University of Pécs

Teacher Training Center

 

Hírek

Pages

IX. MENTOR FÓRUM 2020.MÁRCIUS 4.

MEGHÍVÓ

 

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja és a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda tisztelettel meghívja  a

IX. MENTOR FÓRUM

rendezvényére

rovat:

TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT EGYETEMI MENTORPROGRAM TÉLI TÁBOR 2020. JANUÁR 31-FEBRUÁR 2.

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja szervezésében zajlik a Tanítsunk Magyarországért mentorprogram téli tábora. A táborba 10 Baranya megyei kistelepülésről érkeznek kisdiákok, hogy egyetemista mentoraikkal eltöltsenek egy vidám, élményekkel teli közös napot.

rovat:

PTE PARTNERINTÉZMÉNYE CÍMÁTADÓ ÜNNEPSÉG 2020. JANUÁR 15.

 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE címátadó ünnepség

 

IDEJE: 2020. január 15. szerda 14 óra

HELYSZÍNE: Pécsi Tudományegyetem Szenátusi terme a Rektori Hivatal épületének a földszintjén, Pécs, Vasvári Pál utca 4.

 

rovat:

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program pályázati felhívás

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program pályázati felhívása elérhető a http://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij felületen.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjra pályázni 2019. október 11-ig lehetséges.

A 2019/2020. tanévi pályázatok benyújtására, és a továbbfutó hallgatók esetében az ösztöndíj igénylésére 2019. szeptemberében az alábbi felületen lesz lehetőség: osztondij.e-kreta.hu

rovat:

Elismerésben részesültek a pedagógusképzés legkiválóbb mentorai

Elismerésben részesültek a pedagógusképzés legkiválóbb mentorai

 

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja Tanévindító Mentor Fórumot rendezett 2019. augusztus 28-án a tanárképzés szakmai gyakorlataiban résztvevő köznevelési és felsőoktatási szakemberek számára.

rovat:

VII. MENTOR FÓRUM 2019. MÁJUS 29.

 

MEGHÍVÓ

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja és a PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

tisztelettel meghívja tanév végi

VII. MENTOR FÓRUM

rendezvényére

 

rovat:

TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT TANÁCSA HATÁROZATOK 2019. március

1/2019. (03. 04.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott az Alsófokú Pedagógusképzési Alközpont 2018. évi beszámolójának elfogadásáról.

2/2018. (03. 04.) számú határozat:

rovat:

TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT TANÁCSÜLÉS Határozatok 2018. NOVEMBER 19.

 

2018. november

Tanárképzés partnerintézményi pályázata

31/2018. (11. 19.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE tanárképzési pályázatára 2018. októberében beérkezett pályázatok közül az alábbi intézmények számára javasolja a cím adományozását, az intézményekkel való partneri együttműködést és a mentortanári megbízásokat:

rovat:

BESZÁMOLÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGUSKÉPZŐ FÓRUM 2018. NOVEMBER 29.

Újabb ülést tartott a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja 2018. november 29-én újabb fórumot rendezett a dél-dunántúli régió köznevelési és pedagógusképzést folytató felsőoktatási szakemberei számára. A Fórum ismét jó lehetőséget teremtett a régió pedagógusképzési felsőoktatási szakembereinek, a gyakorló- és partnerintézményi vezetőknek, intézményfenntartóknak a személyes találkozásra, kapcsolatépítésre, a hálózati együttműködés erősítésére.

 

rovat:

Határozatok elektronikus 2018. augusztus

2018. augusztus

19/2018. (08. 30.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.1.2.-16-2016-00001 projekt keretében A Gondolkodási képességek fejlesztése a lemorzsolódás megelőzése érdekében elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

rovat:

BESZÁMOLÓ A BEMUTATKOZÓ FÓRUMRÓL 2018. 09.05.

A PTE Tanárképző Központ 2018. szeptember 5-én Bemutatkozó Fórumot szervezett az Egyetem Ifjúság úti aulájában. A rendezvény célja az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók és a közösségi pedagógiai gyakorlatban közreműködő, nem köznevelési intézmény partnerintézmények közötti élő kapcsolat lehetőségének a megteremtése volt.

A rendezvényt megnyitotta és a jelenlévőket köszöntötte Prof. Dr. Péley Bernadette, a PTE oktatási rektorhelyettese és Dr. Gerner Zsuzsanna, a PTE Tanárképző Központ főigazgatója.

rovat:

BEMUTATKOZÓ FÓRUM A KÖZÖSSÉGI PEDAGÓGIAI GYAKORLAT TELJESÍTÉSÉHEZ 2018. 09.05.

Tisztelt Hallgató!

 

A PTE Tanárképző Központ újabb fórumot szervez a közösségi pedagógiai gyakorlatban érintett osztatlan tanárszakos hallgatók és a gyakorlatban közreműködő partnerintézmények számára.

 

A rendezvényre ezúton szeretettel meghívjuk!

 

Amit még a diplomához teljesíteni kell… Közösségi pedagógiai (iskolai) gyakorlat

Bemutatkozó Fórum

 

Időpont: 2018. szeptember 5. szerda 11.00 – 15.00 óra

rovat:

ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK A LEGKIVÁLÓBB MENTOROK

Elismerésben részesültek a legkiválóbb mentorok  

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja újabb Mentor Fórumot rendezett augusztus 29-én a tanárképzés szakmai gyakorlataiban résztvevő köznevelési és felsőoktatási szakemberek számára.

rovat:

MENTOR FÓRUM 2018. augusztus 29.

 

Mentor Fórum az eredményesebb tanárképzésért

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja újabb Mentor Fórumot rendez augusztus 29-én a tanárképzés szakmai gyakorlataiban résztvevő köznevelési és felsőoktatási szakemberek számára.

rovat:

Beszámoló az V. MENTOR FÓRUMRÓL 2018. május 30.

Beszámoló az V. Mentor Fórum rendezvényről

 

rovat:

A PTE Tanárképző Központ Tanács határozatai- 2018. június

20/2018. (06.04.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja AZ ÉV VEZETŐTANÁRA, AZ ÉV MENTORTANÁRA, AZ ÉV MENTORPEDAGÓGUSA címek évenkénti adományozását, és megbízza a Tanárképző Központot az adományozás eljárásrendjének a kidolgozásával.

 

21/2018. (06.04) számú határozat:

rovat:

A PTE Tanárképző Központ Tanács határozatai- 2018. április

12/2018. (04.09.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (12 igen, 0  nem, 0  tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a tanárképzés iskolai gyakorlatainak 2017-re megállapított díjazás 100%-os emelése az alábbi összegekre változik:

 

Osztott tanárképzés

 

Közismereti tanárszakok (pl. ének-zene mint közismeret szakon is)

rovat:

A PTE Tanárképző Központ Tanács határozatai- 2017. november

2017. NOVEMBER

48/2017. (11. 13.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a hallgatói tájékoztató dokumentum (záróvizsga osztatlan tanárképzés művészeti tanárszakok: zeneművésztanár) és a hozzá kapcsolódó mellékletek elfogadását, illetve a Tanulmányi tájékoztatóban, az Egyetem és az érintett Karok honlapján való megjelentetését.

 

rovat:

Határozatok elektronikus 2018. március

2018. MÁRCIUS

 

5/2018. (03. 07.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a Természettudományi Kar által előterjesztett Korszerű földrajzi ismeretek és módszerek című pedagógus továbbképzési program akkreditációs kérelmét.

6/2018. (03. 12.) számú (elektronikus) határozat:

rovat:

Határozatok elektronikus 2018.január

2018. JANUÁR

1/2018. (01. 16.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a PTE KPVK pedagógus-továbbképzési program (Táncművészeti és mozgáskultúra fejlesztés) alapítási kérelmének jóváhagyását.

 

2/2018. (01.23.) számú (elektronikus) határozat:

rovat:

Pages

You shall not pass!