Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGUSKÉPZŐ FÓRUM ÜLÉSE 2017.11.30.

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

A DÉL-DUNÁNTÚLI PEDAGÓGUSKÉPZÉS ÚJABB REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI FÓRUMA

 

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja 2017. november 30-án újabb fórumot rendez a dél-dunántúli régió köznevelési és pedagógusképzést folytató felsőoktatási szakemberei számára. A 2016-ban létrehozott Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem által közösen kidolgozott stratégia alapján működik. A Fórum célja a köznevelési és a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményrendszer kapcsolatának fejlesztése, a pedagógusképzés korszerűsítése, az ehhez szükséges szakmai feltételek megteremtése, valamint a kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése. A Fórumra meghívást kaptak a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem pedagógusképzési szakemberei, a dél-dunántúli tankerületi központok és pedagógiai oktatási központok vezetői, a két egyetem pedagógusképzésben együttműködő gyakorló- és partnerintézményeinek igazgatói.

 

 

A Fórum előadói a régió köznevelési és felsőoktatási intézményeit egyaránt érintő, az oktatás-nevelés eredményességének javítását célzó pályázatokról tartanak rövid előadást.  Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese az EFOP-3.1.7-16 „Esélyteremtés a köznevelésben” pályázatról, Dr. Mrázik Julianna az EFOP-3.1.2. projekt szakmai vezetője „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben” című pályázatról, Dr. Berkics Erika szakmai vezető az EFOP-3.2.14-17 „Nyelvtanulással a boldogulásért” pályázatról tart tájékoztatót. A már elindult vagy most induló pályázati fejlesztések egyaránt érintik a régió két felsőoktatási intézményét és Baranya, Somogy, Tolna megye köznevelési intézményeinek jelentős részét, mely intézmények mint konzorciumi, vagy mint megvalósításba bevont partnerek vesznek részt a projektekben.

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ülése keretében, annak részekéntkerül sor az új PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE címek ünnepélyes átadása is.

A PTE Tanárképző Központ harmadik éve hirdeti meg pályázatát a tanárképzés szakmai gyakorlataiban való partneri együttműködésre. A pályázat célja olyan partnerintézményi kör kialakítása, melyben a partnerek elkötelezettek a pedagógusjelöltek szakmai fejlődésének támogatásában, mentorpedagógusai pedig elhivatottak a hallgatók felkészítésében. Az idei évben a Tanárképző Központ és a szekszárdi képzési hely Alsófokú Pedagógusképzési Alközpontja közösen írta ki a pályázatokat, egységesen a tanárképzési, a tanítóképzési, az óvodapedagógusképzési, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelési szakok gyakorlataiban való együttműködésre. A rendezvényen ünnepélyes keretek között veheti át az új 42 nyertes intézmény az együttműködést jelképező partnerintézményi táblát.

A 2017. november 30-i Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ismét jó lehetőséget teremt a pedagógusképzés szakembereinek, a gyakorló- és partnerintézményi vezetőknek a személyes találkozásra, kapcsolatépítésre, a hálózati együttműködés erősítésére.

A testület működéséről a Tanárképző Központ honlapján található további információ: http://tanarkepzokozpont.pte.hu/

Az ülésen való részvétel meghívás útján regisztrációhoz kötött.

 

You shall not pass!