TANÁRSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ LISTÁK

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Szakdolgozati témakörök és témavezetők

TVSZ 11. számú mellékletének 19. § (2) pontja szerint az osztott (Bologna-rendszerű) tanári mesterszakon a szakdolgozati témákat és a témavezetőket karonként a TK kari koordinátora gyűjti össze és terjeszti a TK felé, amely egy tanév időtartamra hagyja jóvá azokat. A TK által jóváhagyott témaköröket az egyetemi és a kari honlapon is közzé kell tenni.

32/2019. (09. 05.) számú határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott, hogy elfogadja a bologna-rendszerű tanári mesterszak szakdolgozati témakörökés témavezetők listáját a 2019/2020-es tanévre és közzéteszi az egyetemi és a kari honlapokon.

 

You shall not pass!