóváhagyni.

 

21/2017. (04. 10.) számú határozat:A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúan (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a Művészeti Kar zeneművész tanár szakon, kétszakos, osztatlan képzésben a kóruskarnagyművész-tanár és az ének-zene művésztanár szakirányok szakindítási kérelmeit a módosításokkal támogatja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You shall not pass!