Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

Kari koordinátorok, kapcsolattartók

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 A Tanárképző Központ munkatársai a pedagógusképzést folytató karok koordinátorai, kapcsolattartói.

 

Tanárképző kar

Kari koordinátor

Munkakör

e-mail cím

BTK

Marosi Gyöngyi

Baja Helga

Bohonya Réka (tartósan távol)

kari koordinátor

 

TTK

marosi.gyongyi@pte.hu

baja.helga@pte.hu

MK

Bárdi Éva

kari koordinátor

bardi.eva@pte.hu

 

 

 

 

ETK

Dr. Deutsch Krisztina

egyetemi adjunktus

krisztina.deutsch@etk.pte.hu

MIK

jelenleg a tanárképzés szünetel

 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 50. számú melléklete, a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a kari koordinátorokról.

                                                       

A kari koordinátorok

15. § (1) A pedagógus-, illetve tanárképzést folytató karokon a pedagógus-és tanárképzéssel kapcsolatos feladatokat a dékán által kijelölt kari koordinátorok látják el.

(2) A kari koordinátorok pedagógus-és tanárképzéssel kapcsolatos feladatait a Központ főigazgatója irányítja.

(3) A kari koordinátorok

a) ellátják a szakindításokkal, akkreditációkkal kapcsolatos kari igazgatási feladatokat,

b) ellátják az oktatásszervezési feladatokat,

c) előkészítik a felvételi eljárás és a szakmai gyakorlatok kari feladatainak lebonyolítását,

d) végrehajtják a Tanács, valamint a főigazgató döntéseit.

 

 

 

 

 

 

 

You shall not pass!