Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

A PTE Tanárképző Központ Tanács határozatai- 2018. június

Nyomtatóbarát változatPDF változat

20/2018. (06.04.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja AZ ÉV VEZETŐTANÁRA, AZ ÉV MENTORTANÁRA, AZ ÉV MENTORPEDAGÓGUSA címek évenkénti adományozását, és megbízza a Tanárképző Központot az adományozás eljárásrendjének a kidolgozásával.

 

21/2018. (06.04) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) titkos szavazással határozott arról, hogya Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda vezetőtanári megbízására az alábbi javaslatot teszi:

 

Általános iskolai tagozaton

Intézményegység

Tantárgy

Iskolatípus

Stehler György

PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája

történelem

középiskola

 

22/2018. (06.04.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 11. sz. melléklet (szakdolgozat, tanári záróvizsga) és 12. számú melléklet (a vizsgák rendje, iskolai gyakorlatok, szakdolgozat, záróvizsga) módosítási javaslatait elfogadja.

 

23/2018. (06. 04.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja a tanárképzés vezetőtanárainak/gyakorlatvezető mentorainak munkáját segítő Vezetőtanári/mentori feladatok a csoportos tanítási gyakorlathoz– Közismereti tanárképzés c. tájékoztató dokumentumot azzal a megjegyzéssel, hogy a mellékletek I. A csoportos tanítási gyakorlatok leírása c. rész egészüljön ki minden, a jelenlegi osztott és osztatlan képzés nappali és levelező munkarendje szerinti csoportos tanítási gyakorlat leírásával.

 

24/2018. (06. 04.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja a tanárképzés vezetőtanárainak/gyakorlatvezető mentorainak munkáját segítő Mentori útmutató a csoportos tanítási gyakorlat leírása és adminisztrációs rendszere a PTE Művészeti Karán – Művészeti tanárképzés c. tájékoztató dokumentumot.

 

25/2018. (06.04.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a Záróvizsga jegyzőkönyv osztatlan tanári záróvizsgarészről c. jegyzőkönyv használatát.

 

26/2018. (06.04.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a Tanárképző Központ főigazgatója delegáló leveleinek a használatát az osztatlan tanárszakos hallgatók záróvizsgáján a tanári záróvizsgarészében közreműködő vizsgabizottsági elnök és a tagok felkéréséhez.

 

27/2018. (06. 04.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanács egyhangúlag (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a PTE KPVK tanfolyami pedagógus-továbbképzési program (Tehetséggondozás a pedagógiai gyakorlatban) alapítási kérelmének jóváhagyását, azzal a pontosítással,, hogy a továbbképzés célcsoportja általános iskolai tanítók, óvodapedagógusok.

 

You shall not pass!