Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

TANÁRSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ LISTÁK

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

A Tanárképző Központ Tanácsának 2017. szeptember 25-i ülésén a következő határozatok születtek a tanárszakokhoz (tanári MA és osztatlan tanárképzés) és a Tanárképző Központ feladatellátásához kapcsolódó listák aktualizálására, módosítására vonatkozóan.

A PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának tanárképzési, 11. számú melléklete szerint a listákat az Egyetem és az érintett Karok honlapján közzé kell tenni.

 

  1. Szakképzettség-felelősök

32/2017. (09. 25.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott, hogy tudomásul veszi a bologna-rendszerű tanári mesterszak és az osztatlan tanárképzéshez kapcsolódó szakképzettség-felelősök listáját a 2017/2018-as tanévre.

 

  1. Szakmódszertan tantárgyfelelősök és szakmódszertant oktatók

33/2017. (09. 25.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa határozott (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott, hogy tudomásul veszi a bologna-rendszerű tanári mesterszak és az osztatlan tanárképzéshez kapcsolódó szakmódszertant oktatók listáját a 2017/2018-as tanévre.

 

  1. Záróvizsga bizottsági elnökök

34/2017. (09. 25.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott, hogy tudomásul veszi a bologna-rendszerű tanári mesterszak és az osztatlan tanárképzéshez kapcsolódó záróvizsga bizottsági elnökök listáját a 2017/2018-as tanévre.

 

  1. Szakdolgozati témakörök és témavezetők

 TVSZ 11. számú mellékletének 19. § (2) pontja szerint az osztott (Bologna-rendszerű) tanári mesterszakon a szakdolgozati témákat és a témavezetőket karonként a TK kari koordinátora gyűjti össze és terjeszti a TK felé, amely egy tanév időtartamra hagyja jóvá azokat. A TK által jóváhagyott témaköröket az egyetemi és a kari honlapon is közzé kell tenni.

35/2017. (09. 25.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott, hogy elfogadja a bologna-rendszerű tanári mesterszak szakdolgozati témakörökés témavezetők listáját a 2017/2018-as tanévre.

 

  1. Felvételi bizottság tagjai

36/2017. (09. 25.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa határozott, hogy tudomásul veszi az osztatlan tanárképzés felvételi bizottsági tagok listáját a 2017/2018-as tanévre.

 

 

You shall not pass!