Küldetéstudat

A Tanárképző Központ az egyetemnek az a része, amelynek a közneveléssel és a közoktatással különlegesen szoros kapcsolata van. A tanárképzésben (amely alatt a pedagógusképzés teljes skálája értendő) résztvevő hallgatók tanulmányi kötelezettségeik teljesítése során több alkalommal is megfordulnak a gyakorlóiskolákban és partnerintézményekben, a diploma megszerzése után pedig munkáltatójuk a köznevelés illetve a közoktatás lesz.

 

A Tanárképző Központ működésének kulcsszava a partnerség.

  • A partneri kapcsolatok belső hálózatát az egyetem tanárképzést folytató karai, gyakorló iskolái között a Tanárképző Központ Tanácsa, a kari koordinátorok és a szakmódszertanosok összehangolt munkája teremti meg a Tanárképző Központ Irodájának közreműködésével.
  • A partnerség fontos eleme a többi felsőoktatási intézmény Tanárképző Központjával való folyamatos tapasztalatcsere.
  • A közoktatás gyakorlóhelyeivel korábban kialakult partnerkapcsolat (partneriskolai szerződések) fenntartása a jelenlegi féléves és majdani egyéves gyakorlat sikerének a záloga. A jelenleg folyó féléves gyakorlatok (osztott tanári mesterszakok) szervezése mellett folyik a felkészülés az osztatlan tanárképzés megkövetelte egyéves gyakorlat feltételeinek megteremtésére.
  • A partneri kapcsolatok többszintűek: a partneriskolák mellett az iskolafenntartókkal és a pedagógiai-szakmai szolgáltatókkal való kapcsolatokra is kiterjed.

 

A Tanárképző Központ a partneri kapcsolatokat azon hosszú távú célok érdekében működteti, hogy

  • a felsőoktatási tanárképzési és köznevelési intézmények, valamint az együttműködő szakmai intézmények meglévő tudását hatékonyan kapcsolja össze és használja fel a magas színvonalú pedagógusképzés érdekében,
  • a képzéseket összhangba hozza a munkaerő-piaci elvárásokkal,
  • javítsa az egyetemi képzés hatékonyságát és eredményességét,
  • növelje a képzési/oktatási tevékenység nemzetközi szintű elismertségét,
  • mindezzel hozzájáruljon a régió versenyképességének növeléséhez.