Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

ÚJ PÁLYÁZAT KÖZÖSSÉGI PEDAGÓGIAI GYAKORLAT-PTE PARTNERINTÉZMÉNY

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja újabb pályázatot hirdet

az osztatlan tanárképzés közösségi pedagógia gyakorlatában való partneri együttműködésre,

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE

cím elnyerésére.

A pályázók köre: olyan állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetek, valamint egyházak, vallási felekezetek és vallási közösségek, melyekben nevelő és/vagy oktató munka folyik.

A pályázat célja a hallgatók számára olyan partnerintézményi kör biztosítása, mely körön belül a hallgató az általa választott szervezetnél a közösségi pedagógiai gyakorlatát teljesíteni tudja, s ezen tevékenységét a fogadó szervezetet is hasznosítani tudja, munkájával hozzájárul annak eredményes működéséhez.

A sikeres pályázat feltétele a kritériumoknak való megfelelés és az együttműködés vállalása.

 

A 2015. évi pályázaton PTE PARTNERINTÉZMÉNYE címet elnyert szervezeteknek nem kell újból pályázniuk, amennyiben a pályázati feltételeknek továbbra is megfelelnek, a partnerintézményi együttműködés folytatását egy, a Tanárképző Központ által e célra külön elküldött nyilatkozatban megerősítik.

Pályázati feltételek:

A pályázó intézmény, szervezet alkalmas

 • szervezett keretek között, együttműködési megállapodás keretébena hallgatók képzéssel párhuzamos közösségi pedagógiai gyakorlatának, a szünidőben vagy szorgalmi idő alatt is teljesíthető közösségi gyakorlatának a biztosítására,
 • egy adott tanulói korosztály tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének (táboroztatás, szakkörök, érdeklődési körök stb.) szervezési, vezetési, programkészítési, közösségépítési területein, felzárkóztatásában vagy pótvizsgára való felkészítésében tapasztalatszerzési lehetőséget nyújtani.

Vállalja, hogy

 • pedagógus jelölteket fogad az Egyetemről a képzésben előírt szakmai gyakorlat teljesítésére,
 • szakmai ajánlatot készít tevékenységéről, melyben igazolja alkalmasságát a közösségi pedagógiai gyakorlat teljesítésére,
 • a gyakorlat idejére a hallgató számára pedagógus képesítésű mentort biztosít,
 • a mentor munkáját támogatja, számára lehetőséget biztosít a PTE által rendezett mentorálással, illetve az intézményi szakmai gyakorlattal kapcsolatos szakmai műhelyeken való részvételre,

 

 • intézményi szinten kapcsolatot tart a gyakorlat egyetemi szervezőjével,
 • kapcsolatot tart a pedagógusjelölt gyakorlati munkájának szakmai irányításáért, koordinálásáért felelős gyakorlatvezető egyetemi oktatóval,
 • a gyakorlat végén rövid szakmai véleményt, értékelést ad a hallgató és a gyakorlatvezető oktató részére,
 • sikeres pályázat esetén keret-megállapodást köt az egyetemmel.

Nyilatkozik arról, hogy

 • a pedagógus jelöltek befogadására alkalmas munkakörülményekkel (épülettel és megbeszélésekre, felkészülésre alkalmas helyiséggel, a pedagógus jelöltek tájékoztatásához és a gyakorlat teljesítéséhez szükséges dokumentumokkal, segédanyagokkal, informatikai eszközökkel) rendelkezik,
 • a fenti kritériumoknak megfelel, és az adatait a partnerintézményi országos elektronikus adatbázisban az Egyetem közzé teheti.

A pályázat dokumentációját (Melléklet, és kitöltendő dokumentumok) csatoltan küldjük. A pályázati kiírás és a dokumentáció megtalálható a PTE Tanárképző Központ honlapján is a tanarkepzokozpont.pte.hu  címen.

A pályázati dokumentációt elektronikus úton kell beküldeni a

tanarkepzo.kozp@pte.hu címre, Dr. Jelenszkyné dr. Fábián Ildikó felsőoktatási referens részére, aki a pályázattal kapcsolatosan további információkkal is szívesen áll rendelkezésre.

 

Beküldendő elektronikusan:

 • Szándéknyilatkozat (.doc vagy .docx kiterjesztésben)
 • Adatlap (.doc vagy .docx kiterjesztésben)
 • Intézmény, szervezet bemutatása, szakmai ajánlat (.doc vagy .docx kiterjesztésben)

Postai úton csak az alábbi dokumentumot kérjük kinyomtatva, pecséttel, aláírással ellátva visszaküldeni:

 • Szándéknyilatkozat 

Postacím: Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központ Pécs, Vasvári Pál u. 4. 7622

 

A pályázat beérkezésének határideje (elektronikus és postai úton egyaránt):

2017. január 12. csütörtök

 

A pályázat beérkezéséről elektronikus úton visszajelzést küldünk.

 

A partnerintézményi pályázat elbírálója a PTE Tanárképző Központ Tanácsa. A pályázat eredményéről 2017. január végén küldünk értesítést.

 

Az együttműködésről szóló keret-megállapodás megkötésére várhatóan 2017. februárjában kerül sor.

 A PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ MELLÉKLETEK:

1. Pályázati kiírás melléklet

2. Szándéknyilatkozat

3. Adatlap

4. Intézmény, szervezet bemutatása

 2015. évi PTE PARTNERINTÉZMÉNYE-KÖZÖSSÉGI PEDAGÓGIAI GYAKORLAT PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEK LISTÁJA

 

 

 

 

 

 

You shall not pass!