Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

ÚJ PARTNERINTÉZMÉNYE PÁLYÁZAT KIÍRÁS-ÓVODAPEDAGÓGUS

Nyomtatóbarát változatPDF változat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja és az Alsófokú Pedagógusképzési Alközpont pályázatot hirdet

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE

cím elnyerésére

Baranya-Somogy-Tolna-Zala megye köznevelési intézményei részére

A pályázat célja a PTE Partnerintézményi hálózat bővítése, olyan újabb köznevelési intézmények bevonása a körbe, melyben az intézmények elkötelezettek a pedagógusjelöltek szakmai fejlődésének támogatásában, mentorpedagógusai pedig elhivatottak a hallgatók felkészítésében.

A sikeres pályázat feltétele a kritériumoknak való megfelelés és az együttműködés vállalása.

Sikeres pályázat esetén az elnyert cím 2019. január 1-től határozatlan időtartamra, a partnerintézményekkel, ill. a mentorpedagógusokkal szemben támasztott követelmények fennállása/teljesülése idejére szól, és az intézményt feljogosítja a cím elnyerését igazoló, az Egyetem által adományozott tábla használatára, a táblának az intézmény falán való elhelyezésére, weblapon történő megjelenítésére.

A pályázat beérkezésének határideje (elektronikus és postai úton egyaránt):

2018. október 31. szerda

A pályázat beérkezéséről elektronikus úton visszajelzést küldünk.

 

A partnerintézményi pályázat elbírálója a PTE Tanárképző Központ Tanácsa és az Alsófokú Pedagógusképző Alközpont Tanácsa. A pályázat eredményéről 2018 novemberében küldünk értesítést.

 

A pályázati kiírás és mellékletei megtalálhatók a Tanárképző Központ és a PTE KPVK honlapján is szíves tájékoztatásul. További információk az alábbi elérhetőségeken kérhetők:

 

 

                                                                            Lévai Andrea, továbbképzési referens

 

Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi,
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Tel.:+36-74/ 528-300 (1130)

Mobil: 0630/642- 2531

E-mail: levai.andrea@kpvk.pte.hu

Honlap: http://kpvk.pte.hu/

 

 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE - PÁLYÁZAT

 ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS

Pályázati feltételek: a Partnerintézményi kritériumoknak és a Gyakorlatvezető mentorpedagógus kritériumoknak való megfelelés, az együttműködés vállalása.

Partnerintézményi kritériumok

A PTE partnerintézményévé válhat az a köznevelési intézmény,

 • mely pedagógus jelölteket fogad az Egyetemről az óvodapedagógus-képzés előírt szakmai gyakorlatainak teljesítésére.

Rendelkezik:

 • a fenntartó hozzájárulásával;
 • a pedagógusközösség hozzájárulásával;
 • intézményi szakmai ajánlattal, mely tartalmazza, hogy
  • mely alapfeladatokat lát el,
  • mely alapfeladatok ellátásához, milyen nevelési módszereket alkalmaz,
  • milyen egyedi, példaértékű pedagógiai tevékenységekkel, nevelési programokkal rendelkezik,
  • milyen, a tudás megosztására alkalmas pedagógiai hálózatban, oktatásfejlesztési programokban, mely módszerek átadásában és beépítésében rendelkezik gyakorlattal,
  • a hallgatók szakmai gyakorlatának teljesítését milyen szervezeti kertek és milyen oktatásszervezési formák között tudja biztosítani;
  • gyakorlatvezető mentorpedagógus kritériumoknak megfelelő legalább egy pedagógussal;
  • a pedagógus jelöltek befogadására alkalmas munkakörülményekkel (épülettel és megbeszélésekre, felkészülésre alkalmas helyiséggel, a pedagógus jelöltek tájékoztatásához és a gyakorlat teljesítéséhez szükséges iskolai dokumentumokkal, segédanyagokkal, informatikai eszközökkel);

Előnyt jelent, ha a partnerintézmény rendelkezik

 • referencia intézményi címmel.

Nyilatkozik arról, hogy

 • a fenti kritériumoknak megfelel,
 • a partnerintézményi elektronikus adatbázisban adatait az egyetem közzé teheti,
 • intézményi szinten kapcsolatot tart a gyakorlat egyetemi szervezőjével.

 

 

Gyakorlatvezető mentorpedagógus kritériumok

A gyakorlatvezető mentorpedagógus rendelkezik

 • szakvizsgázott pedagógus, szakvizsgázott mentor vagy 60 órás mentor továbbképzéssel; vagy pedagógus II. fokozattal; vagy bármilyen tanúsítvánnyal igazolható releváns módszertani képzéssel.
 • vagy pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év kiemelkedő szakmai gyakorlattal rendelkezik, intézményvezető ajánlással
 • szakmai bemutatkozó anyaggal, mely röviden tartalmazza, mely óvodapedagógusi kompetenciák fejlesztését tudja személyesen a leghatékonyabban támogatni.

Nyilatkozik arról,

 • hogy a fenti kritériumoknak megfelel.

Vállalja, hogy

 • kapcsolatot tart a pedagógusjelölt gyakorlati munkájának szakmai irányításáért, koordinálásáért felelős gyakorlatvezető egyetemi oktatóval,
 • részt vesz a PTE által rendezett mentorálással, illetve az intézményi szakmai gyakorlattal kapcsolatos szakmai műhelyeken,
 • munkájáról szakmai bemutatkozó anyagot készít, mely röviden tartalmazza, mely pedagógus kompetenciák fejlesztését tudja a hallgatóval való együttműködésben a leghatékonyabban támogatni,
  • nyilatkozatát, szakmai bemutatkozó anyagát, elérhetőségét az Egyetem partnerintézményi adatbázisban közzé teheti.

 

A pályázati kiírás mellékletei:

 

Pályázati dokumentumok

 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok (pályázati dokumentumok):

Elektronikusan:

Kísérőlevél, a levél tárgyában megjelölve: „PTE Partnerintézménye pályázat- Óvodapedagógus-képzés”, a levélhez csatolva az alábbiakat:

Egy db dokumentum PDF formátumban (ahol szükséges pecséttel, aláírással ellátva), a fájl címében a pályázó intézmény nevének a megjelölésével

 • Adatlap
 • Intézményi szakmai ajánlat (hozzácsatolva elért címeket, eredményeket igazoló dokumentumokat)
 • Gyakorlatvezető mentorpedagógus megbízás(ok)

Egy db PDF formátumban legalább egy fő gyakorlatvezető mentorpedagógus pályázata (ahol szükséges pecséttel, aláírással ellátva,) a fájl címében a pedagógus nevének a megjelölésével, több pályázó pedagógus esetében külön-külön PDF

 • Gyakorlatvezető mentorpedagógus nyilatkozata
 • Gyakorlatvezető mentorpedagógus szakmai bemutatkozó anyaga
 • Gyakorlatvezető mentorpedagógus(ok) szakmai önéletrajza (lehetőleg Europass önéletrajz)
 • Tanúsítvány másolat a szükséges szakvizsgás vagy egyéb, a kiírásban szereplő végzettségről,
 • Szükség esetén vezetői ajánlás (10 év alatti kiemelkedő szakmai gyakorlat)

Word (.doc vagy .docx) kiterjesztésben (aláírások nélkül)

 • Adatlap
 • Intézményi szakmai ajánlat
 • Gyakorlatvezető mentorpedagógus megbízás(ok)

Postai úton „PTE Partnerintézménye pályázat- Óvodapedagógus-képzés” megjelöléssel (ahol szükséges pecséttel, aláírással ellátva)

 • Szándéknyilatkozat
 • Gyakorlatvezető mentorpedagógus nyilatkozata
 • Gyakorlatvezető mentorpedagógus szakmai bemutatkozó anyaga

A pályázati dokumentációt elektronikus úton a levai.andrea@kpvk.pte.hu címre, postai úton a PTE KPVK Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. címre kérjük elküldeni. A postai dokumentumok csak az elektronikusan határidőre beküldött pályázati dokumentációval együtt érvényesek.

 

You shall not pass!