2013.- SZAKMAI TANÁRKÉPZÉS Csoportos tanítási gyakorlat

Csoportos tanítási gyakorlat

 

Kreditszáma: 2

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Tantárgy tantervi helye: II. szemeszter

Előtanulmányi feltételek:Nevelés és iskola, Tanulás és tanítás

Óraszám: A csoportos tanítási gyakorlat az egészségügyi tanár mesterképzési szakon egyetlen megszerezhető szakképzettséghez kapcsolódik, nappali képzésben: 45 óra, levelező képzésben: 30 óra.

 

Tantárgyleírás:

A képzéssel párhuzamosan, iskolában (szakközépiskola, szakgimnázium) vezetőpedagógus (vezető tanár) irányításával végzett csoportos pedagógiai és önálló tanítási gyakorlat a tanulók nevelésével, oktatásával és az adott tanárszakhoz tartozó szaktárgyakkal kapcsolatos tanári munka szakos órákon, osztályfőnöki órán, nem szakos órákon történő megfigyelése, elemzése, továbbá legalább 7 önállóan megtartott óra, foglalkozás.

Kompetenciák:

  • A hallgató képessé válik a hospitált és önállóan tartott órák pszichológiai és didaktikai szempontú elemzésére.
  • A hallgató képes a szakterületéhez illeszkedő tárgyak tanításának önálló megtervezésére és megtartására.

További információk:

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről. 2. melléklet – a tanári felkészítés követelményei (http://net.jogtar.hu)

A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 11. számú, tanárképzési melléklete