Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

A PTE Tanárképző Központ Tanács határozatai - Elektronikus szavazással hozott határozatok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A PTE TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT TANÁCSA

ÁLTAL 2019-BEN HOZOTT ELEKTRONIKUS HATÁROZATOK

1/2019. (01. 07.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a módosítási javaslatokkal támogatja a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar „Logikus gondolkodás fejlesztése Dienes Zoltán játékaival” című 30 órás tanfolyami pedagógus-továbbképzési program alapítási kérelmét.

2/2019. (01.29.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy az Bologna rendszerű osztott tanári MA képzés 2018/19-es tanév tavaszi félévi – elektronikusan előterjesztett – pedagógiai-pszichológiai kurzustervét  és azok oktatóit a TVSZ 11. melléklet 7. § (3) alapján jóváhagyja.

3/2019. (01.29.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a szakpáros osztatlan tanári mesterképzés 2018/19-es tanév tavaszi  félévi – elektronikusan előterjesztett – pedagógiai-pszichológiai kurzustervét és azok oktatóit a TVSZ 12. melléklet 9. § (3) alapján jóváhagyja.

4/2019. (01.29.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a rövid ciklusú levelező tanári mesterképzés 2018/19-es tanév tavaszi  félévi – elektronikusan előterjesztett – pedagógiai-pszichológiai kurzustervét és azok oktatóit a TVSZ 11. melléklet 7. § (3) és a TVSZ 12. melléklet 9. § (3) alapján jóváhagyja.

 5/2019 (02. 05.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az Autentikus narratívák és kulturális tartalmak az angolórán az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

 6/2019 (02. 05.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt az Interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztése a nyelvórán elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

 7/2019 (02. 05.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 projekt az Árkádia–Mesterkurzus - Szakmai megújító képzés középiskolában tanító történelemtanárok részére elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

8/2019. (03. 11.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) az alábbi észrevételekkel támogatta a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon az angol nyelvű óvodapedagógus alapképzési szak szakindítási kérelmét.

 Észrevételek a KPVK angol óvodapedagógus szak szakindítási kérelméhez:

Dr. Trócsányi András

Az elõterjesztést támogatom.

Lengvárszky Attila

Az elõterjesztést támogatom.

Trócsányi András megjegyzéseivel egyetértek.

 

Dr. Péley Bernadette

Az előterjesztést támogatom, egyétértve Trócsányi András észrevételeivel.

 

Bognárné Dr. Erdős Márta

A képzést az alábbi fenntartásokkal - a nemzetközi hallgatói létszám növelésének kiemelt céljára való tekintettel - támogatom.

 

- a nyelvi kompetenciákat bemutató táblázat mélysége és struktúrája vegyes;

 

Ugyanakkor látható, hogy a képzés beindulása esetében rendelkezésre fognak állni az angol nyelvű kompetenciák és dokumentumok.

 

 

 

 

A tervezett képzés anyagát két ponton látom problémásnak:

- Az angol nyelvű óvodák, a releváns gyakorlóhelyek pécsiek, ugyanakkor a képzés színhelyeként Szekszárdot jelölték meg az anyagban. Azt hiszem, a reális telephely inkább majd Pécs lesz. 

 

- néhány helyen az anyag "túlfordított" - nem kell mindent ebben az anyagban angolosítani, hiszen ez egy belső dokumentum, máshol felüti fejét a Hunglish (pl. Economy calculation);

 

A képzés indításának kezdetéhez megjelölt 2019-20. tanévet a magyar felvi rendszerben nem látom megvalósíthatónak, hacsak nem az augusztusi pótfelvételi eljárásban reménykedünk (ahol viszont csak önköltséges formában indítható a szak). 

A külföldi hallgatók jelentkezési határideje aug. 15.  

 

 

- Szükséges lenne egy keretmegállapodás a két kar között, mert a KPVK ebben az esetben is igénybe vesz BTK-s akkreditációs erőt, és még más képzések esetén sem tisztázottak az együttműködés keretei. (Itt az oktató Fodorné dr. Tóth Krisztina). 

 

- a címek és titulusok írása nem egységes (a dr-t pl. négyféle módon is fellelhetjük az anyagban).

 

 

 

 

 

9/2019. (05. 15.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) támogatta a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar előterjesztését a gyógypedagógia alapképzési szak indítási kérelmére vonatkozóan.

 

10/2019. (06. 27.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa  (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet 2019/20-es tanév őszi félévi – elektronikusan előterjesztett –tanári felkészítési kurzustervét  és azok oktatóit a TVSZ 11. melléklet 7. § (3) alapján és a TVSZ 12. melléklet 9. § (3) alapján jóváhagyja.

 

 

 

 

 

A PTE TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT TANÁCSA

ÁLTAL 2018-BAN HOZOTT ELEKTRONIKUS HATÁROZATOK

 

1/2018. (01. 16.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a PTE KPVK pedagógus-továbbképzési program (Táncművészeti és mozgáskultúra fejlesztés) alapítási kérelmének jóváhagyását.

2/2018. (01.23.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy az osztott tanári mesterképzés 2017/18-as tanév tavaszi félévi – elektronikusan előterjesztett – pedagógiai-pszichológiai kurzustervét  és azok oktatóit a TVSZ 11. melléklet 7. § (3) alapján jóváhagyja.

3/2018. (01.23.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy az osztatlan nappali tanári mesterképzés 2017/18-as tanév tavaszi  félévi – elektronikusan előterjesztett – pedagógiai-pszichológiai kurzustervét és azok oktatóit a TVSZ 12. melléklet 9. § (3) alapján jóváhagyja.

4/2018. (01.23.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a rövid ciklusú tanári mesterképzés 2017/18-as tanév tavaszi  félévi – elektronikusan előterjesztett – pedagógiai-pszichológiai kurzustervét és azok oktatóit a TVSZ 11. melléklet 7. § (3) és a TVSZ 12. melléklet 9. § (3) alapján jóváhagyja.

Lengvárszky Attila oktatási igazgató a fenti határozatokat támogatta azzal a kitétellel, hogy nemmel szavaz „mindazon kurzusok esetében, ahol nincs tantárgyfelelős és/vagy oktató nevesítve a táblázatokban, ide nem értve az oktató esetében a gyakorlatvezető mentorokat, szakvezetőket. Indoklás: ha nem tudjuk, ki lesz a tantárgyfelelős vagy az oktató, nincs kiről szavazni (később kijelölendő oktató).”

5/2018. (03. 07.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a Természettudományi Kar által előterjesztett Korszerű földrajzi ismeretek és módszerek című pedagógus továbbképzési program akkreditációs kérelmét.

 6/2018. (03. 12.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (11 igen, 0 nem,  0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a Természettudományi Kar által előterjesztett a Térképészet, távérzékelés, geoinformatika az általános- és középiskolai oktatásban című pedagógus továbbképzési program akkreditációs kérelmét.

 7/2018. (03. 26.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a PTE KPVK tanfolyami pedagógus-továbbképzési program (JÁTÉK ALAPÚ TANULÁS ONLINE ÉS OFFLINE KÖRNYEZETBEN) alapítási kérelmének jóváhagyását.

 8/2018. (04. 25.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a Jelentkezés záróvizsgára (osztatlan nappali és rövid ciklusú képzésben) űrlap használatát.

9/2018. (04. 25.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja az Adatlap az oklevél kiállításához osztatlan tanár szakos hallgatóknak űrlap használatát.

 10/2018. (06. 14.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa szavazati (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy BTK Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakon a preventív és korrektív pedagógia, pszichológia választáson alapuló ismeretkör indítási kérelmét támogatja.

11/2018. (06. 21.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy elfogadja A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja kitüntetések adományozásáról szóló szabályzatát.

12/2018. (06.21.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja kitüntetések adományozásáról szóló szabályzatában alapított díjak közül – a szabályzatban foglaltaktól eltérő módon - 2018-ban Az Év Mentortanára, Az Év Mentorpedagógusa és Az Év Vezetőtanára elnevezésű kitüntetések átadására kerül sor. A díjakat a Tanárképző Központ főigazgatója adja át a 2018/2019-es tanév őszi félévében, a Tanárképző Központ Tanácsa 2018. június 4-i ülésére beérkezett felterjesztésekben szereplő személyeknek.

13/2018. (06. 21.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a PTE MIK Elektronika 30 órás tanfolyami tanár-továbbképzési program alapítási kérelmét.

14/2018. (06. 21.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a PTE MIK Elektronika 50 órás tanfolyami tanár-továbbképzési program alapítási kérelmét.

15/2018. (06.29.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy az Bologna rendszerű osztott tanári MA képzés 2018/19-es tanév őszi félévi – elektronikusan előterjesztett – pedagógiai-pszichológiai kurzustervét  és azok oktatóit a TVSZ 11. melléklet 7. § (3) alapján jóváhagyja.

 16/2018. (06.29.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen,  0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a szakpáros osztatlan tanári mesterképzés 2018/19-es tanév őszi  félévi – elektronikusan előterjesztett – pedagógiai-pszichológiai kurzustervét és azok oktatóit a TVSZ 12. melléklet 9. § (3) alapján jóváhagyja.

 17/2018. (06.29.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a rövid ciklusú levelező tanári mesterképzés 2018/19-es tanév őszi  félévi – elektronikusan előterjesztett – pedagógiai-pszichológiai kurzustervét és azok oktatóit a TVSZ 11. melléklet 7. § (3) és a TVSZ 12. melléklet 9. § (3) alapján jóváhagyja.

 18/2018. (06.29.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyjaaz (EFOP-3.1.2-16) a „Pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében” projekt keretében az Eszterházy Károly Egyetem alapításában létrejött DHFT, DIM, LIM, MIM, ÉIM és TIM elnevezésű pedagógus-továbbképzési programok indításának kérelmét.

 19/2018. (08. 30.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.1.2.-16-2016-00001 projekt keretében A Gondolkodási képességek fejlesztése a lemorzsolódás megelőzése érdekében elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

 20/2018. (08.30.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.1.2.-16-2016-00001 projekt keretében A tanulók rezilienciájának kialakítása - interkulturális nézőpont a lemorzsolódást megelőző intézményfejlesztésben elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

 21/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.1.2.-16-2016-00001 projekt keretében az Eredményességet javító értékelés a tanórán elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

22/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.1.2.-16-2016-00001 projekt keretében a Kollégiumi neveléssel a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

23/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.1.2.-16-2016-00001 projekt keretében a Konfliktus-kezelés és az érzelmi intelligencia fejlesztése elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

24/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.1.2.-16-2016-00001 projekt keretében a Kooperatív tanulásszervezés az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

25/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.1.2.-16-2016-00001 projekt keretében a Romológiai alapismeretek - a tanulói lemorzsolódás megelőzése érdekében elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

26/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt keretében az Aktuális trendek a német mint idegen nyelv oktatásában és gyakorlati alkalmazásuk elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

27/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt keretében az Alkotó tanulási módszerek, stratégiák a német nyelvoktatásba elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

28/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt keretében az Élményszerű nyelvoktatás digitális eszközökkel elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

29/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt keretében a Függöny fel! Dramatikus játékok a német nyelv oktatásában elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

30/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt keretében a Kommunikációs és kooperatív technikák a német nyelvtanulásban elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

31/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt keretében a Kompetencia- és készségfejlesztés a német mint második idegen nyelv oktatásában elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

32/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt keretében a Kortárs irodalom a német nyelv tanításában – idegen nyelvi kommunikáció, szociális és kulturális kompetenciák fejlesztése elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

33/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt keretében a Nyitott oktatási formák alkalmazása a német nyelvoktatásban elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

34/2018 (10. 24.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt Az angol íráskészség fejlesztése a digitális eszközhasználat korában elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

 35/2018 (10. 24.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt A beszédértés készség fejlesztésének módszerei internetes anyagok segítségével elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

 36/2018 (10. 24.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt az Autentikus narratívák és kulturális tartalmak az angolórán elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

 

 

  • Elektronikus szavazással hozott határozatok (2015-2018)

 

2015. február

2015. május

2015. június

2015. július 

2015. október

2015. november 

2016. január

2016. február

2016. április

2016. június

2016. augusztus

2016. november

2017. január

2017. június

2017. július

2017. október

2017. november

2018. január

2018. március

2018. április

2018. június

2018. augusztus

2018. október

 

 

 

    

You shall not pass!