KÖSZÖNTŐ

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Lectori salutem!

Köszöntjük a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának honlapján!

 

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja 2015. január 1. óta működik, létrehozását jogszabály írta elő (a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény). A Tanárképző Központ a PTE önálló szervezeti egysége, amely összehangolja a hat karon folyó pedagógusképzést.

A Pécsi Tudományegyetem abban a sajátos helyzetben van, hogy Tanárképző Központ megszervezéséhez többéves tapasztalat után láthatott hozzá. 2007 óta működött egy hasonló szervezeti egység, a Pedagógusképzési Koordinációs Központ (PKK), amelynek ugyancsak a karok közötti egyeztetés volt a feladata. A változás azonban nemcsak elnevezésbeli különbséget takar. A PKK a Szenátus egyik bizottságaként működött, a Tanárképző Központ pedig közvetlenül a rektor alá tartozó önálló szervezeti egység, élén főigazgató áll. A Tanárképző Központ döntéshozó testülete a Tanács, amely a PKK-nál szélesebb hatáskörrel – néhány kérdésben döntési joggal – rendelkezik. (ld. az PTE SzMSz 50. mellékletét) 

A Tanárképző Központ törvényben meghatározott feladata szerint foglalkozik a pedagógusképzés teljes skálájával: az óvodapedagógus- és a tanítóképzéstől kezdve az általános- és középiskolai tanárképzésen keresztül a továbbképzések széles skálájáig.

A Tanárképző Központ feladatai közé tartozik:

- a PTE egészén folyó pedagógusképzés pedagógiai tartalmának koordinálása (pl. a kurzusok tartamának egységesítése az egyes diszciplínák speciális igényeinek megtartása mellett),

- a tanári alkalmassági vizsgák és a záróvizsgák szervezése,

- a PTE tanári szakstruktúrájának fejlesztése (további, piacképes szakok indítása),

- a tanári továbbképzések skálájának bővítése (különös tekintettel a mentorképzésre),

- kiemelt feladat a gyakorlati képzés kereteinek megteremtése, a képzés szervezése.

 

A koordináción túl a Tanárképző Központnak fontos szerepe van a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 számú pályázat megvalósításában, amelynek célja a „Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban”. (Ld. http://pedagoguskepzes.pii.pte.hu ) A pályázat hosszú címe ellenére röviden összefoglalja azt a sokrétű tevékenységet és hosszú távú célt, amellyel a Tanárképző Központ részt vesz az egyetem regionális szerepének megvalósításában.

 

Dr. Gerner Zsuzsanna

főigazgató  

 

 

 

 

You shall not pass!