EFOP-3.1.2-16-2016-00001

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 A Tanárképző Központ részt vesz az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 projekt megvalósításában.

EFOP-3.1.2-16-2016-00001 

A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából”.

Szakmai vezető, elérhetőségek

Dr. Mrázik Julianna BTK Neveléstudományi Intézet (mrazik.julianna@pte.hu, 72/501-500/24107)

Projektmenedzser, elérhetőségek

Bérces Márton PMII 

 

 

Projekt időtartama

2017.01.01-2021.09.30.

 

Az Eszterházy Károly Egyetem, valamint az Oktatási Hivatal, a Pécsi Tudományegyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, és a Miskolci Egyetem felsőoktatási intézmények konzorciuma közös programot valósít meg a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése és a köznevelés hátránykompenzációs képességének erősítése érdekében.

 
A projekt keretében korszerű pedagógiai módszerek elterjesztése, szemléletváltás elősegítése az együttműködés, egyenrangúság, közösségi lét, normativitás alapelvek mentén, valamint a pedagógusképzési és továbbképzési tartalmak megújítása történik;
- a felsőfokú pedagógusképzés tartalmi-módszertani megújítása
- a pedagógusképzés módszertani képzési moduljának megújítása, a pedagógiai-pszichológiai és a tantárgy-pedagógiai kurzusok kiegészítése és kipróbálása a korszerű pedagógiai módszertani eszköztár elemeivel, 
- a pedagógusképzést nyújtó felsőoktatási intézmények felkészítése a kapcsolódó módszertani képzések megtartására
- a pedagógus-továbbképzési rendszer minőségi fejlesztése
- módszertani segédletek kidolgozása, előállítása
- akkreditált pedagógus-továbbképzések megvalósítása és azok támogatása
- a szakmai megvalósítással összefüggő egyéb tevékenységek
- a megvalósításhoz és az eredmények fenntartásához szükséges képzési keretek és feltételek biztosítása és a kapcsolódó fejlesztések megvalósítása. 

 

You shall not pass!