Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

Beszámoló az V. MENTOR FÓRUMRÓL 2018. május 30.

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Beszámoló az V. Mentor Fórum rendezvényről

 

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja és a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakigimnázium újabb fórumot rendezett 2018. május 30-án a PTE tanárképzés iskolai gyakorlataiban résztvevő köznevelési és felsőoktatási szakemberek számára a gyakorlatok vezetése során szerzett tapasztalatok megosztása, a gyakorlatok minél eredményesebb szervezése céljából észrevételek, javaslatok megfogalmazása. A rendezvényt Orovicza Mirella, a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium székhelyintézmény 10. b osztályos tanulója bosnyák népdalokkal nyitotta meg. A résztvevőket Dr. Gerner Zsuzsanna, a PTE Tanárképző Központ főigazgatója és Turi Katalin, a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda igazgatója köszöntötte. A szakmai program megkezdése előtt a főigazgató asszony nyugdíjba vonulása alkalmából Kovács Istvánnénak, a PTE 1. számú Gyakorló Általános Iskola igazgatójának, és Vinczéné Csete Gabriellának, a PTE Gyakorló Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája igazgató-helyettesének köszönte meg a tanárképzésben végzett több évtizedes munkáját.

A rendezvény szakmai programja első részében Prof. Dr. Font Márta egyetemi tanárnak, a Pécsi Akadémiai Bizottság elnökének, a Tanárképző Központ első főigazgatójának az előadását hallgathatták meg a jelenlévők az akadémiai programok szerepéről a tanári életpálya modellben. Az előadás után tájékoztatók hangzottak el az osztatlan tanárképzés oktatásszervezési tapasztalatairól és a vezetőtanárok, mentortanárok együttműködését segítő elektronikus adatbázisról. A fórum programja a szünet után szekciókban folytatódott. A résztvevők elsőként három szekcióba ültek össze. A Mentorpedagógus szekció témája az új egy éves összefüggő egyéni gyakorlat oktatásszervezési és tartalmi fejlesztésének a megvitatása, a Vezetőtanári szekció témája a  15 órás hospitálási gyakorlatok tapasztalatainak megvitatása, míg a Közösségi pedagógiai gyakorlat szekció témája a hallgatói dokumentáció és az értékelés lehetséges módjainak és szempontjainak a megbeszélése volt. A rendezvény harmadik részében kilenc szekcióban zajlottak a megbeszélések. A szekciókban tantárgyak, tantárgycsoportok szerint ültek össze a gyakorló iskolai vezetőtanárok, partnerintézmények mentortanárai, egyetemi oktatók egyeztetni az iskolai gyakorlatok tapasztalatait. A fórum végén plenáris ülés keretében került sor az egy-egy szekcióban megfogalmazott ajánlások, fejlesztési javaslatok szóbeli összesítésére.

A rendezvényen mintegy 90 fő vett részt, köztük a Pécsi Tankerületi Központ részéről Király Istvánné szakmai igazgatóhelyettes, Dr. Mrázik Julianna intézetigazgató-helyettes, Weigert József, a Pécsi Koch Valéria Iskolaközpont Pedagógiai Intézetének a vezetője, gyakorló iskolai vezetőtanárok, partnerintézményi mentorpedagógusok, egyetemi oktatók, partnerintézményi civil szervezetek, közművelődési intézmények kapcsolattartói és az egyetemi hallgatói önkormányzat képviselői.

 

A Fórumról a fotókat Hámori Gábor készítette: http://tanarkepzokozpont.pte.hu/v-mentor-forum-2018-majus-30-0

You shall not pass!