Módszertani csoport

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

A Tanárképző Központ munkatársai a pedagógusképzést folytató karok módszertanos oktatói.

 

PTE BTK szakmódszertan oktatatók

 Intézményi tanárképzési felelős, Szakmódszertan tárgyak felelőse minden tanárszak esetén: Ambrus Attiláné Prof. Kéri Katalin keri.katalin@pte.hu

Szak neve

Szakmódszertant oktató

Elérhetősége

Angoltanár

Gergely Zsuzsanna, Lugossy Réka, Lehmann Magdolna,

Szabó Gábor, Dombi Judit,

Fodor Mónika, 

Fekete Adrienn

Simon Krisztián

Farkas Kornél

gergely.zsuzsanna@pte.hu, lugossy.reka@pte.hu lehmann.magdolna@pte.hu szabogabor2@pte.hu dombi.judit@pte.hu fodor.monika@pte.hu

fekete.adrienn@pte.hu

simon.krisztian@pte.hu

farkas.kornel@pte.hu

Filozófiatanár, Etikatanár

Bécsi Zsófia


becsi.zsofia@pte.hu

Franciatanár

Catherine Tamussin

catherine.tamussin@pte.hu

Hon- és népismeret-tanár

Gőzsy Zoltán

gozsy.zoltan@pte.hu

Horváttanár/horvát- és nemzetiségihorvát-tanár

 

Könyvtárostanár

 

Bockovac Tímea

 

 

Varga Katalin

Béres Judit

Gyurcsó Júlia

bockovac.timea@pte.hu

 

 

 

varga.katalin@kpvk.pte.hu

beres.judit@kpvk.pte.hu

gyurcso.julia@kpvk.pte.hu

Latintanár

Vituska Virág


vituska.virag@pte.hu

Magyartanár

Kucserka Zsófia, Szabó Veronika

kucserka.zsofia@pte.hu, szabo.veronika@pte.hu

Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár

Média-, mozgókép és kommunikáció tanár (osztatlan)

Csönge Tamás

csonge.tamas@pte.hu 

Némettanár/német- és nemzetiséginémet-tanár

Reder Anna


reder.anna@pte.hu

Olasztanár

Farkis Tímea

farkis.timea@pte.hu

Orosztanár

Povarnyicina Marina

povarnyicina.marina@pte.hu

Pedagógiatanár

Huszár Zsuzsanna

Arató Ferenc

Mrázik Julianna


huszar.zsuzsanna@pte.hu

arato.ferenc@pte.hu

mrazik.julianna@pte.hu

Romológiatanár

Orsós Anna

Lakatos Szilvia


orsos.anna@pte.hu

lakatos.szilvia@pte.hu

Tantervfejlesztő tanár

 

Huszár Zsuzsannahuszar.zsuzsanna@pte.hu

Történelemtanár

Bánkúti Gábor

Rédli Mátyás

Gyertyánfy  András

bankuti.gabor@pte.hu

 redli.matyas@pte.hu

gyertyanfy.andras@pte.hu

 

 

PTE TTK  szakmódszertan oktatók névsora

 

Szak neve

Szakmódszertant oktató

Elérhetősége

Biológiatanár

Bardos Csilla

bardos@babits.pte.hu

Fizikatanár

Simon Péter

sipet@freemail.hu

Földrajztanár

M. Császár Zsuzsa

cszsuzsa@gamma.ttk.pte.hu

Informatikatanár

Jenei Sándor

Jenák Ildikó


jenei@ttk.pte.hu; jenak@ttk.pte.hu

Kémiatanár

Markovics Ákos

makos007@gamma.ttk.pte.hu

Környezettan-tanár

M. Császár Zsuzsanna

cszsuzsa@gamma.ttk.pte.hu

Matematikatanár

Eisner Tímea, Meiszterics Ágnes

 eisner@gamma.ttk.pte.hu

Testnevelő tanár

Prisztóka Gyöngyvér

Tóvári Ferenc

Telek István

Klencsár Dezső

 

gyongy@gamma.ttk.pte.hu,

 

 

 

PTE MK Zenetudományi és Képzőművészeti Intézet szakmódszertan oktatók névsora

 

Szakmódszertan

Szakmódszertant oktató

Elérhetősége

Vonós alap és középfok

Gergely László

g.laszlo55@freemail.hu

Cselló alap és középfok

Janzsó Ildikó

janzsoildi@freemail.hu>

Trombita, harsona, kürt, tuba alapfok

Mátyás Tibor

matyitibi@gmail.com

Trombita középfok

Palotai István

palo55@freemail.hu

Harsona középfok

Farkas István Péter 

farkasistvanpeter@yahoo.com

Kürt középfok

Kreka László

kreka@enternet.hu

Tuba középfok

Bazsinka József

bazsinka62@gmail.com

Ütőhangszer alapfok

Balogh Jenő

jbalogh.balogh75@gmail.com

Ütőhangszer középfok

Góth Tamás

tomcsitama@freemail.hu

Fuvola alap és középfok

Ittzés Gergely

info@ittzesgergely.hu

Klarinét alap és középfok

Arnóth Zoltán

zoltan.arnoth@gmail.com

Klarinét alapfok

Török Elek

 

Oboa alap és középfok

Sturcz László

sturcz@gmail.com

Fagott alap és középfok

Herpay Ágnes

herpay@art.pte.hu

Magánének alap és középfok

Komáromi Alice

 

Zongoraalap és középfok

Megyimóreczné Schmidt Ildikó

ildiko.ms@gmail.com

Gitár alapfok

Sára Erika

saraerika@gmail.com

Gitár középfok

Szilvágyi Sándor

szilvagyi@gmail.com

Orgona alap és középfok

Dr. Kovács Szilárd

draliszcsavok@gmail.com

Képzőművész-tanár

 Ernszt András, DLA

ernszt@citromail.hu

Design- és vizuálisművészet-tanár

 Burkus Judit, DLA

burkusjudit@gmail.com

 

  PTE Egészségtudományi Kar szakmódszertant oktató

 

Szak

Szakmódszertant oktató

Elérhetősége

Egészségügyi tanár

Deutsch Krisztina

krisztina.deutsch@etk.pte.hu

 

 

PTE-KPVK  Pedagógusképző Intézet szakmódszertan oktatók névsora

 

Alsófokú Pedagógusképzési Alközpont 

2020-2021. tanév

SZAKMÓDSZERTANT OKTATÓK

Név

tantárgy

szak

Müller János

Ének - zene tp. I.-II.

tanító

Óvodai ének - zene tevékenység módszertana

Bölcsődei zenei nevelés

óvodapedagógus

Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Tancz Tünde

Fogalmazás tp

tanító

Beszéd, olvasás, szövegfeldolgozás tp

tanító

Anyanyelvi nevelés  és módszertan

óvodapedagógus

Gyermekirodalom és módszertan

óvodapedagógus, csecsemő-és kisgyermeknevelő

Beszéd, olvasás, szövegfeldolgozás tp.

tanító

Anyanyelvtanítás tp

tanító

Irodalomtanítás tp

tanító

Írás, nyelvtan tp

tanító

Krizl Edit

Matematika módszertan az óvodában

óvodapedagógus

Matematika tp

tanító

Technika, életvitel, háztartástan és tp

tanító

Dr. Varga Tünde

Vizuális nevelés tp

Vizuális nevelés és módszertan az óvodában

 

tanító

csecsemő-és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus

Dr. Klein Ágnes

Német nyelvű tantárgyak szakszókincse és tanításának tantárgypedagógiája

tanító

Német nyelv tanításának elmélete és gyakorlata

tanító

Német nemzetiségi ismeretek és módszertan

tanító

Német óvodai foglalkozás módszertanának alapjai

óvodapedagógus

Német óvodai foglalkozás módszertana elmélete és gyakorlata

óvodapedagógus

Német nemzetiségi ismeretek és módszertan

óvodapedagógus

Mozolai Annamária

Testnevelés tp.

tanító

Testnevelés tp. 1-6. osztályban

tanító

 Christián Anikó

Óvodai testnevelés módszertana

óvodapedagógus

 

 

 Dr. Máté Andrea

 

Környezetismeret az

óvodában

Környezetimeret tp.

 

óvodapedagógus

 

tanító

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
You shall not pass!