Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

Hírek

Oldalak

TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT TANÁCSÜLÉS Határozatok 2018. NOVEMBER 19.

 

2018. november

Tanárképzés partnerintézményi pályázata

31/2018. (11. 19.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE tanárképzési pályázatára 2018. októberében beérkezett pályázatok közül az alábbi intézmények számára javasolja a cím adományozását, az intézményekkel való partneri együttműködést és a mentortanári megbízásokat:

rovat:

BESZÁMOLÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGUSKÉPZŐ FÓRUM 2018. NOVEMBER 29.

Újabb ülést tartott a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja 2018. november 29-én újabb fórumot rendezett a dél-dunántúli régió köznevelési és pedagógusképzést folytató felsőoktatási szakemberei számára. A Fórum ismét jó lehetőséget teremtett a régió pedagógusképzési felsőoktatási szakembereinek, a gyakorló- és partnerintézményi vezetőknek, intézményfenntartóknak a személyes találkozásra, kapcsolatépítésre, a hálózati együttműködés erősítésére.

 

rovat:

Határozatok elektronikus 2018. augusztus

2018. augusztus

19/2018. (08. 30.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.1.2.-16-2016-00001 projekt keretében A Gondolkodási képességek fejlesztése a lemorzsolódás megelőzése érdekében elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

rovat:

BESZÁMOLÓ A BEMUTATKOZÓ FÓRUMRÓL 2018. 09.05.

A PTE Tanárképző Központ 2018. szeptember 5-én Bemutatkozó Fórumot szervezett az Egyetem Ifjúság úti aulájában. A rendezvény célja az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók és a közösségi pedagógiai gyakorlatban közreműködő, nem köznevelési intézmény partnerintézmények közötti élő kapcsolat lehetőségének a megteremtése volt.

A rendezvényt megnyitotta és a jelenlévőket köszöntötte Prof. Dr. Péley Bernadette, a PTE oktatási rektorhelyettese és Dr. Gerner Zsuzsanna, a PTE Tanárképző Központ főigazgatója.

rovat:

BEMUTATKOZÓ FÓRUM A KÖZÖSSÉGI PEDAGÓGIAI GYAKORLAT TELJESÍTÉSÉHEZ 2018. 09.05.

Tisztelt Hallgató!

 

A PTE Tanárképző Központ újabb fórumot szervez a közösségi pedagógiai gyakorlatban érintett osztatlan tanárszakos hallgatók és a gyakorlatban közreműködő partnerintézmények számára.

 

A rendezvényre ezúton szeretettel meghívjuk!

 

Amit még a diplomához teljesíteni kell… Közösségi pedagógiai (iskolai) gyakorlat

Bemutatkozó Fórum

 

Időpont: 2018. szeptember 5. szerda 11.00 – 15.00 óra

rovat:

ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK A LEGKIVÁLÓBB MENTOROK

Elismerésben részesültek a legkiválóbb mentorok  

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja újabb Mentor Fórumot rendezett augusztus 29-én a tanárképzés szakmai gyakorlataiban résztvevő köznevelési és felsőoktatási szakemberek számára.

rovat:

MENTOR FÓRUM 2018. augusztus 29.

 

Mentor Fórum az eredményesebb tanárképzésért

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja újabb Mentor Fórumot rendez augusztus 29-én a tanárképzés szakmai gyakorlataiban résztvevő köznevelési és felsőoktatási szakemberek számára.

rovat:

Beszámoló az V. MENTOR FÓRUMRÓL 2018. május 30.

Beszámoló az V. Mentor Fórum rendezvényről

 

rovat:

A PTE Tanárképző Központ Tanács határozatai- 2018. június

20/2018. (06.04.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja AZ ÉV VEZETŐTANÁRA, AZ ÉV MENTORTANÁRA, AZ ÉV MENTORPEDAGÓGUSA címek évenkénti adományozását, és megbízza a Tanárképző Központot az adományozás eljárásrendjének a kidolgozásával.

 

21/2018. (06.04) számú határozat:

rovat:

A PTE Tanárképző Központ Tanács határozatai- 2018. április

12/2018. (04.09.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (12 igen, 0  nem, 0  tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a tanárképzés iskolai gyakorlatainak 2017-re megállapított díjazás 100%-os emelése az alábbi összegekre változik:

 

Osztott tanárképzés

 

Közismereti tanárszakok (pl. ének-zene mint közismeret szakon is)

rovat:

A PTE Tanárképző Központ Tanács határozatai- 2017. november

2017. NOVEMBER

48/2017. (11. 13.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a hallgatói tájékoztató dokumentum (záróvizsga osztatlan tanárképzés művészeti tanárszakok: zeneművésztanár) és a hozzá kapcsolódó mellékletek elfogadását, illetve a Tanulmányi tájékoztatóban, az Egyetem és az érintett Karok honlapján való megjelentetését.

 

rovat:

Határozatok elektronikus 2018. március

2018. MÁRCIUS

 

5/2018. (03. 07.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a Természettudományi Kar által előterjesztett Korszerű földrajzi ismeretek és módszerek című pedagógus továbbképzési program akkreditációs kérelmét.

6/2018. (03. 12.) számú (elektronikus) határozat:

rovat:

Határozatok elektronikus 2018.január

2018. JANUÁR

1/2018. (01. 16.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a PTE KPVK pedagógus-továbbképzési program (Táncművészeti és mozgáskultúra fejlesztés) alapítási kérelmének jóváhagyását.

 

2/2018. (01.23.) számú (elektronikus) határozat:

rovat:

Határozatok elektronikus-2018. június

2018. JÚNIUS

10/2018. (06. 14.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa szavazati (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy BTK Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakon a preventív és korrektív pedagógia, pszichológia választáson alapuló ismeretkör indítási kérelmét támogatja.

11/2018. (06. 21.) számú elektronikus határozat:

rovat:

Határozatok elektronikus 2018.április

2018. ÁPRILIS

8/2018. (04. 25.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a Jelentkezés záróvizsgára (osztatlan nappali és rövid ciklusú képzésben) űrlap használatát.

9/2018. (04. 25.) számú (elektronikus) határozat:

rovat:

BESZÁMOLÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGUSKÉPZŐ FÓRUM ÜLÉSÉRŐL 2018. MÁJUS 31.

A PTE Tanárképző Központ és a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara 2018. május 31-án tartotta meg   Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum (továbbiakban: DRPF) soron következő rendezvényét a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem pedagógusképzési szakemberei, a dél-dunántúli tankerületi központok és pedagógiai oktatási központok vezetői, a két egyetem pedagógusképzésben együttműködő gyakorló- és partnerintézményeinek igazgatói számára.

rovat:

BESZÁMOLÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGUSKÉPZŐ FÓRUM ÜLÉSÉRŐL 2017.11.30.

 

Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórumról

 

rovat:

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGUSKÉPZŐ FÓRUM ÜLÉSE 2017.11.30.

 

A DÉL-DUNÁNTÚLI PEDAGÓGUSKÉPZÉS ÚJABB REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI FÓRUMA

 

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja 2017. november 30-án újabb fórumot rendez a dél-dunántúli régió köznevelési és pedagógusképzést folytató felsőoktatási szakemberei számára. A 2016-ban létrehozott Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem által közösen kidolgozott stratégia alapján működik. A Fórum célja a köznevelési és a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményrendszer kapcsolatának fejlesztése, a pedagógusképzés korszerűsítése, az ehhez szükséges szakmai feltételek megteremtése, valamint a kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése. A Fórumra meghívást kaptak a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem pedagógusképzési szakemberei, a dél-dunántúli tankerületi központok és pedagógiai oktatási központok vezetői, a két egyetem pedagógusképzésben együttműködő gyakorló- és partnerintézményeinek igazgatói.

 

 

rovat:

BESZÁMOLÓ A BEMUTATKOZÓ FÓRUMRÓL 2017. SZEPTEMBER 6.

A PTE Tanárképző Központ 2017. szeptember 6-án Bemutatkozó Fórumot szervezett az Egyetem Ifjúság úti aulájában. A rendezvény célja az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók és a közösségi pedagógiai gyakorlatban közreműködő, nem köznevelési intézmény partnerintézmények közötti élő kapcsolat lehetőségének a megteremtése volt.

A fórumon résztvevő közel 15 partnerszervezet egy-egy standnál fogadta, tájékoztatta az érdeklődő hallgatókat a szervezet oktató-nevelő munkájáról, a gyakorlat teljesítésének a lehetőségeiről.

rovat:

Oldalak

You shall not pass!