Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

Pályázati kiírás - Csecsemő- és kisgyermeknevelés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja és az Alsófokú Pedagógusképzési Alközpont pályázatot hirdet

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE

cím elnyerésére

Baranya-Somogy-Tolna-Zala megye köznevelési intézményei részére

A pályázat célja a PTE Partnerintézményi hálózat bővítése, olyan újabb köznevelési intézmények bevonása a körbe, melyben az intézmények elkötelezettek a pedagógusjelöltek szakmai fejlődésének támogatásában, mentorpedagógusai pedig elhivatottak a hallgatók felkészítésében.

A sikeres pályázat feltétele a kritériumoknak való megfelelés és az együttműködés vállalása.

Sikeres pályázat esetén az elnyert cím 2019. január 1-től határozatlan időtartamra, a partnerintézményekkel, ill. a mentorpedagógusokkal szemben támasztott követelmények fennállása/teljesülése idejére szól, és az intézményt feljogosítja a cím elnyerését igazoló, az Egyetem által adományozott tábla használatára, a táblának az intézmény falán való elhelyezésére, weblapon történő megjelenítésére.

A pályázat beérkezésének határideje (elektronikus és postai úton egyaránt):

2018. október 31. szerda

A pályázat beérkezéséről elektronikus úton visszajelzést küldünk.

 

A partnerintézményi pályázat elbírálója a PTE Tanárképző Központ Tanácsa és az Alsófokú Pedagógusképző Alközpont Tanácsa. A pályázat eredményéről 2018 novemberében küldünk értesítést.

 

A pályázati kiírás és mellékletei megtalálhatók a Tanárképző Központ és a PTE KPVK honlapján is szíves tájékoztatásul. További információk az alábbi elérhetőségeken kérhetők:

 

 

                                                                            Lévai Andrea, továbbképzési referens

 

Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi,
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Tel.:+36-74/ 528-300 (1130)

Mobil: 0630/642- 2531

E-mail: levai.andrea@kpvk.pte.hu

Honlap: http://kpvk.pte.hu/

 

 

 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE - PÁLYÁZAT

CSECSEMŐ-ÉS KISGYERMEKNEVELŐ-KÉPZÉS

Pályázati feltételek: a Partnerintézményi kritériumoknak való megfelelés és az együttműködés vállalása.

Partnerintézményi kritériumok

A PTE partnerintézményévé válhat az a csecsemő-és kisgyermeknevelő intézmény

 • mely hallgatókat fogad az Egyetemről a képzésben előírt szakmai gyakorlat teljesítésére,
 • melyben legalább egy fő csecsemő- és kisgyermeknevelő pedagógus dolgozik, aki gyakorlatvezető és/vagy mentorpedagógus szakvizsgával, szakirányú továbbképzéssel rendelkezik,
 • amennyiben ilyen típusú végzettséggel senki sem rendelkezik, akkor legyen a mentorként működő pedagógusnak legalább felsőfokú végzettsége és minimum 10 év szakmai gyakorlata, valamint rendelkezzen három szakmai ajánlással (mely közül az egyiket az intézmény vezetője adja).

Rendelkezik:

 • a fenntartó hozzájárulásával,
 • intézményi szakmai ajánlattal, mely tartalmazza a szakmai gyakorlati munkára vonatkozó kiajánlásokat (ajánlati adatbázis) az Egyetem számára, és amelyek eligazítást adnak a gyakorlatra jelentkező hallgató számára is annak eldöntéséhez, hogy az adott intézmény milyen szakmai segítséget tud felajánlani gyakorlati tevékenységük teljesítéséhez.

Előnyt jelent, ha az intézmény minősített referenciaintézmény és/vagy módszertani bölcsőde.

Nyilatkozik arról, hogy

 • a fenti kritériumoknak megfelel
 • a partnerintézményi elektronikus adatbázisban adatait az Egyetem közzé teheti,
 • intézményi szinten kapcsolatot tart a gyakorlat egyetemi szervezőjével.

 

Gyakorlatvezető mentorpedagógus kritériumok

A gyakorlatvezető mentorpedagógus rendelkezik

 • szakvizsgázott pedagógus, szakvizsgázott mentor vagy 60 órás mentor továbbképzéssel; vagy pedagógus II. fokozattal; vagy bármilyen tanúsítvánnyal igazolható releváns módszertani képzéssel rendelkezik.
 • vagy pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év kiemelkedő szakmai gyakorlattal, intézményvezetői ajánlással,
 • szakmai bemutatkozó anyaggal, mely röviden tartalmazza, mely tanítói kompetenciák fejlesztését tudja személyesen a leghatékonyabban támogatni.

Nyilatkozik arról,

 • hogy a fenti kritériumoknak megfelel.

Vállalja, hogy

 • kapcsolatot tart a pedagógusjelölt gyakorlati munkájának szakmai irányításáért, koordinálásáért felelős gyakorlatvezető egyetemi oktatóval,
 • részt vesz a PTE által rendezett mentorálással, illetve az intézményi szakmai gyakorlattal kapcsolatos szakmai műhelyeken,
 • munkájáról szakmai bemutatkozó anyagot készít, mely röviden tartalmazza, mely pedagógus kompetenciák fejlesztését tudja a hallgatóval való együttműködésben a leghatékonyabban támogatni,
  • nyilatkozatát, szakmai bemutatkozó anyagát, elérhetőségét az Egyetem partnerintézményi adatbázisban közzé teheti.

 

 

 

A pályázati kiírás mellékletei:

 

Pályázati dokumentumok

 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok (pályázati dokumentumok):

Elektronikusan:

Levélben, a levél tárgyában megjelölve: „PTE Partnerintézménye pályázat- Csecsemő- és kisgyermeknevelő”, a levélhez csatolva az alábbiakat:

Egy db dokumentum PDF formátumban (ahol szükséges pecséttel, aláírással ellátva), a fájl címében a pályázó intézmény nevének a megjelölésével:

 • Szándéknyilatkozat
 • Intézményi szakmai ajánlat
 • Gyakorlatvezető csecsemő-és kisgyermeknevelő megbízás(ok)
 • Egyéb igazoló dokumentum a pályázó intézmény szakmai munkájáról

Legalább egy fő gyakorlatvezető csecsemő- és kisgyermeknevelő pedagógus pályázata PDF formátumban (ahol szükséges pecséttel, aláírással ellátva,) a fájl címében a csecsemő-és kisgyermeknevelő pedagógus nevének a megjelölésével, több pályázó esetében külön-külön PDF:

 • Gyakorlatvezető csecsemő-és kisgyermeknevelő pedagógus szakmai bemutatkozó anyaga
 • Tanúsítvány másolat a szükséges végzettségről
 • Ha a pályázó csecsemő-és kisgyermeknevelő pedagógus gyakorlatvezető és/vagy mentorpedagógus szakvizsga vagy szakirányú továbbképzés végzettséggel nem, de felsőfokú végzettséggel és legalább 10 év szakmai gyakorlattal rendelkezik:
 1. Felsőfokú végzettség igazolása
 2. Legalább 5 év kiemelkedő szakmai gyakorlat vezetői igazolása

 

Word (.doc vagy .docx) kiterjesztésben (aláírások nélkül)

 • Adatlap
 • Intézményi szakmai ajánlat
 • Gyakorlatvezető csecsemő-és kisgyermeknevelő megbízás(ok)

Postai úton „PTE Partnerintézménye pályázat- Csecsemő-és kisgyermeknevelő” megjelöléssel

 • Szándéknyilatkozat a partnerintézményi cím pályázatról aláírással, pecséttel
 • Gyakorlatvezető csecsemő-és kisgyermeknevelő szakmai bemutatkozó anyaga aláírással

A pályázati dokumentációt elektronikus úton a levai.andrea@kpvk.pte.hu címre, postai úton a PTE KPVK Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. címre kérjük elküldeni. A postai dokumentumok csak az elektronikusan határidőre beküldött pályázati dokumentációval együtt érvényesek.

 

You shall not pass!