Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

A PTE Tanárképző Központ Tanács határozatai- 2018. április

Nyomtatóbarát változatPDF változat

12/2018. (04.09.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (12 igen, 0  nem, 0  tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a tanárképzés iskolai gyakorlatainak 2017-re megállapított díjazás 100%-os emelése az alábbi összegekre változik:

 

Osztott tanárképzés

 

Közismereti tanárszakok (pl. ének-zene mint közismeret szakon is)

 

A 2017. évre megállapított összeg

A 2018. évre megállapított összeg

5 féléves képzésben résztvevők esetében

csoportos

35 000 Ft

70 000 Ft

egyéni

120 000 Ft

240 000 Ft

3 féléves képzésben résztvevők esetében

csoportos

11 000 Ft

22 000 Ft

egyéni

21 000 Ft

42 000 Ft

2 féléves képzésben résztvevők esetében

csoportos

11 000 Ft

22 000 Ft

egyéni

11 000 Ft

22 000 Ft

 

Művészeti tanári mesterképzési szakok

 

A 2017. évre megállapított összeg

A 2018. évre megállapított összeg

4-5 féléves képzésben résztvevők esetében

csoportos

35 000 Ft

70 000 Ft

egyéni

100 000 Ft

200 000  Ft

4 féléves képzésben résztvevők esetében

csoportos

35 000 Ft

70 000 Ft

egyéni

35 000 Ft

70 000 Ft

2 féléves képzésben résztvevők esetében

csoportos

35 000 Ft

70 000  Ft

egyéni

100 000 Ft

200 000  Ft

 

Osztatlan tanárképzés

Közismereti tanárszakok

 

A 2017. évre megállapított összeg

A 2018. évre megállapított összeg

egyéni

120 000 Ft

240 000 Ft

 

Az osztatlan zeneművészeti tanári képzésben (amely 10 félév) a szakmai gyakorlatok az 5. félévben kezdődnek, így ebben a képzési formában a gyakorlatok 6 féléven keresztül tartanak

 

Osztatlan zeneművészeti tanári képzés

 

 

A 2017. évre megállapított összeg

A 2018. évre megállapított összeg

5-8 félévben

 

 

csak csoportos tanítási gyakorlat van

35 000 Ft

70 000 Ft

9-10 félévben

 

csak egyéni tanítási gyakorlat van

100 000 Ft

200 000 Ft

 

13/2018. (04.09.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (12 igen, 0  nem, 0  tartózkodás mellett) határozott arról, hogy azon iskolai gyakorlatok esetében, melyekre a 2017. évben nem állapított meg díjazást, a TVSZ alapján, kiindulva a 12 hetes iskolai gyakorlat díjazásából, időarányosan lebontva, az alábbi összegekben állapodott meg:

 

 

 

 

Osztatlan tanárképzés

Kétszakos osztatlan nappali képzés Közismereti tanárszakok

 

 

A 2018. évre megállapított összeg

csoportos

-

70 000 Ft

60 óra

 

Rövid ciklusú levelező képzés 2-4-5 féléves képzésben résztvevők esetében

 

A 2017. évre megállapított összeg

A 2018. évre megállapított összeg

 

 

2018. tavaszi félév

 2018. őszi félév

 

csoportos

-

23 000 Ft

tanítói, új tanári, szintemelő 20 óra

  23 000 Ft

 tanítói, új tanári, szintemelő 20 óra

 

-

35 000 Ft

diszciplinárisra épülő 30 óra

35 000 Ft

diszciplinárisra épülő 30 óra

egyéni

-

40 000 Ft

Hatályos TVSZ alapján két hetes tanítási gyakorlat idejére

 80 000 Ft 

Módosított TVSZ alapján négy hetes tanítási gyakorlat idejére

 

A táblázatban szereplő minden szám bruttó, járulékkal növelt összeget jelent.

 

14/2018. (04. 09.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (13 igen, 0  nem, 0  tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a jóváhagyja 30-120 órás tanfolyami pedagógus továbbképzések alapításának és indításának eljárásrendjét.

 

15/2018. (04.09.) számú határozati javaslat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (13 igen, 0  nem, 0  tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indítási kérelmét jóváhagyja.

 

 

16/2018. (04. 09.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (13 igen, 0  nem, 0  tartózkodás mellett) jóváhagyja a Gyógypedagógia alapképzési szak indításának kérelmét az alábbiak szerint: Pécs képzési hely – BTK: logopédia szakirány – pszichopedagógia szakirány; Szekszárd képzési hely – KPVK: logopédia szakirány – tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány.

17/2018. (04. 09.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (13 igen, 0  nem, 0  tartózkodás mellett) jóváhagyja az osztatlan Orosz nyelv és kultúra tanára szak indításának kérelmét.

18/2018. (04.09.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (13 igen, 0  nem, 0  tartózkodás mellett) határozott arról, hogytámogatja az osztatlan tanárképzés oktatásszervezési nehézségeit feltáró, javaslattevő újabb munkacsoport felállítását. A munkaanyagok elkészítésének határideje: 2018. május 22.

 

19/2018. (04.09.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (13 igen, 0  nem, 0  tartózkodás mellett) határozott arról, hogy az osztatlan tanárképzés közismereti pedagógiai-pszichológiai modul módosított tantervében és az új tantárgyfelelősök személyében történt változtatásokat tudomásul veszi.

 

 

 

You shall not pass!