Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

TANÁRSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ LISTÁK

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Tanárképző Központ Tanácsának 2016. október 10-i ülésén a következő határozatok születtek a tanárszakokhoz (tanári MA és osztatlan tanárképzés) és a Tanárképző Központ feladatellátásához kapcsolódó listák aktualizálására, módosítására vonatkozóan.

A PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának tanárképzési, 11. számú melléklete szerint a listákat az Egyetem és az érintett Karok honlapján közzé kell tenni.

1. A szakképzettség-felelősök listájára vonatkozóan:

25/2016. (10. 10.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúan (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott, hogy elfogadja a tanárszakokhoz kapcsolódó szakképzettség-felelősök listáját 2016/2017-es tanévre.

2.  A szakmódszertant oktatók listájára vonatkozóan:

26/2016. (10. 10.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúan (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott, hogy elfogadja a tanárszakokhoz kapcsolódó szakmódszertant oktatók listáját 2016/2017-es tanévre.

3. A záróvizsga bizottsági elnököket a kari javaslatok alapján a Tanárképző Központ Főigazgatója kéri fel és bízza meg a vizsgabizottsági elnöki teendők ellátására. (22. § (4))

27/2016. (10. 10.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúan (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott, hogy elfogadja a tanárszakokhoz kapcsolódó záróvizsga bizottsági elnökök listáját 2016/2017-es tanévre.

4. A záróvizsga követelményei (témakörök, kötelező szakirodalom) a Tanárképző Központ határozza meg és a vizsgát megelőzően legalább 3 hónappal az Egyetem honlapján és a karokon szokásos módon közzé kell tenni. (22. § (1))

28/2016. (10. 10.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúan (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott, hogy elfogadja a tanárszakokhoz kapcsolódó záróvizsga követelményei: témakörök és szakirodalom listáját a 2016/2017-es tanévre.

5. A szakdolgozati témákat és témavezetőket karonként a TK kari koordinátora gyűjti össze, és terjeszti Tanárképző Központ Tanácsa elé, amely egy tanév időtartamra hagyja jóvá azokat. A Tanárképző Központ Tanácsa által jóváhagyott témaköröket az egyetemi és az érintett karok honlapján is közzé kell tenni. (19. § (2))

30/2016. (10. 10.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúan (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott, hogy elfogadja a tanárszakokhoz kapcsolódó záróvizsga követelményei: szakdolgozati témakörök és témavezetők listáját a 2016/2017-es tanévre.

You shall not pass!