Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

TANÉVINDÍTÓ MENTOR FÓRUM 2019. AUGUSZTUS 28.

Nyomtatóbarát változatPDF változat

MEGHÍVÓ

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja tisztelettel meghívja tanévindító

 MENTOR FÓRUM

rendezvényére

 

A rendezvény célja a gyakorlatvezető/mentoráló pedagógusok, intézményvezetők tájékoztatása az iskolai gyakorlatokról és a tanárképzés aktuális kérdéseinek a megvitatása.

 

A meghívottak köre a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda vezetőtanárai, mentortanárai, a PTE partnerintézmények gyakorlatvezető mentortanárai, a tanári felkészítés oktatói, szakfelelős és szakmódszertanos oktatók, a hallgatókat befogadó iskolák igazgatói, oktatásszervezők, a köznevelés és a felsőoktatás érintett vezetői.

A rendezvény időpontja: 2019. augusztus 28. (szerda) 14:30 –17:00 óra

Helyszíne: PTE  Vargha Damján Konferenciaterem A/338 terem, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

A rendezvény programja:

14:00 – 14:30 Regisztráció

14:30–14:40: Megnyitó, köszöntő

Prof. Dr. Péley Bernadette, a PTE oktatási rektorhelyettese

Turi Katalin, a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda igazgatója

Dr. Gerner Zsuzsanna, a PTE Tanárképző Központ főigazgatója

14:40 – 15:00: Az Év Mentortanára, Az Év Mentorpedagógusa, Az Év Vezetőtanára, az Év Vezetőpedagógusa kitüntetések átadása

15:00 – 15:30: A díjazottak köszöntése, álló fogadás

15:30 – 16:00 Tájékoztató a tanári életpálya képzési szakaszának fejlesztéséről

Dr. Gerner Zsuzsanna, a PTE Tanárképző Központ főigazgatója

16:00 – 16:30 Jó gyakorlatok a hallgatók mentorálásában a Szent Mór Iskolaközpontban

16:30 – 17:00 Hozzászólások, a rendezvény zárása

17:00 –  Kiegészítő program az érdeklődőknek: Tájékoztató a mentoroknak az iskolai gyakorlatok szervezéséről, aktuális információk, dokumentumok, határidők

A rendezvényre szeretettel várjuk!

Regisztrálni a https://tanarkepzokozpont.pte.hu/tanevinditomentorforum20190828 felületen lehetséges.

 

 A rendezvényről szóló videofilmet az UNIV TV készítette.

https://youtu.be/BLLyEiawK0I

Elismerésben részesülnek a pedagógusképzés legkiválóbb mentorai

 

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja Tanévindító Mentor Fórumot rendez 2019. augusztus 28-án a tanárképzés szakmai gyakorlataiban résztvevő köznevelési és felsőoktatási szakemberek számára.

A Fórum kiemelt eseménye lesz Az Év Mentortanára, Az Év Mentorpedagógusa,  Az Év Vezetőtanára és az Év Vezetőpedagógusa kitüntetések ünnepélyes átadása. A kitüntetéseket a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának Tanácsa alapította 2018-ban azzal a céllal, hogy a hallgatók köznevelési intézményi gyakorlatának vezetésében, mentorálásában tartósan kiemelkedő színvonalon, példaértékűen dolgozó pedagógusok munkáját elismerje.

2019-ben AZ ÉV MENTORTANÁRA kitűntető címet Sára Erika, a Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola zenetanára érdemelte ki, AZ ÉV MENTORPEDAGÓGUSA Szentesné Nagy Éva, a PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda szakvezető óvónője lett.

AZ ÉV VEZETŐTANÁRA díjban Horváth Krisztina, a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda vezetőtanára, AZ ÉV VEZETŐPEDAGÓGUSA kitüntetésben Szabó Matild, a PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda szakvezető tanítója részesül. A díjak átadására a meghívott köznevelési és felsőoktatási szakemberek jelenlétében kerül sor.

 

Az évente két alkalommal megrendezett Mentor Fórumok általános célja a tanárképzésben gyakorlatot vezető és mentoráló pedagógusok, intézményvezetők tájékoztatása, információk megosztása a pedagógus- és tanárképzést érintő országos trendekről, a tanárképzés diszciplináris, szakmódszertani és tanári felkészítésben résztvevő oktatóinak tapasztalatcseréje, a képzésekkel kapcsolatos aktuális kérdések megvitatása. A rendezvényt Prof. Dr. Péley Bernadette, a PTE oktatási rektorhelyettese, Turi Katalin, a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda igazgatója és a házigazda részéről Dr. Gerner Zsuzsanna, a PTE Tanárképző Központ főigazgatója nyitja meg.

 

A 2019. augusztus 28-i Fórum második felében Dr. Gerner Zsuzsanna főigazgató ismerteti a tanári életpálya képzési szakaszának fejlesztésévelkapcsolatos aktuális terveket,amelyek kidolgozására szakmai szervezetek, így a Magyar Rektori Konferencia bizottságai, az MTA Pedagógusképzésvalami Albizottsága, valamint a Tanárképzők Szövetsége kaptak felkérést. Létrejött az ún. csúcsbizottság, amelynek keretén belül öt koordinációs munkacsoportot hoztak létre. A munkacsoportokba a Magyar Rektori Konferencia Bölcsészettudományi Bizottsága, Természettudományi Bizottsága, az Informatikai Tudományok Bizottsága és Pedagógusképzési Bizottsága képviselői mellett a Tanárképzők Szövetsége, az MTA Pedagógusképzési Albizottsága, a Gyakorlóiskolák Szövetsége, az EMMI és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) delegálhatott egy-egy képviselőt. Hatodikként megalakult a Tanárképző Központok Bizottsága; ez a bizottság is mind az öt munkacsoportban képviselteti magát egy-egy taggal.

 

A rendezvény további szakmai részében a pécsi Szent Mór Iskolaközpont igazgatója és gyakorlatvezető mentortanára mutatja be a Fórum résztvevőinek a hallgatók mentorálása során intézményükben kialakult jó gyakorlatokat.

 

A Mentor Fórum zárásaként lehetőség lesz az elhangzott előadások reflexiójára megvitatására, majd a rendezvény után kiegészítő programként az érdeklődő mentorok tájékoztatást kaphatnak az iskolai gyakorlatok szervezésével kapcsolatos aktuális dokumentumokról feladatokról, határidőkről.

 

magyar
Esemény dátum: 
szerda, 2019, augusztus 28 - 14:00 - 17:00
You shall not pass!