Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

Pályázati kiírás - Közösségi Pedagógiai Gyakorlat

Nyomtatóbarát változatPDF változat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE

cím elnyerésére

A pályázat célja a PTE Partnerintézményi hálózat bővítése, olyan újabb intézmények, szervezetek bevonása a hálózatba, mely partnerek elkötelezettek a pedagógusjelöltek szakmai fejlődésének támogatásában, mentorpedagógusai pedig elhivatottak a hallgatók felkészítésében.

A sikeres pályázat feltétele a kritériumoknak való megfelelés és az együttműködés vállalása.

Sikeres pályázat esetén az elnyert cím 2018. január 1-től határozatlan időtartamra, a partnerintézményekkel, ill. a mentorpedagógusokkal szemben támasztott követelmények fennállása/teljesülése idejére szól, és az intézményt feljogosítja a cím elnyerését igazoló, az Egyetem által adományozott tábla használatára, a táblának az intézmény falán való elhelyezésére, weblapon történő megjelenítésére.

A PTE PARTNERINTÉZMÉNYE címmel rendelkező intézményeknek nem kell újból pályázniuk, amennyiben a pályázati feltételeknek továbbra is megfelelnek.

A pályázat beérkezésének határideje (elektronikus és postai úton egyaránt):

2018. október 31. szerda

A pályázat beérkezéséről elektronikus úton visszajelzést küldünk.

 

A partnerintézményi pályázat elbírálója a PTE Tanárképző Központ Tanácsa.

A pályázat eredményéről 2018. november végén küldünk értesítést.

 

A pályázati kiírás és mellékletei megtalálhatók a Tanárképző Központ honlapján is szíves tájékoztatásul. További információk az alábbi elérhetőségeken kérhetők:

 

PTE Tanárképző Központ

Pécs, Vasvári Pál u. 4. 7622

Tel.: (72) 501-500/12433

E-mail: tanarkepzo.kozp@pte.hu

Honlap: http://tanarkepzokozpont.pte.hu/

 

  

 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE - PÁLYÁZAT

Közösségi pedagógiai gyakorlat

A pályázók köre: olyan állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetek, valamint egyházak, vallási felekezetek és vallási közösségek, melyekben nevelő és/vagy oktató munka folyik.

Határozott időre, egy év időtartamra pályázhatnak profit orientált szervezetek is, amennyiben a feltételeknek megfelelnek, és vállalják, hogy az év végén szakmai beszámolót készítenek a gyakorlatok megvalósításáról, a hallgatók szakmai támogatásáról. A Tanárképző Központ Tanácsa a beszámoló alapján dönt a további együttműködésről, annak meghosszabbításáról.

A pályázat célja a hallgatók számára olyan partnerintézményi kör biztosítása, mely körön belül a tanárszakos hallgató az általa választott szervezetnél a közösségi pedagógiai gyakorlatát teljesíteni tudja, s ezen tevékenységét a fogadó szervezetet is hasznosítani tudja, munkájával hozzájárul annak eredményes működéséhez.

A sikeres pályázat feltétele a kritériumoknak való megfelelés és az együttműködés vállalása.

 

Pályázati feltételek:

A pályázó intézmény, szervezet alkalmas

 • szervezett keretek között, együttműködési megállapodás keretébena hallgatók képzéssel párhuzamos közösségi pedagógiai gyakorlatának, a szünidőben vagy szorgalmi idő alatt is teljesíthető közösségi gyakorlatának a biztosítására,
 • egy adott tanulói korosztály tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének (táboroztatás, szakkörök, érdeklődési körök stb.) szervezési, vezetési, programkészítési, közösségépítési területein, felzárkóztatásában vagy pótvizsgára való felkészítésében tapasztalatszerzési lehetőséget nyújtani.

Vállalja, hogy

 • pedagógus jelölteket fogad az Egyetemről a képzésben előírt szakmai gyakorlat teljesítésére,
 • szakmai ajánlatot készít tevékenységéről, melyben igazolja alkalmasságát a közösségi pedagógiai gyakorlat teljesítésére,
 • a gyakorlat idejére a hallgató számára pedagógus képesítésű mentort biztosít,
 • a mentor munkáját támogatja, számára lehetőséget biztosít a PTE által rendezett mentorálással, illetve az intézményi szakmai gyakorlattal kapcsolatos szakmai műhelyeken való részvételre,
 • intézményi szinten kapcsolatot tart a gyakorlat egyetemi szervezőjével,
 • kapcsolatot tart a pedagógusjelölt gyakorlati munkájának szakmai irányításáért, koordinálásáért felelős gyakorlatvezető egyetemi oktatóval,
 • a gyakorlat végén szakmai véleményt, értékelést ad a hallgató és a gyakorlatvezető oktató részére,
 • sikeres pályázat esetén keret-megállapodást köt az Egyetemmel.

Nyilatkozik arról, hogy

 • a pedagógus jelöltek befogadására alkalmas munkakörülményekkel (épülettel és megbeszélésekre, felkészülésre alkalmas helyiséggel, a pedagógus jelöltek tájékoztatásához és a gyakorlat teljesítéséhez szükséges dokumentumokkal, segédanyagokkal, informatikai eszközökkel) rendelkezik,
 • a fenti kritériumoknak megfelel, és az adatait a partnerintézményi elektronikus adatbázisban az Egyetem közzé teheti.

 

A pályázati dokumentációt elektronikus úton kell beküldeni a tanarkepzo.kozp@pte.hu címre.

 

Beküldendő elektronikusan a pályázati kiíráshoz csatolt pályázati dokumentumok:

 • Szándéknyilatkozat (.doc vagy .docx kiterjesztésben)
 • Adatlap(.doc vagy .docx kiterjesztésben)
 • Intézmény, szervezet bemutatása, szakmai ajánlat (.doc vagy .docx kiterjesztésben)

 

Postai úton csak az alábbi dokumentumot kérjük kinyomtatva, pecséttel, aláírással ellátva visszaküldeni:

 • Szándéknyilatkozat 

Postacím: Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központ Pécs, Vasvári Pál u. 4. 7622

 

 

 

 Pályázati dokumentumok:

You shall not pass!