Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

Módszertani csoport

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

A Tanárképző Központ munkatársai a pedagógusképzést folytató karok módszertanos oktatói.

 

PTE BTK  szakmódszertan oktatók névsora

 Intézményi tanárképzési felelős, Szakmódszertan tárgyak felelőse minden tanárszak esetén: Ambrus Attiláné Prof. Kéri Katalin keri.katalin@pte.hu

Szak neve

Szakmódszertant oktató

Elérhetősége

Angoltanár

Gergely Zsuzsanna, Lugossy Réka, Lehmann Magdolna,

Szabó Gábor, Dombi Judit,

Fodor Mónika, Rouse Andrew Clifford

Fekete Adrienn

Simon Krisztián

Farkas Kornél

gergely.zsuzsanna@pte.hu, lugossy.reka@pte.hu lehmann.magdolna@pte.hu szabogabor2@pte.hu dombi.judit@pte.hu fodor.monika@pte.hu andrew.rouse@pte.hu

fekete.adrienn@pte.hu

simon.krisztian@pte.hu

farkas.kornel@pte.hu

Filozófiatanár, Etikatanár

Bertók Rózsa


bertok.rozsa@pte.hu

Franciatanár

Oszetzky Éva

oszetzky.eva@pte.hu

Hon- és népismeret-tanár

Gőzsy Zoltán

gozsy.zoltan@pte.hu

Horváttanár/horvát- és nemzetiségihorvát-tanár

 

Könyvtárostanár

 

Bockovac Tímea

 

 

Varga Katalin

Béres Judit

Gyurcsó Júlia

bockovac.timea@pte.hu

 

 

 

varga.katalin@kpvk.pte.hu

beres.judit@kpvk.pte.hu

gyurcso.julia@kpvk.pte.hu

Latintanár

Vituska Virág


vituska.virag@pte.hu

Magyartanár

Kucserka Zsófia, Szabó Veronika

Dóla Mónika

kucserka.zsofia@pte.hu, szabo.veronika@pte.hu

dola.monika@pte.hu

Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár

Média-, mozgókép és kommunikáció tanár (osztatlan)

Turnacker Katalin, Kling László 

turnacker.katalin@pte.hu kling.laszlo@pte.hu

Némettanár/német- és nemzetiséginémet-tanár

Reder Anna


reder.anna@pte.hu

Olasztanár

Farkis Tímea

farkis.timea@pte.hu

Orosztanár

Végvári Valenytina

vegvari.valentyina@pte.hu

Pedagógiatanár

Huszár Zsuzsanna

Arató Ferenc

Mrázik Julianna


huszar.zsuzsanna@pte.hu

arato.ferenc@pte.hu

mrazik.julianna@pte.hu

Romológiatanár

Orsós Anna

Lakatos Szilvia


orsos.anna@pte.hu

lakatos.szilvia@pte.hu

Tantervfejlesztő tanár

 

Huszár Zsuzsannahuszar.zsuzsanna@pte.hu

Történelemtanár

Bánkúti Gábor

Bosák Levente

Rédli Mátyás

bankuti.gabor@pte.hu

oposszumok@gmail.com

 redli.matyas@pte.hu

 

 

PTE TTK  szakmódszertan oktatók névsora

 

Szak neve

Szakmódszertant oktató

Elérhetősége

Biológiatanár

Bardos Csilla

bardos@babits.pte.hu

Fizikatanár

Simon Péter

sipet@freemail.hu

Földrajztanár

M. Császár Zsuzsa

cszsuzsa@gamma.ttk.pte.hu

InformatikatanárA Tanárképző Központ munkatársai a pedagógusképzést folytató karok módszertanos oktatói.

Jenei Sándor

Jenák Ildikó


jenei@ttk.pte.hu

jenak@ttk.pte.hu

Kémiatanár

Markovics Ákos

makos007@gamma.ttk.pte.hu

Környezettan-tanár

M. Császár Zsuzsanna

cszsuzsa@gamma.ttk.pte.hu

Matematikatanár

Eisner Tímea, Meiszterics Ágnes, Szabó Éva 

eisner.timea@netoldal.hu, meiszteragi@gmail.com, szabo.eva9090@gmail.com

Testnevelő tanár

Prisztóka Gyöngyvér

Tóvári Ferenc

Telek István

Klencsár Dezső

 

gyongy@gamma.ttk.pte.hu,

toferenc@freemail.hu

telek.istvan.mdsz@gmail.com

fujikse@gmail.com

 

 

 

PTE MK Zenetudományi és Képzőművészeti Intézet szakmódszertan oktatók névsora

 

Szakmódszertan

Szakmódszertant oktató

Elérhetősége

Vonós alap és középfok

Gergely László

g.laszlo55@freemail.hu

Cselló alap és középfok

Janzsó Ildikó

janzsoildi@freemail.hu>

Trombita, harsona, kürt, tuba alapfok

Mátyás Tibor

matyitibi@gmail.com

Trombita középfok

Palotai István

palo55@freemail.hu

Harsona középfok

Farkas István Péter 

farkasistvanpeter@yahoo.com

Kürt középfok

Kreka László

kreka@enternet.hu

Tuba középfok

Bazsinka József

bazsinka62@gmail.com

Ütőhangszer alapfok

Balogh Jenő

jbalogh.balogh75@gmail.com

Ütőhangszer középfok

Góth Tamás

tomcsitama@freemail.hu

Fuvola alap és középfok

Ittzés Gergely

info@ittzesgergely.hu

Klarinét alap és középfok

Arnóth Zoltán

zoltan.arnoth@gmail.com

Klarinét alapfok

Török Elek

 

Oboa alap és középfok

Sturcz László

sturcz@gmail.com

Fagott alap és középfok

Herpay Ágnes

herpay@art.pte.hu

Magánének alap és középfok

Komáromi Alice

 

Zongoraalap és középfok

Megyimóreczné Schmidt Ildikó

ildiko.ms@gmail.com

Gitár alapfok

Sára Erika

saraerika@gmail.com

Gitár középfok

Szilvágyi Sándor

szilvagyi@gmail.com

Orgona alap és középfok

Dr. Kovács Szilárd

draliszcsavok@gmail.com

Képzőművész-tanár

 Ernszt András, DLA

ernszt@citromail.hu

Design- és vizuálisművészet-tanár

 Burkus Judit, DLA

burkusjudit@gmail.com

 

 

PTE-KPVK  Pedagógusképző Intézet szakmódszertan oktatók névsora

 

Név

tantárgy

szak

email cím

Müller János

Ének -zene tevékenység módszertana II. évfolyamnak

óvodapedagógus

mullerj@kpvk.pte.hu

Ének -zene tantárgypedagógia

tanító

Ének -zene tevékenység módszertana I. évfolyamnak

óvodapedagógus

Bölcsődei zenei nevelés

csecsemő-és kisgyermeknevelő

dr. Bús Imre

Szabadidőpedagógia

tanító

bus@kpvk.pte.hu

Játék az óvodában

óvodapedagógus

Játék a bölcsődében

csecsemő-és kisgyermeknevelő

Tancz Tünde

Anyanyelvtanítás tantárgypedagógia

tanító

tanczt@kpvk.pte.hu

Irodalomtanítás tantárgypedagógia

tanító

Írás, nyelvtan tantárgypedagógia

tanító

Beszéd, olvasás, szövegfeldolgozás tantárgypedagógia

tanító

Fogalmazás tantárgypedagógia

tanító

Anyanyelvi nevelés  és módszertan

óvodapedagógus

Gyermekirodalom és módszertan

óvodapedagógus

Gyermekirodalom és módszertan

csecsemő-és kisgyermeknevelő

Hamarics Mária

Matematika és módszertana

óvodapedagógus

hamarics@kpvk.pte.hu

Krizl Edit

Matematika tantárgypedagógia

tanító

krizl.edit@kpvk.pte.hu

Technika tantárgypedagógia

tanító

Gébert Imre

Környezetismeret tantárgypedagógia

tanító

geberti@kpvk.pte.hu

Szentesné Nagy Éva

Környezetismeret módszertan

óvodapedagógus

szentesne.eva@kpvk.pte.hu

Dr. Tari Eszter

Vizuális tantárgypedagógia

tanító

tari.eszter@kpvk.pte.hu

Bábjáték módszertan

óvodapedagógus

Bábjáték módszertan

csecsemő-és kisgyermeknevelő

Dr. Varga Tünde

Vizuális tantárgypedagógia

tanító

tindevarga@gmail.com

Varga Rita

Vizuális nevelés módszertan

óvodapedagógus

 varga.rita@kpvk.pte.hu

Vizuális nevelés módszertan

csecsemő-és kisgyermeknevelő

Dr. Klein Ágnes

Német nyelvű tantárgyak szakszókincse és tanításának tantárgypedagógiája

tanító

klein@kpvk.pte.hu

Német nyelv tanításának tantárgypedagógiája

tanító

Német nemzetiségi ismeretek és tanításuk tantárgypedagógiája

tanító

Német óvodai foglalkozás I. módszertan

óvodapedagógus

Német óvodai foglalkozás II. módszertan

óvodapedagógus

Mozolai Annamária

Testnevelés és tantárgypedagógia

tanító

mozolai@kpvk.pte.hu 

Mozgásfejlesztés

csecsemő-és kisgyermeknevelő

Christián Anikó

Testnevelés és módszertana

óvodapedagógus

chrisani@kpvk.pte.hu

Gyermek torna

csecsemő-és kisgyermeknevelő

 

 PTE Egészségtudományi Kar szakmódszertant oktató

 

Szak

Szakmódszertant oktató

Elérhetősége

Egészségügyi tanár

Deutsch Krisztina

krisztina.deutsch@etk.pte.hu

 

 

 
You shall not pass!