Felvételizőknek

Tájékoztató a tanárszakok iránt érdeklődőknek

 


Általános információk

A 2022/23-as tanévtől kezdődően változik a tanárképzés rendszere. A változás lényege, hogy a közismereti tanárképzés egységes lesz, nem különül el az általános iskolai- és a középiskolai tanításra feljogosító képzés, és időtartama egységesen 10 félév lesz, szakpáros rendszerű, kivéve az új természettudomány-környezettan szakos tanár (egyszakos) képzést, mesterszintű oklevéllel zárul, az oklevéllel általános és középiskolában egyaránt lehet tanítani, pályaalkalmassági vizsgát a PTE nem tart - motivációs levél sem kell, gyakorlati vagy alkalmassági vizsga lehet pl. a mozgóképtanár, testnevelőtanár és ének-zene tanárszakon.

A tanárképzés új rendszere:

A tanári szakképzettség elemei:

Ha egy hallgató tanulmányai során (legkorábban egy teljesített év után) úgy dönt, hogy mégsem tanári oklevelet szeretne, úgy átjelentkezhet a kar kapcsolódó, nem tanári alapképzésére. Az állami ösztöndíjas osztatlan tanárképzésbe bekerülni kívánóknak min. 305 ponttal kell rendelkezniük - ettől az egyes szakok ponthatára csak felfelé térhet el. Azok számára, akik BA-oklevéllel jelentkeznének az osztatlan tanárképzésbe, az emelt szintű érettségi követelménye kiváltható a diplomás pontszámítással.

 

Nappali munkarendű szakpáros képzések

 

PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) tanárszakjai    https://btk.pte.hu/hu/kepzeseink

·         angol nyelv és kultúra tanára

·         mozgóképkultúra és médiaismeret tanár

·         etikatanár

·         német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

·         francia nyelv és kultúra tanára

·         német nyelv és kultúra tanára

·         hon és népismeret tanár

·         olasz nyelv és kultúra tanára

·         horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

·         orosz nyelv és kultúra tanára

·         könyvtáros tanár

·         romológiatanár

·         latin nyelv és kultúra tanára

·         történelemtanár

·         magyar nyelv és irodalom szakos tanár

 

Szakjaink egy részét társítjuk a Művészeti Kar ének-zene tanár szakjával, a Természettudományi Kar egyes szakjaival is, valamint a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hittanár szakjával. 2022-re is több mint 100 féle párosítást hirdetünk.

PTE Természettudományi Kar (TTK) tanárszakjai   https://www.ttk.pte.hu/

       matematikatanár

       biológiatanár

       kémiatanár

       fizikatanár

       földrajztanár

       informatikatanár (digitális kultúra tanára)

       testnevelőtanár

       természettudomány–környezettantanár (új egyszakos képzés!)

A természettudományos tanári szakok egymással, a Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar tanárszakjaival, a Művészeti Kar ének-zene tanár, valamint a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hittanár szakjával párosíthatóak. A 2022-ben meghirdetett TTK-s szakpárok a kari honlapon szerepelnek; BTK-s szakokkal további párosítások is lehetnek.

PTE Művészeti Kar (MK) tanárképzési kínálata   https://www.art.pte.hu/hirek/felveteli_informaciok_2022

OSZTATLAN KÉPZÉSEK (10 félév)

·         zenetanár-képzés (magánének, fagott, fuvola, gitár, gordon, gordonka, harsona, hegedű, klarinét, kürt, mélyhegedű, oboa, orgona, trombita, tuba, ütőhangszer, zongora, szaxofon szakirányok)

·         ének-zene tanár – zeneismeret-tanár (10 félév)

·         ének-zene művésztanár – kóruskarnagy-művésztanár (12 féléves)

MESTERKÉPZÉSEK (2 félév)

·         Képzőművész-tanár; Design- és vizuálisművészet-tanár; Zeneművész-tanár (fuvola, gitár, hegedű, mélyhegedű, gordonka, zongora, magánének szakirányok)

                             

 

Ha egy hallgató tanulmányai során (legkorábban egy teljesített év után) úgy dönt, hogy mégsem tanári oklevelet szeretne, úgy átjelentkezhet a kar kapcsolódó, nem tanári alapképzésére. Az állami ösztöndíjas osztatlan tanárképzésbe bekerülni kívánóknak min. 305 ponttal kell rendelkezniük - ettől az egyes szakok ponthatára csak felfelé térhet el. Azok számára, akik BA-oklevéllel jelentkeznének az osztatlan tanárképzésbe, az emelt szintű érettségi követelménye kiváltható a diplomás pontszámítással.

 

 

 

 

Nappali munkarendű szakpáros képzések

 

PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) tanárszakjai    https://btk.pte.hu/hu/kepzeseink

 

 

·angol nyelv és kultúra tanára

 

 

·mozgóképkultúra és médiaismeret tanár

 

·etikatanár

 

 

·német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

 

 

·francia nyelv és kultúra tanára

 

 

·német nyelv és kultúra tanára

 

 

·hon és népismeret tanár

 

 

·olasz nyelv és kultúra tanára

 

 

·horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

 

 

·orosz nyelv és kultúra tanára

 

 

·könyvtáros tanár

 

 

·romológiatanár

 

 

·latin nyelv és kultúra tanára

 

 

·történelemtanár

 

 

·magyar nyelv és irodalom szakos tanár

 

 

 

 

 

Szakjaink egy részét társítjuk a Művészeti Kar ének-zene tanár szakjával, a Természettudományi Kar egyes szakjaival is, valamint a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hittanár szakjával. 2022-re is több mint 100 féle párosítást hirdetünk.

 

 

PTE Természettudományi Kar (TTK) tanárszakjai   https://www.ttk.pte.hu/

 

 

•       matematikatanár

 

 

•       biológiatanár

 

 

•       kémiatanár

 

 

•       fizikatanár

 

 

•       földrajztanár

 

 

•       informatikatanár (digitális kultúra tanára)

 

 

•       testnevelőtanár

 

 

•       természettudomány–környezettantanár (új egyszakos képzés!)

 

 

A természettudományos tanári szakok egymással, a Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar tanárszakjaival, a Művészeti Kar ének-zene tanár, valamint a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hittanár szakjával párosíthatóak. A 2022-ben meghirdetett TTK-s szakpárok a kari honlapon szerepelnek; BTK-s szakokkal további párosítások is lehetnek.

 

 

PTE Művészeti Kar (MK) tanárképzési kínálata   https://www.art.pte.hu/hirek/felveteli_informaciok_2022

 

 

OSZTATLAN KÉPZÉSEK (10 félév)

 

 

·zenetanár-képzés (magánének, fagott, fuvola, gitár, gordon, gordonka, harsona, hegedű, klarinét, kürt, mélyhegedű, oboa, orgona, trombita, tuba, ütőhangszer, zongora, szaxofon szakirányok)

 

 

·ének-zene tanár – zeneismeret-tanár (10 félév)

 

 

·ének-zene művésztanár – kóruskarnagy-művésztanár (12 féléves)

 

 

MESTERKÉPZÉSEK (2 félév)

 

 

·Képzőművész-tanár; Design- és vizuálisművészet-tanár; Zeneművész-tanár (fuvola, gitár, hegedű, mélyhegedű, gordonka, zongora, magánének szakirányok)

 

 

                             

 

Párhuzamos tanárképzés


Általános információk


A párhuzamos tanárképzés nem tanári mesterszakkal vagy osztatlan nem tanári szakkal párhuzamosan végezhető egyszakos, rövid ciklusú tanárképzés. Párhuzamos tanárképzésre jelentkezni a tanulmányi rendszerben leadott kérelemmel lehet legkorábban a nem tanári mesterszakon egy, osztatlan szakon négy teljesített félévet követően. Párhuzamos képzésben a két szak együttes képzési ideje legfeljebb egy félévvel lehet hosszabb az adott nem tanári mesterszak vagy osztatlan szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időnél. 
A nem tanári mesterképzési szakkal vagy osztatlan szakkal párhuzamos képzésben vagy a nem tanári osztatlan szakot követően felvett tanárszakon, szakmai tanárszakon, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott azon tanárszakon folytatott tanulmányok esetén, amely csak a szakterülete szerinti nem tanári mesterképzési szakra épülően második, további mesterképzési szakon folyó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben vehető fel, a jogszabály szerint járó támogatási idő további két félévvel lehet hosszabb.  
                             

Levelező munkarendű képzések

 

      Közismereti tanárszakok


A közismereti rövid ciklusú egyszakos tanári mesterképzés azoknak szól, akik:


A) olyan mesterszakos vagy korábbi rendszerű (bologna előtti) egyetemi végzettséggel rendelkeznek, mely megegyezik a tanárszak szakterületével;

B) rendelkeznek tanári végzettséggel és újabb (második vagy harmadik, esetleg további) tanári szakképzettséget kívánnak elsajátítani;

C) a korábban megszerzett általános iskolai szakképzettségüket, ugyanazon a szakon középiskolai szintre kívánják emelni;

D) tanító alapszakos végzettséggel általános-, vagy középiskolai tanárokká akarnak válni;

E) Ba/Bsc  végzettséggel rendelkeznek, és erre épülően általános-, vagy középiskolai tanárokká akarnak válni;

F) osztatlan közismereti tanárszakon szakképzettséget vagy főiskolai szintű azonos tanári szakképzettséget szerzett és tanári munkakörben foglalkoztatott            pedagógusok, akik szaktanári végzettséget szeretnének szerezni.

Képzési idő szerint:


2 féléves képzés egyetemi vagy mester szintű diplomával tanári szakképzettség nélkül vagy főiskolai szintű tanári szakképzettséggel vagy megfelelő alapvégzettséggel (szintemelő, diszciplináris végzettségre épülő, Ba/Bsc-re épülő)
3 és 4 féléves képzés tanári diplomával újabb tanári szakképzettség megszerzésére vagy tanító diplomával tanári szakképzettség vagy részben megfelelő alapképzésre (Ba/Bsc) épülően tanári szakképzettség megszerzésére ( új tanári képzés, Ba/Bsc-re épülő képzés, tanítói végzettségre épülő képzés )

 


A) Tanárszak szakterülete szerinti nem tanári mesterszakos vagy egyetemi végzettséget követő tanári mesterképzés


Képzési idő: 2 félév.
Megszerzendő kreditek száma: 60
A szakra való belépés feltétele: a szak által meghatározott (a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban közzétett) egyetemi vagy mesterszintű diploma.
A képzés során a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani tudást kell elsajátítani a rövid szaktárgyi és a hosszú összefüggő egyéni iskolai tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozat helyett 2 kredit értékben portfóliót kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

 

B) Tanári, tanítói szakképzettség birtokában újabb tanári oklevelet biztosító tanári mesterképzés


Képzési idő: 3 félév
Megszerzendő kreditek száma: 90.
A szakra való belépés feltétele: főiskolai, egyetemi vagy mesterszintű tanári oklevél.
A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani, és rövid szaktárgyi tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozat helyett 2 kredit értékben portfóliót kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

 

Képzési idő: 4 félév
Megszerzendő kreditek száma: 120.
A szakra való belépés feltétele: főiskolai, egyetemi vagy mesterszintű tanári oklevél.
A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani, rövid szaktárgyi tanítási gyakorlat  és az önálló szaktárgyi tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozat helyett 2 kredit értékben portfóliót kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

 

C) Általános iskolai tanári szakképzettséggel középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló tanári mesterképzés


Képzési idő: 2 félév.
Megszerzendő kreditek száma: 60.
A szakra való belépés feltétele: főiskolai szintű általános iskolai tanári szakképzettséget igazoló oklevél.
A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani,  rövid szaktárgyi tanítási gyakorlatok mellett. A képzés során szakdolgozat helyett 2 kredit értékben portfóliót kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

 

D) Tanító alapszakos végzettséggel általános-, vagy középiskolai tanári mesterképzés


Képzési idő: 4 félév
Megszerzendő kreditek száma: 120 kredit.
A szakra való belépés feltétele: alapszakos tanító oklevél, továbbá nyelvszak esetén a szükséges nyelvtudás megléte a megfelelő szinten (az adott szak által elvárt nyelvtudás a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban kerül közzétételre).
A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani, rövid szaktárgyi tanítási gyakorlat  és az
összefüggő egyéni iskolai tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozat helyett portfóliót kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

E) Ba/Bsc végzettségre  épülő tanárképzés


Képzési idő:2 vagy 3 félév
Megszerzendő kreditek száma:  2 féléves képzésben 60 kredit, 3 féléves képzésben 90 kredit.
A szakra való belépés feltétele:
a szakterület szerinti alapképzésben szerzett oklevél.  Megfelelő alapképzés esetén 2 féléves , részben megfelelő alapképzés esetén 3 féléves a képzés.
A képzés legnagyobb részét a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani, rövid szaktárgyi tanítási gyakorlatok  és az összefüggő egyéni iskolai tanítási gyakorlat teszik ki. A képzés során szakdolgozat helyett portfóliót kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

D) Szaktanári képzés

Képzési idő 2 félév

Osztatlan közismereti tanárszakon szakképzettséget vagy főiskolai szintű azonos tanári szakképzettséget szerzett és tanári munkakörben foglalkoztatott        pedagógusok számára.

 

 

             Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar egyszakos, rövid ciklusú képzései

https://btk.pte.hu/hu/kepzeseink/rovid-ciklusu-egyszakos-tanari-mesterszak

Képzési idő: 2 vagy 3 félév ( a bemeneti feltételeket a fenti link tartalmazza).

               angol nyelv és kultúra tanára 2 és 3 féléves képzés

etikatanár 2 és 3 féléves képzés

 filozófiatanár 2 és 3 féléves képzés

francia nyelv és kultúra tanára 2 és 3 féléves képzés

hon- és népismerettanár 2 és 3 féléves képzés

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára 2 és 3 féléves képzés

 könyvtárostanár 2 és 3 féléves képzés

 latin nyelv és kultúra tanára 2 és 3 féléves képzés

 magyar nyelv és irodalom szakos tanár 2 és 3 féléves képzés

 magyar mint idegen nyelv tanára 2 és 3 féléves képzés

 mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár 2 és 3 féléves képzés

 német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára 2 és 3 féléves képzés

  német nyelv és kultúra tanára 2 és 3 féléves képzés

  olasz nyelv és kultúra tanára 2 és 3 féléves képzés

  orosz nyelv és kultúra tanára 2 és 3 féléves képzés

  pedagógiatanár 2 és 3 féléves képzés

  romológiatanár  3 féléves képzés

  történelemtanár 2 és 3 féléves képzés

            

             Szaktanári 2 féléves képzések:

             francia nyelv és kultúra szaktanára

             horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra szaktanára

             latin nyelv és kultúra szaktanára

             magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár

             német nyelv és kultúra szaktanára

             olasz  nyelv és kultúra szaktanára

             orosz nyelv és kultúra szaktanára

             történelem szaktanár

          

 

  

              Természettudományi Kar egyszakos képzései

              https://www.ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink/rovid-ciklusu-tanarkepzes/


Képzési idő: 2,  3 vagy 4 félév ( a bemeneti feltételeket a fenti link tartalmazza).

•    biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok)
•    fizikatanár (természettudományi gyakorlatok)
•    földrajztanár
•    informatikatanár
•    kémiatanár (természettudományi gyakorlatok)
•    matematikatanár

•    természettudomány-környezettan tanár
•    testnevelőtanár

Szaktanári 2 féléves képzések:

biológia szaktanár

fizika szaktanár

földrajz szaktanár

informatika szaktanár (digitális kultúra szaktanára )

matematika szaktanár

 

                                              Teljesítendő kreditek

                       


 
szintemelő 2 féléves  tanári felkészítés 15 60
szakterületi ismeretek 45
diszciplináris  végzettség utáni 2 féléves tanári felkészítés 50 60
szakterületi vagy szakmódszertani ismeretek 10
újabb tanári szakképzettség 3 féléves tanári felkészítés 20 90
szakterületi ismeretek 70
újabb tanári szakképzettség  4 féléves tanári felkészítés 20 120
szakterületi ismeretek 100
Ba/Bsc-re épülő tanárképzés 2 féléves tanári felkészítés 50 60
szakterületi vagy szakmódszertani ismeretek 10
Ba/Bsc-re épülő tanárképzés 3 féléves tanári felkészítés 50 90
szakterületi vagy szakmódszertani ismeretek  
10
szakterületi ismeretek 30
 
BSc-re épülő  4 féléves (természetismeret-környezettantanár) tanári felkészítés 50 120
szakterületi ismeretek 70
tanítói végzettséggel 4 féléves tanári felkészítés 30 120
szakterületi ismeretek 90
egyéb pedagógiai végzettségre épülő 3 féléves (miniszteri rendelet alapján)  tanári felkészítés 10 90
szakterületi ismeretek 80
szaktanári 2 féléves tanári felkészítés 12 60
szakterületi ismeretek 48
 
                                              Iskolai gyakorlatok
 

 

2 féléves szintemelő Társas szaktárgyi tanítási gyakorlat   9-12. évf.
 
Önálló szaktárgyi tanítási gyakorlat
   
diszciplináris végzettség  utáni 2 féléves Társas szaktárgyi tanítási gyakorlat   5-12.évf.
 
Csoportos szaktárgyi tanítási gyakorlat
összefüggő egyéni iskolai gyakorlat  6 hét/25 óra
újabb tanári szakképzett      3 féléves Társas szaktárgyi tanítási gyakorlat   5-12. évf.
 
 
   
újabb tanári szakképzett      4 féléves Társas szaktárgyi tanítási gyakorlat   5-12. évf.
 Önálló szaktárgyi tanítási gyakorlatok 4 hét/20 óra
Ba/Bscre épülő tanárképzés 2 féléves Csoportos szaktárgyi tanítási gyakorlat   5.-12. évf.
 
Társas szaktárgyi tanítási gyakorlat        
összefüggő egyéni iskolai gyakorlat  
Ba/Bscre épülő tanárképzés 3 féléves Csoportos szaktárgyi tanítási gyakorlat   5.-12. évf.
 
Társas szaktárgyi tanítási gyakorlat        
összefüggő egyéni iskolai gyakorlat  6 hét/25 óra

Felvételi követelmények


A felvételi vizsga neve: szakmai és motivációs beszélgetés. Részei: alkalmassági beszélgetés (ez alól a pedagógus végzettségűek, azaz tanítók és tanárok mentesülnek) és szakmai és motivációs beszélgetés.

A vizsga alkalmassági részét csak azoknak kell teljesíteniük, akiknek nincs pedagógus végzettségük. A pedagógus végzettségűek mentesülnek a vizsga alkalmassági része alól, azonban a szakmai és motivációs beszélgetés alól nem. Erre kapják ugyanis a felvételi pontszámot. Tehát mindenkinek részt kell vennie a felvételi vizsgán, mert csak így lesz pontszáma, ami a felvételi döntés alapját képezi.

A nyelvi tanárszakok esetében a bemeneti feltételek közé tartozik egy C1-es komplex nyelvvizsga a célnyelvből, kivéve a romológiatanár szakot, ahol B2 a követelmény.

Pontszámítás:100 pont, alsó határ 50 pont

Tanulmányi pont: az oklevél minősítése alapján: max. 45 pont


Felvételi vizsgapont: a szóbeli felvételi értékelése: 45 pont

Többletpont (max. 10 pont): nyelvvizsga, OTDK 1-3. hely, sport, előnyben részesítés, előnyben részesítés, kiemelkedő szakmai teljesítmény (pl. KTDK, OTDK részvétel, előadás, konferencia, publikáció, min. 2 éves szakirányú munkakör)

 

Szakmai tanárszakokEgészségtudományi Kar képzése


Képzési idő: 4 félév


•     egészségügyi tanár mesterszak 
•    A képzés célja az egészségügyi szakterületen, az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain, az iskolai rendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli szakközépiskolai, szakgimnáziumi oktatásban, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméleti és elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, az egészségügyi szakoktatás pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok ellátására, valamint a felnőttképzésben az egészségügyi irányultságú nevelési és oktatási feladatai ellátására képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítés.

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar képzése


Képzési idő: 2 félév


•    pedagógiatanár mesterszak, csak pedagógia szakos egyetemi bölcsész vagy neveléstudomány szakos diszciplináris mesterképzési oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.

Állami finanszírozás:

 

 

·A pedagógusképzésbe felvettek száma 2021-ben 8448 fő, közülük 7425 fő (= 87,9 %) állami ösztöndíjas képzésbe jár.

 

 

·Az állam összesen maximum 12 félévet finanszíroz, de a mesterszakkal párhuzamosan felvett tanárképzések és a hatéves művészeti tanárképzések esetén 14 félévig vehető igénybe az állami támogatás.  

 

 

·Állami ösztöndíjas hallgatóként vállalniuk kell, hogy a képzési idő másfélszerese alatt oklevelet szereznek, emellett az oklevélszerzést követő húsz évben az igénybe vett állami ösztöndíjas félévekkel megegyező időtartamú hazai munkaviszonyt tartanak fenn.

 

 

·Az, hogy állami ösztöndíjas képzésre került be, még nem jelent végleges finanszírozási kategóriát. Ez bizonyos feltételekhez kötött: a minimális kreditszám elvégzésén kívül el kell érni a képzési területre vonatkozó minimumátlagot.

 

 

 

 

 

Tanárszakos hallgatókat támogató speciális ösztöndíjak:

 

 

 

 

 

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

 

 

Célja a tanári, tanítói vagy gyógypedagógus pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően részükre álláshely biztosítása.

 

 

Az ösztöndíj összege 125.000,- Ft, 250.000,- Ft vagy 375.000,- Ft/félév lehet, ennek elbírálása függ a tanulmányi eredményeidtől, illetve attól, hogy milyen szakon tanulsz, és hogy a munkavállalásához mely régiót preferálod.

 

 

A hallgató vállalja, hogy az osztatlan tanárképzésben, gyógypedagógia vagy tanító alapképzési szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, és a végzettségének, szakképzettségének megfelelő főállású, pedagógus foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn az ösztöndíj-folyósítás időtartamának megfelelő időtartamig. 

 

 

 

 

 

Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíj

 

 

Óvópedagógusok, tanítók és tanárok számára, akik valamely magyarországi kisebbség nyelvét választják a felsőoktatásban.

 

 

Célja, hogy a képzést biztosító felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonyt (nappali, esti/levelező) létesített nemzetiségi pedagógusképzésbe felvett hallgatókat a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, nemzetiségi pedagógus-utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében ösztöndíjban részesítse.

 

 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap és hosszabbítható.

 

 

Az ösztöndíj összege: tanulmányi átlaghoz kötötten nappali képzésben min. 25.000 és max. 75.000 Ft/hó 

 

 

A hallgató vállalja, hogy végzettséget szerez és az oklevél megszerzését követően a szakképzettségének megfelelően nemzetiségi pedagógus főállású közalkalmazotti jog- vagy munkaviszonyt létesít, illetve tart fenn legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban.

 

 

 

 

 

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat támogatása

 

 

A tanárképzésben alapvetően féléves összefüggő gyakorlaton lévő magyar állami ösztöndíjas nappali munkarendű aktív hallgatók részére rendelkezésre álló forrás.

 

 

Célja az állami ösztöndíjas képzésben résztvevő, gyakorlatot teljesítő tanárjelöltek megélhetésének támogatása a gyakorlati évben.

 

 

Időtartama: a képzés utolsó féléve, azaz 5 hónap.

 

 

A támogatás mértéke: a mindenkori minimálbér 65%.

 

 

 

 

 

A PTE-n elnyerhető további ösztöndíj

 

 

A Pécsi Egyházmegye Püspöki Hivatala pályázata óvópedagógus, tanító és tanár szakos hallgatók számára

 

 

Célja: azon hallgatók támogatása, akik végzettségüket megszerezve az Egyházmegye által fenntartott intézményben kívánnak elhelyezkedni. Pályázható összeg: nettó 60.000 Ft/hó

 

 

 

 

 

További felvételi információk:

https://felveteli.pte.hu/
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/tanarkepzes_valaszto
https://btk.pte.hu/hu/felvetelizoknek
http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok
https://www.art.pte.hu/felveteli/felvetelizoknek
http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/

Tájékoztató a szakirányú továbbképzések iránt érdeklődőknek

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak


https://btk.pte.hu/hu/felvetelizoknek/gyakorlatvezeto-mentortanar-pedagogus-szakvizsgara-felkeszito-szakiranyu

Zenei mentor- és gyakorlatvezető tanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak


https://www.art.pte.hu/zenei_mentor_es_gyakorlatvezeto_tanar_szakiranyu_tovabbkepzes

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés


https://btk.pte.hu/hu/felvetelizoknek/pedagogus-szakvizsga-szakiranyu-tovabbkepzes
1.    Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Gyakorlatvezető tanító ismeretkör (a modul felvételének feltétele 5 év általános iskolai gyakorlat)
2.    Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Gyakorlatvezető óvodapedagógus ismeretkör
3.    Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Könyvtár-pedagógia ismeretkör
4.    Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
5.    Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Preventív és korrektív pedagógia, pszichológia ismeretkör
6.    Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban - magyar nyelv és irodalom
7.    Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban - történelem
8.    Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban - német nyelv és irodalom
9.    Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban - német nemzetiségi nyelv és irodalom

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak


https://btk.pte.hu/hu/felvetelizoknek/kozoktatasi-vezeto-es-pedagogus-szakvizsga-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak

Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzési szak és pedagógus szakvizsga


https://btk.pte.hu/hu/felvetelizoknek/roma-tarsadalomismeret-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak-es-pedagogus-szakvizsga

Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak


https://btk.pte.hu/hu/felvetelizoknek/vizsgaelnoki-feladatokra-felkeszito-pedagogus-szakvizsga-szakiranyu-tovabbkepzesi-0