KÉRELEM ÉS BEFOGADÓ NYILATKOZAT ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉNI ISKOLAI GYAKORLAT TELJESÍTÉSÉHEZ - NEM PARTNERINTÉZMÉNYBEN (EGYSÉGES OSZTATLAN TANÁRI MESTERSZAKOKON SZAKPÁROS NAPPALI KÖZISMERETI KÉPZÉSBEN)