Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

BESZÁMOLÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGUSKÉPZŐ FÓRUM ÜLÉSÉRŐL 2017.11.30.

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórumról

 

A PTE Tanárképző Központ 2017. november 30-án Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórumot szervezett a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem pedagógusképzési szakemberei, a dél-dunántúli tankerületi központok és pedagógiai oktatási központok vezetői, a két egyetem pedagógusképzésben együttműködő gyakorló és partnerintézményeinek igazgatói számára.

A meghívottakat dr. Berke Gyula, a PTE oktatási rektorhelyettese, dr. Gerner Zsuzsanna, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum elnöke, a PTE Tanárképző Központ főigazgatója és dr. Podráczky Judit, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum társelnöke, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának dékánja köszöntötte.  Dr. Podráczky Judit dékán külön köszöntötte dr. Font Márta professzor asszonyt, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum alapító elnökét, a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának első főigazgatóját, aki az elmúlt évtizedek során sokat tett a tanárképzés fejlesztéséért, a felsőoktatás és a köznevelés regionális együttműködéséért, a Fórum és a PTE Tanárképző Központ létrehozásáért.

A Fórumon Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese az EFOP-3.1.7-16 „Esélyteremtés a köznevelésben” pályázatról, dr. Mrázik Julianna az EFOP-3.1.2. projekt szakmai vezetője „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben” című pályázatról, dr. Berkics Erika szakmai vezető az EFOP-3.2.14-17 „Nyelvtanulással a boldogulásért” pályázatról tartott tájékoztatót. A már elindult vagy most induló pályázati fejlesztések egyaránt érintik a régió két felsőoktatási intézményét és Baranya, Somogy, Tolna megye köznevelési intézményeinek jelentős részét, mely intézmények, mint konzorciumi, vagy mint megvalósításba bevont partnerek vesznek részt a projektekben.

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ülése keretében, annak részeként kerül sor az új PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE címekünnepélyes átadása is. A PTE Tanárképző Központ harmadik éve hirdeti meg pályázatát a tanárképzés szakmai gyakorlataiban való partneri együttműködésre. A pályázat célja olyan partnerintézményi kör kialakítása, melyben a partnerek elkötelezettek a pedagógusjelöltek szakmai fejlődésének támogatásában, mentorpedagógusai pedig elhivatottak a hallgatók felkészítésében.

Az idei évben a Tanárképző Központ és a szekszárdi képzési hely Alsófokú Pedagógusképzési Alközpontja közösen írta ki a partnerintézményi pályázatot, egységesen a tanárképzés és az alsófokú pedagógusképzés, a tanítóképzés, az óvodapedagógusképzés, csecsemő- és kisgyermeknevelési szakok gyakorlataiban való együttműködésre.

A rendezvényen ünnepélyes keretek között vehette át az új 41 nyertes intézmény az együttműködést jelképező partnerintézményi táblát. Az elmúlt évek hálózati fejlesztései nyomán összesen 121 partnerintézményi címmel rendelkező köznevelési intézmény, szervezet és mintegy 250 mentorpedagógus vesz részt a PTE pedagógusképzési szakok gyakorlatainak a vezetésében.

 

 Az ülésről készült fotókat Hámori Gábor készítette: 

http://tanarkepzokozpont.pte.hu/del-dunantuli-regionalis-pedagoguskepzo-...

A rendezvényről szóló tudósítást az UNIVTV készítette : https://youtu.be/S6rbRYJDuZg

 

You shall not pass!