Jogszabályi háttér

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

62. A pedagógusképzés szervezése

103. § (1) Azokban a felsőoktatási intézményekben, ahol általános iskolai vagy középiskolai tanárképzés legalább kettő szakon folyik, a tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolását, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezését a tanárképző központ biztosítja, amelynek vezetője főigazgató. Intézményenként egy tanárképző központ létesíthető.

(2) A tanárképző központ koordinálja különösen a hallgatói meghallgatást, kiválasztást, felvételt, átvételt, a kreditelismerés, a pedagógiai szakképzés, a záróvizsga letételének folyamatát, és szervezi, ellenőrzi, valamint értékeli az iskolai gyakorlatot. Nyomon követi a hallgatói előremenetelt, pályakövetést végez.

(3) A pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmények - a tanárképző központon keresztül - részt vesznek a pedagógus továbbképzésben, a pedagógiai kutatásokban, a pedagógusok minősítési eljárásában.

(4) A pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény köznevelési intézményt (gyakorló intézmény) tarthat fenn, amely részt vesz a hallgatók gyakorlati képzésében. A gyógypedagógus képzést folytató felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény (gyakorló intézmény) elláthat a nevelő és oktató munkához kapcsolódó nem köznevelési tevékenységet is.

 

 

A PTE Szenátusának határozatai a Tanárképző Központ létesítéséről

 

205/2014. (11. 12.) számú határozat:

A Szenátus nyílt szavazással 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának 2015. január 1. napjával történő létrehozását támogatta.

 

207/2014. (11. 12.) számú határozat: 

A Szenátus nyílt szavazással 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta.

 

Az PTE Tanárképző Központnak a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi  CCIV. törvény szerint meghatározott feladata a tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolása, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezése (103.§(1)).

A Tanárképző Központ koordinálja különösen: a hallgatói meghallgatást, kiválasztást, felvételt, átvételt, a kreditelismerés, a pedagógiai szakképzés, a záróvizsga letételének folyamatát, és szervezi, ellenőrzi, valamint értékeli az iskolai gyakorlatot, nyomon követi a hallgatói előmenetelt, pályakövetést végez (103.§ (2)).

A pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmények – a tanárképző központokon keresztül – részt vesznek a pedagógus továbbképzésben, a pedagógiai kutatásokban, a pedagógusok minősítési eljárásában (103.§ (3)).

A Tanárképző Központ tevékenysége a pedagógus- és tanárképzés valamennyi képzési szintjén (alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, pedagógus továbbképzés, a tanárképzéssel kapcsolatos gyakorlati képzés, felsőoktatási szakképzés) megvalósuló képzésére kiterjed.

A PTE Tanárképző Központ létrehozásáról a Szenátus 205/2014. (11. 12.) számú határozata rendelkezett, és ehhez kapcsolódóan Szervezeti és Működési Szabályzatát a Szenátus 207/2014. (11. 12.) számú határozata fogadta el.

A Tanárképző Központ szervezetére, működésére, feladat- és hatáskörére vonatkozó rendelkezéseket a Tanárképző Központ Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, mely megtalálható a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 50. számú mellékleteként.