Kari koordinátorok, kapcsolattartók

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 A Tanárképző Központ munkatársai a pedagógusképzést folytató karok koordinátorai, kapcsolattartói.

 

Tanárképző kar

Kari koordinátor

Munkakör

e-mail cím

BTK

Marosi Gyöngyi

Baja Helga

kari koordinátor

 

TTK

marosi.gyongyi@pte.hu

baja.helga@pte.hu

MK

Kelemen Zsanett

kari koordinátor

kelemen.zsanett@pte.hu

KPVK 

Mozolai Annamária

kari koordinátor

mozolai@kpvk.pte.hu

ETK

Dr. Deutsch Krisztina

egyetemi adjunktus

krisztina.deutsch@etk.pte.hu

MIK

jelenleg nincs szakmai tanárképzés a karon

 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 50. számú melléklete, a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata 15. §-a rendelkezik a kari koordinátorokról.

                                                       

A kari koordinátorok

Kari koordinátorok

 

15. § (1) A pedagógus-, illetve tanárképzést folytató karokon a pedagógus-és tanárképzéssel kapcsolatos feladatokat kari koordinátorok látják el. A kari koordinátori feladatokat a Központ közalkalmazottjai közül az érintett kar dékánjának javaslata alapján a Központ főigazgatója által felkért munkatársak látják el. Amennyiben a hallgatói létszám azt indokolja, a karok további munkatársakat foglalkoztathatnak kari koordinátori munkakörben, esetükben a főigazgató szakmai felügyeletet lát el.

(2) A kari koordinátorok pedagógus-és tanárképzéssel kapcsolatos feladatait a Központ főigazgatója irányítja. A kari koordinátorok együttműködnek a Tanárképző Központ Irodájának munkatársaival.

(3) A kari koordinátorok

a) ellátják a szakindításokkal, akkreditációkkal, a pedagógiai/tanári felkészítés tantervével és tanrendjével kapcsolatos kari igazgatási feladatokat,

b) kapcsolatot tartanak a PTE pedagógus- és tanárképzéseibe bevont gyakorló- és partnerintézményeivel, valamint más köznevelési intézményekkel,

c) ellátják az alsófokú pedagógusi és tanári felkészítés gyakorlataival összefüggő oktatásszervezési feladatokat,

d) előkészítik a gyakorlatok kari feladatainak lebonyolítását,

e) végrehajtják a Tanács, valamint a főigazgató döntéseit.

f) ellátják a pedagógusképzéshez kapcsolódó pályázatok adminisztratív feladatait,

g) adatokat szolgáltatnak a hallgatók ösztöndíj jellegű juttatásaihoz.

 

 

 

 

 

 

 

 

You shall not pass!