Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGUSKÉPZŐ FÓRUM

Nyomtatóbarát változatPDF változat

III. ÜLÉS  2017. NOVEMBER 30.

A PTE Tanárképző Központ 2017. november 30-án Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórumot szervezett a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem pedagógusképzési szakemberei, a dél-dunántúli tankerületi központok és pedagógiai oktatási központok vezetői, a két egyetem pedagógusképzésben együttműködő gyakorló és partnerintézményeinek igazgatói számára.

A meghívottakat dr. Berke Gyula, a PTE oktatási rektorhelyettese, dr. Gerner Zsuzsanna, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum elnöke, a PTE Tanárképző Központ főigazgatója és dr. Podráczky Judit, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum társelnöke, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának dékánja köszöntötte.  Dr. Podráczky Judit dékán külön köszöntötte Prof. dr. Font Márta professzor asszonyt, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum alapító elnökét, a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának első főigazgatóját, aki az elmúlt évtizedek során sokat tett a tanárképzés fejlesztéséért, a felsőoktatás és a köznevelés regionális együttműködéséért, a Fórum és a PTE Tanárképző Központ létrehozásáért.

Dr. Gerner Zsuzsanna kiemelte, hogy az ülés témája arra az alaphipotézisre reflektál, mely szerint a tanulók élethelyzetével kapcsolatos előnyök és hátrányok bonyolult hatásmechanizmusokon keresztül befolyásolják a tanulók iskolai pályafutását, illetve hogy a társadalmi egyenlőtlenségek az iskolarendszeren keresztül újratermelődnek, ha nem teszünk ez ellen. A társadalmi problémák kezelésében ma jelentős szerepe van az oktatásnak, az oktató-nevelő munkának, az oktatási intézményeknek. Pedagógiai és más eszközökkel az intézményekben dolgozó pedagógusok és munkatársaik sokat tehetnek és tesznek a társadalmi feszültségek kezelése, a leszakadó, veszélyeztetett helyzetben lévő tanulók hátrányainak csökkentése érdekében.

A DRPF tematikus napján olyan projektek bemutatására került sor, melyek hozzájárulnak az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, és segítik a leghátrányosabb helyzetű tanulókat a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen tudás és végzettség megszerzésében.

A Fórumon Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese az EFOP-3.1.7-16 Esélyteremtés a köznevelésben” pályázatról, dr. Mrázik Julianna az EFOP-3.1.2. projekt szakmai vezetője „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben” című pályázatról, dr. Berkics Erika szakmai vezető az EFOP-3.2.14-17 „Nyelvtanulással a boldogulásért” pályázatról tartott tájékoztatót. A már elindult vagy most induló pályázati fejlesztések egyaránt érintik a régió két felsőoktatási intézményét és Baranya, Somogy, Tolna megye köznevelési intézményeinek jelentős részét, mely intézmények, mint konzorciumi, vagy mint megvalósításba bevont partnerek vesznek részt a projektekben.

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ülése keretében, annak részeként kerül sor az új PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE címek ünnepélyes átadása is. A PTE Tanárképző Központ harmadik éve hirdeti meg pályázatát a tanárképzés szakmai gyakorlataiban való partneri együttműködésre. A pályázat célja olyan partnerintézményi kör kialakítása, melyben a partnerek elkötelezettek a pedagógusjelöltek szakmai fejlődésének támogatásában, mentorpedagógusai pedig elhivatottak a hallgatók felkészítésében.

Az idei évben a Tanárképző Központ és a szekszárdi képzési hely Alsófokú Pedagógusképzési Alközpontja közösen írta ki a partnerintézményi pályázatot, egységesen a tanárképzés és az alsófokú pedagógusképzés, a tanítóképzés, az óvodapedagógusképzés, csecsemő- és kisgyermeknevelési szakok gyakorlataiban való együttműködésre.

A rendezvényen ünnepélyes keretek között vehette át az új 41 nyertes intézmény az együttműködést jelképező partnerintézményi táblát. Az elmúlt évek hálózati fejlesztései nyomán összesen 121 partnerintézményi címmel rendelkező köznevelési intézmény, szervezet és mintegy 250 mentorpedagógus vesz részt a PTE pedagógusképzési szakok gyakorlatainak a vezetésében.

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum üléséről készült fotókat Hámori Gábor készítette:

 

http://tanarkepzokozpont.pte.hu/del-dunantuli-regionalis-pedagoguskepzo-...

A videot készítette és közzétette: PTE UNIVTV 2017. november 30.

https://youtu.be/S6rbRYJDuZg

 

II. ÜLÉS 2017. ÁPRILIS 20.

REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja szervezésében 2017. április 20-án tartotta a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum (DRPF) soron következő rendezvényét a régió felsőoktatási és köznevelési szakemberei számára. A mintegy hatvan résztvevő előadásokat, tájékoztatókat hallgathatott meg a pedagógusképzés aktuális kérdéseiről és a köznevelés oktatásirányításának helyi feladatairól. 

A DRPF a PTE és a Kaposvári Egyetem pedagógusképzési szakembereinek testülete, amely kapcsolatot tart a régió szakembereivel. A rendezvényen részt vettek a dél-dunántúli tankerületi központok és oktatási központok vezetői, a két egyetem pedagógusképzési szakmai gyakorlataiban együttműködő gyakorló iskoláinak és partnerintézményeinek igazgatói is.  A megjelenteket a PTE Tanárképző Központ részéről Prof. Dr. Font Márta főigazgató, a DRPF elnöke és a Kaposvári Egyetem részéről Bencéné dr. Fekete Andrea oktatási dékánhelyettes köszöntötte.

 Dr. Stéger Csilla, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese a tanárképzés aktuális kérdéseiről tartott előadást. Kiemelte a képzőhelyek és a köznevelés, a partnerintézményekkel való együttműködés fontosságát, megnövekedő szerepét.

Dr. Mrázik Julianna, a PTE BTK Neveléstudományi Intézet intézetigazgató helyettese, A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében c. EFOP-3.1.2.-16 pályázat szakmai vezetője, a projekt várható feladatairól, a partneriskolákkal való együttműködés lehetőségeiről adott tájékoztatást

Ritter Betty, a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője az Oktatási Hivatal támogató tevékenységéről, míg Dr. Kis Szilvia, a Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője az Oktatási Hivatal korai iskolaelhagyás megelőzését szolgáló pedagógiai támogató rendszerének szolgáltatásairól adott áttekintést. Páva Péter, a Pécsi Tankerületi Központ igazgatója pedig ismertette a tankerületi átszervezésekkel megváltozott, kibővült helyi fenntartói feladatokat, a tankerület működési struktúráját.

A jelenlévők hasznosnak értékelték a rendezvényt, fontosnak tartják a felsőoktatás és a köznevelés közötti párbeszéd lehetőségét, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum rendszeressé váló szakmai találkozóit.

 A testület működéséről a Tanárképző Központ honlapján található további információ: http://tanarkepzokozpont.pte.hu/

 I. ALAPÍTÓ ÜLÉS 2016. DECEMBER 8.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGUSKÉPZŐ FÓRUM ÜGYRENDJE

Hatályba lépett 2016. december 8-án a DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGUSKÉPZŐ FÓRUM alakuló ülésén.

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum (DRPF) alakuló ülésére került sor 2016. december 8-án. A Fórum nem előzmények nélkül szerveződött, alapját a két TÁMOP pályázat során (2009-2011, 2014-2015) dolgozta ki a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem munkatársaiból álló konzorcium. Az első projektben létrehozott testület még az osztott tanárképzés feladataira épült. Az osztatlan tanárképzés bevezetése 2013-ban, illetve a Tanárképző Központok kialakítása lényegesen megváltoztatta a körülményeket. A második pályázatban kidolgozott alapelvek mentén, szenátusi jóváhagyással jött létre az új testület, amelynek ügyrendjét a Fórum első összejövetelén hagyták jóvá a tagok.

1/2016. (12. 08.) számú állásfoglalás: A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum tagjai egyhangúan (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadták a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ügyrendjét.

Az ügyrend aláírásra került Dr. Berke Gyula oktatási rektorhelyettes Pécsi Tudományegyetem, Prof. Dr. Szávai Ferenc rektor Kaposvári Egyetem, Prof. Dr. Font Márta elnök, Dr. Podráczky Judit társelnök által.

 

 

You shall not pass!