KLEBELSBERG KÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ FELHÍVÁS 2016/2016 TANÉV

Nyomtatóbarát változatPDF változat

KLEBELSBERG KÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ FELHÍVÁS 2016/2016 TANÉV

1. A pályázat célja

Magyarország kiválóan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező magyar pedagógus-utánpótlásának biztosítása. A tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása, továbbá valamennyi tanárszakot, szakpárt - elsősorban a mellékletben megadott szakokat, szakpárokat - választó pedagógusjelöltek számának növelése, a hazai köznevelés szakos tanári ellátottságának megerősítése.

 

2. A pályázat tárgya

A pedagógus pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók ösztöndíjas támogatása azon félévek időtartama alatt, amelyek során az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya fennáll, amennyiben az ösztöndíjas a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy az általa megjelölt három megye egyikében, a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

You shall not pass!