TM PRÉMIUM ÖSZÖTNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2023/24-ES TANÉV TAVASZI FÉLÉV

 

TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT! egyetemi Mentorprogram

PRÉMIUM ösztöndíj pályázat

A Pécsi Tudományegyetem a 2023/24-es tanév tavaszi szemeszterében pályázatot ír ki a Tanítsunk Magyarországért! mentorhallgatói számára prémium ösztöndíj elnyerésére.

I. A  jogosultak köre:

A támogatásra jogosult az a mentorhallgató, aki a Tanítsunk Magyarországért Programban a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében legalább 2. féléve végez mentorálási tevékenységet, és a pályázás félévében teljesíti a kiírás II. pontjában megadott további feltételeket. A Nemzeti Tehetség Központ Differenciált Ösztöndíj Szabályzata (3. számú kiadás)  és a közreműködői szerződés alapján az aktív mentorok 70 %-a kaphat prémium ösztöndíjat.

II. A pályázás feltételei:

A pályázó az ösztöndíj-támogatással érintett időszak alatt aktív mentortevékenységet végez, betartja az ösztöndíjszerződésben foglaltakat, a mentorálási tevékenységre vonatkozó etikai irányelveket,

  • a TM2 kurzus sikeresen teljesíti, gyakorlati jegyet szerez 2024. június 15-ig,
  • mentorálási tevékenységét rendszeresen adminisztrálja az Nemzeti Tehetség Központ honlapján, az adminisztráció befejezésének időpontja  2024. június 15.,
  • legalább 14 alkalommal  mentorálási tevékenységet végez 2024.  június 15-ig, (a 6 óránál hosszabb mentorálási tevékenység: élménynap, szabadidős programok a mentoráltakkal  2 alkalomnak számít)
  • maradéktalanul elkölti a mentoráltakra fordítandó keretet, a 2024. tavaszi félévi havi összegeket, nincs elmaradása ennek dokumentációjában,  a teljes költés dokumentálását  befejezi  2024. június 15-ig, illetve jelzi, hogyha a  mentorálási pótidőszakban (2024. június 15. és 21. között) fogja a mentoráltakra fordítható keretet maradéktalanul felhasználni.

III.  A prémium ösztöndíj összege:

Az alapösztöndíjon felül: egyszeri 35.000, - Ft annak a hallgatónak, aki legalább 2. féléve végez mentorálási tevékenységet; egyszeri 70.000, - Ft annak a hallgatónak, aki 3. vagy ezt meghaladó féléve végez mentorálási tevékenységet.

A prémium ösztöndíj folyósítására a mentorálási félév lezárását követően kerül sor.

IV. A pályázat benyújtásának a határideje: 2024. május 27. és 2024. június. 7. között. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

V. A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatokat kizárólag a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani az Ügyintézés/Kérvények menüpontban.

VI. A pályázat elbírálása:

A pályázat értékelése:

A pályázatok elbírálását a PTE Tanárképző Központ főigazgatója által felállított, hallgató taggal működő Szakmai Bizottság végzi. A mentorálást kísérő TM2 kurzusok oktatóinak értékelése alapján felállított rangsorban az aktív mentorok legjobb 70%-a, azaz a rangsorban első 64 helyen szereplő pályázó részesülhet prémium ösztöndíjban.

A benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, amennyiben a hallgató:

  • a pályázatot nem a kiírás szerinti módon és/vagy határidőre nyújtja be.

Az eredményről a hallgató a Neptun tanulmányi rendszerben kap értesítést legkésőbb 2024. június  19. napjáig.

A pályázatot benyújtott hallgató a döntés ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül – fellebbezéssel élhet. A jogorvoslati kérelmet a Szakmai Bizottsághoz kell benyújtani a Pécsi Tudományegyetem Másodfokú Tanulmányi Bizottságának címezve.

 

Kérdés esetén a programot koordináló Tanárképző Központ munkatársai állnak rendelkezésre a következő elérhetőségeken:

PTE Tanárképző Központ:

telefonszám: +36 72 501-500/12433

E-mailtmokapcsolat@pte.hu

 Pécs, 2024. május 27.

 

Prof. Dr. Miseta Attila s.k.

rektor