TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014

Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban

A projekt támogatási összege: 493 405 276 Ft

Megvalósítás időszaka: 2014. február 01. – 2015. június 30.

Kedvezményezett: Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.)

Konzorciumi partner: Kaposvári Egyetem (7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.)

A pályázat átfogó célja a magyar pedagógusképzés (tanító, tanár és egyéb pedagógusképzés) átalakítása annak érdekében, hogy a képzések, valamint ezek gyakorlata is – igazodva a köznevelési rendszer követelményeihez – megfeleljen a valós társadalmi elvárásoknak és a tudásalapú gazdaság kihívásainak.

 

A pályázat közvetlen célja a pályázó intézmények (Pécsi Tudományegyetem, Kaposvári Egyetem)

  •  felsőoktatási pedagógusképzéseinek, továbbképzéseinek minőségi fejlesztése, tartalmi és szakmódszertani korszerűségének, versenyképességének biztosítása,
  • pedagógusképzését segítő szakmai tartalmainak fejlesztése,
  • hálózatainak továbbfejlesztése, kiteljesítése, térségi felsőoktatási pedagógiai központjának szakirányos működtetése.

Fentieken túl KIEMELT cél a régió köznevelési és felsőoktatási oktatási-képzési rendszerének összekapcsolása, a TÁMOP 3.1.5 konstrukció fejlesztéseinek és jelen pályázat fejlesztéseinek összehangolása.

A pályázat részcélja a Dél-Dunántúl régió pedagógusképzésének, valamint az azt támogató intézményi háttérnek szervezeti- és kapacitásfejlesztése az alábbi operatív célok megvalósítása mentén:

  • A konzorciumi partnereknél folyó tanárképzés belső szervezeti feltételeinek a megváltozott felsőoktatási és közoktatási struktúrához illeszkedő átalakítása. (A Pedagógusképzési Koordinációs Központ (PKK) továbbfejlesztése, az új nemzeti felsőoktatási törvény által előírt tanárképző központ létrehozása), működésének jogszabályok (FTV) szerinti kialakítása.
  • A felsőoktatási, köznevelési térségek pedagógiai kutató-és szolgáltató feladatait ellátó – eredetileg a TÁMOP 4.1.2-08/2/B/ Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása című pályázat keretében létrejött – DRPK (Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési Szolgáltató és Kutatóközpont) továbbfejlesztése a konzorciumi partnerek pedagógusképzését koordináló és szakmailag támogató térségi pedagógiai központtá.
  • A felsőoktatási pedagógusképzésben részt vevő köznevelési pedagógusok továbbképzéséhez kapcsolódó fejlesztések, a pedagógusképzés minőségi fejlesztéséhez szükséges kutatási kapacitások, tudástárak bővítése.
  • A köznevelési és felsőoktatási intézmények együttműködésének bővítése, összehangolása, a régió köznevelési intézményeinek teljes körű hozzáférés biztosítása a térségi felsőoktatási pedagógiai központ szolgáltatásaihoz.

 

További információk:

 

http://pedagoguskepzes.pii.pte.hu)

 

A pályázat keretében készült kiadványok:

 

K/1. Pécsi Tudományegyetem

 

Alma és Fája. Pedagógus Családok Világa. Szerkesztette: Kurucz Rózsa. Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar. Szekszárd, 2015.

 

 

 

K/2 Pécsi Tudományegyetem

 

Partnerség – hálózat – kooperáció. A felsőoktatás és a közoktatás együttműködése a Dél-Dunántúlon. Szerkesztette: Font Márta. Pécs, 2015.

 

Horizontok. A pedagógusképzés reformjának folytatása. Autonómia és Felelősség Tanulmánykötetek. Szerk.: Arató Ferenc. PTE BTK Neveléstudományi Intézet. Pécs, 2014.

 

„AUTONÓMIA ÉS FELELŐSSÉG” PTE Neveléstudományi Folyóirat PTE BTK Neveléstudományi Intézet. Pécs, 2015. 1.2.3, szám.

 

Az európai pedagógusképzés metszetei. Szerk.: Kéri Katalin. PTE BTK Neveléstudományi Intézet - „Oktatás ás Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola. Pécs, 2015.

 

Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásaiból. PTE BTK Neveléstudományi Intézet. Pécs, 2015.

 

Horizontok és Dialógusok. IV. Romológus Konferencia – tanulmánykötet 2015. május 6-9. Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok 35. PTE BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. Pécs, 2015.

 

Iskola a társadalmi térben és időben VI. PTE „Oktatás ás Társadalom” PTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola. Pécs, 2015.

 

 

 

 

 

K/3. Pécsi Tudományegyetem

 

Mentorkézikönyv. Csecsemő- és kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok és tanítók számára. Szerzők: Klein Ágnes - Mozolai Annamária - Tancz Tünde. Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar. Szekszárd, 2014.

 

 

 

Tájékoztató a Pécsi Tudományegyetemen folyó pedagógusképzésekről. PTE 2015.

 

 

 

 

 

K/4. Pécsi Tudományegyetem

 

Pécsi Tanuló Város – Régió Fórum. Jó gyakorlatok. Szerk.: Németh Balázs. PTE, 2015.

 

Pécsi Tanuló Város – Régió Fórum. Tanulmányok, elemzések. Szerk.: Németh Balázs. PTE, 2015.

 

Kert és pedagógia. Foglalkozások a Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertjében. Szerkesztette: Huszár Zsuzsanna Gondolat Kiadó, Budapest. 2015.

 

Kocsis Mihály: A bemeneti kompetenciák vizsgálata pedagógusjelölt hallgatók körében. PTE, Pécs. 2015.

 

Kompetenciák tükre? Végzős tanárjelöltek portfólióinak elemzése a Pécsi Tudományegyetemen. Szerkesztette: Huszár Zsuzsanna Gondolat Kiadó, Budapest. 2015.

 

Tóth Imre: Életünk regénye. Szerkesztette: Garai Imre. Gondolat Kiadó, Budapest. 2015.

 

 

 

K/4. Kaposvári Egyetem

 

Gyógypedagógiai glosszárium (Szerkesztette: Takács István).

 

Állatasszisztált pedagógia és terápia (Szerkesztette: Takács István).

 

Gyógyító pedagógia a Dél-Dunántúlon múlt és jövő vs. tegnap és ma (Szerkesztette: Takács István).

 

Kisgyermekek nevelése a családban és a bölcsődében (Szerkesztette: Nyitrai Ágnes).

 

Szalai Katalin: Módszertani megfontolások a gyógypedagógus-képzéssel kapcsolatban.

 

Szemelvények a gyógypedagógia köréből (Szerkesztette:  Kovácsné Nagy Ibolya).

 

Pszichológiai fogalomtár (Szerkesztette: Martin László).

 

Szemelvények a művészeti nevelés témaköréből (Szerkesztette: Gombos Péter).

 

Szemelvények a kisgyermeknevelés témaköréből 1. (Szerkesztette: Podráczky Judit)

 

Szemelvények a kisgyermeknevelés témaköréből 2. (Szerkesztette: Nyitrai Ágnes)

 

 

Az online kiadványok elérhetőek:

 

http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/

 

 

You shall not pass!