Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

FELVÉTELIZŐKNEK

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 OSZTATLAN TANÁRSZAKOK PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT ANYAGA

 A PTE osztatlan tanárképzéseire jelentkezők esetében a pályaalkalmassági vizsgálat a következő időpontokban kerül lebonyolításra:

 

Közismereti tanárképzésben a Bölcsészettudományi és a Természettudományi Karon: 2018. május 14-18.

Művészeti tanárképzésben a Művészeti Karon:  2018. május 22-30.

 

Az Egészségtudományi Karon a felvételi vizsga szakmai és motivációs beszélgetésből áll:  2018. június 4-8.

 

RÖVID CIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉS (2-5 FÉLÉV)

A FELVÉTELI VIZSGA IDŐPONTJA:

BTK 2018. JÚNIUS 25-27.

TTK 2018. JÚLIUS 3-4.

PÓTTNAP BTK 2018. JÚLIUS 3-4.

A felvételi vizsga részei: 

  • szakmai és motivációs beszélgetés
  • alkalmassági beszélgetés (ez alól a pedagógus végzettségűek, azaz tanítók és tanárok mentesülnek)

A szakmai és motivációs beszélgetéshez:

Az adott szakképzettségre irányuló szakmai és motivációs beszélgetésen a jelentkező - a magával hozott egy oldalas vázlat alapján (kb. 10 percben) - kifejti az adott tanári szakképzettség iránti motivációját (idegennyelv-tanár szakokon az adott nyelven folyik a vizsga, tehát ajánlott a vázlatot is idegen nyelven írni). A vázlatot a felelet megkezdése előtt le kell adni a vizsgabizottságnak. A szóbeli felvételi vizsgán a szakterületi ismereteket, tájékozottságot és a tanári pályára való alkalmasságot egyaránt bizonyítania kell a jelentkezőnek, ehhez szakonként felkészülési segédlet a kar honlapján található: http://btk.pte.hu/tanari_mesterkepzeseink_T#motbesz

A vizsga kiegészül egy alkalmassági vizsgarésszel azoknál, akiknek nincs pedagógus végzettségük. A pedagógus végzettségűek mentesülnek a vizsga alkalmassági része alól, azonban a szakmai és motivációs beszélgetés alól nem. Erre kapják ugyanis a felvételi pontszámot. Tehát mindenkinek részt kell vennie a felvételi vizsgán, mert csak így lesz pontszáma, ami a felvételi döntés alapját képezi.

 

pályaalkalmassági vizsga célja a jelölttel való személyes találkozás során, a tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről, pedagógiai elképzeléseiről való tájékozódás.

Az alkalmassági vizsga elemei:

  • vagy egy pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet/szituáció értelmezése, véleményezése,
  • vagy beszélgetés a jelölt által szabadon választott pedagógiai jellegű olvasmányról vagy kisfilmről, a nevelési szempontok kiemelésével.

Az alkalmassági vizsgára külön közzétett szakirodalomból készülni nem kell. A beszélgetés célja, hogy lehetőséget adjon a felvételiző számára nézeteinek, beállítódásának rövid bemutatására, és a pályához szükséges és/vagy kapcsolódó képességeinek, ismereteinek kontextusba helyezett, alkalmazott bemutatására.

 

 

 

You shall not pass!