Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

Elismerésben részesültek a pedagógusképzés legkiválóbb mentorai

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Elismerésben részesültek a pedagógusképzés legkiválóbb mentorai

 

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja Tanévindító Mentor Fórumot rendezett 2019. augusztus 28-án a tanárképzés szakmai gyakorlataiban résztvevő köznevelési és felsőoktatási szakemberek számára.

A Fórum kiemelt eseménye volt Az Év Mentortanára, Az Év Mentorpedagógusa,  Az Év Vezetőtanára és az Év Vezetőpedagógusa kitüntetések ünnepélyes átadása. A kitüntetéseket a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának Tanácsa alapította 2018-ban azzal a céllal, hogy a hallgatók köznevelési intézményi gyakorlatának vezetésében, mentorálásában tartósan kiemelkedő színvonalon, példaértékűen dolgozó pedagógusok munkáját elismerje.

2019-ben AZ ÉV MENTORTANÁRA kitűntető címet Sára Erika, a Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola zenetanára érdemelte ki, AZ ÉV MENTORPEDAGÓGUSA Szentesné Nagy Éva, a PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda szakvezető óvónője lett.

AZ ÉV VEZETŐTANÁRA díjban Horváth Krisztina, a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda vezetőtanára, AZ ÉV VEZETŐPEDAGÓGUSA kitüntetésben Szabó Matild, a PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda szakvezető tanítója részesül. A díjak átadására a meghívott köznevelési és felsőoktatási szakemberek jelenlétében került sor.

 

Az évente két alkalommal megrendezett Mentor Fórumok általános célja a tanárképzésben gyakorlatot vezető és mentoráló pedagógusok, intézményvezetők tájékoztatása, információk megosztása a pedagógus- és tanárképzést érintő országos trendekről, a tanárképzés diszciplináris, szakmódszertani és tanári felkészítésben résztvevő oktatóinak tapasztalatcseréje, a képzésekkel kapcsolatos aktuális kérdések megvitatása. A rendezvényt Prof. Dr. Péley Bernadette, a PTE oktatási rektorhelyettese, Turi Katalin, a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda igazgatója és a házigazda részéről Dr. Gerner Zsuzsanna, a PTE Tanárképző Központ főigazgatója nyitotta meg.

 

A 2019. augusztus 28-i Fórum második felében Dr. Gerner Zsuzsanna főigazgató ismertette a tanári életpálya képzési szakaszának fejlesztésével kapcsolatos aktuális terveket, amelyek kidolgozására szakmai szervezetek, így a Magyar Rektori Konferencia bizottságai, az MTA Pedagógusképzésvalami Albizottsága, valamint a Tanárképzők Szövetsége kaptak felkérést. Létrejött az ún. csúcsbizottság, amelynek keretén belül öt koordinációs munkacsoportot hoztak létre. A munkacsoportokba a Magyar Rektori Konferencia Bölcsészettudományi Bizottsága, Természettudományi Bizottsága, az Informatikai Tudományok Bizottsága és Pedagógusképzési Bizottsága képviselői mellett a Tanárképzők Szövetsége, az MTA Pedagógusképzési Albizottsága, a Gyakorlóiskolák Szövetsége, az EMMI és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) delegálhatott egy-egy képviselőt. Hatodikként megalakult a Tanárképző Központok Bizottsága; ez a bizottság is mind az öt munkacsoportban képviselteti magát egy-egy taggal.

 

A rendezvény további szakmai részében a pécsi Szent Mór Iskolaközpont igazgatója és gyakorlatvezető mentortanára mutatatta be a Fórum résztvevőinek a hallgatók mentorálása során intézményükben kialakult jó gyakorlatokat.

 

A Mentor Fórum zárásaként lehetőség nyílt az elhangzott előadások reflexiójára megvitatására, majd a rendezvény után kiegészítő programként az érdeklődő mentorok tájékoztatást kaptak az iskolai gyakorlatok szervezésével kapcsolatos aktuális dokumentumokról feladatokról, határidőkről.

 

Az UNIVPécs online magazinban Műhelygitáros címmel olvasható a Sára Erikával, az Év Mentortanárával készült interjú:

 https://univpecs.com/egyetemi_elet/muhelygitaros

Az eseményről készült videó elérhető:

TANÉVINDÍTÓ MENTOR FÓRUM

https://youtu.be/BLLyEiawK0I

Készítette és közzétette: PTE UNIVTV 2019. AUGUSZTUS 28.

A fotókat Hámori Gábor készítette:

https://tanarkepzokozpont.pte.hu/tanevindito-mentor-forum-20190828

 

 

You shall not pass!