Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ülése 2020.12.01.

Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ülése

2020. december 1. kedd 10.00-12.00 óra ONLINE MS TEAMS 

A soron következő fórum témája a pedagógusképzésre, tanárképzésre jelentkezők pályaalkalmasságának a kérdése. Szeretnénk, ha a gondolatébresztő előadás és hozzászólások nyomán párbeszéd alakulna ki a fórum résztvevői között, mely a helyi pedagógusképzések számára is adna segítséget, és az országosan napirenden lévő tanárképzés átalakításához is segítene bennünket állásfoglalás kialakításához.

Mivel az egészségügyi helyzet nem teszi lehetővé a jelenléti rendezvények megtartását, ezért a hagyományosan félévente megrendezett fórumot most online formában szervezzük meg.

A fórum programja, előadója és felkért hozzászólók:

Másként tanulók a pedagógusképzésben

  • Köszöntő – Prof. Dr. Fedeles Tamás oktatási rektorhelyettes, PTE
  • Köszöntő - Dr. Gerner Zsuzsanna főigazgató, PTE Tanárképző Központ, a DRPF elnöke
  • Köszöntő – Prof. Dr. Józsa Krisztián dékán, SZIE Kaposvári Campus, a DRPF társelnöke
  • Kizáró okok helyett alkalmasság/alkalmatlanság szemlélet a pedagógusképzésben -  Dr. Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektan szakpszichológus, tudományos főmunkatárs, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézet
  • Hozzászólások, a résztvevők észrevételei, javaslatai

Felkért hozzászólók:

Benkő Vanda főigazgató, Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Magdali Csaba, a PTE Támogató Szolgálat vezetője, szociális szakértő

  • A fórum zárása - Dr. Gerner Zsuzsanna főigazgató, PTE Tanárképző Központ, a DRPF elnöke

A DRPF ülésre meghívást kaptak a régió pedagógusképzésben érintett vezetői, oktatási szakemberei, a partnerintézmények, gyakorló iskolák vezetői, pedagógiai oktatási központok és tankerületi központok vezetői.

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum (DRPF) 2016-ban jött létre a PTE és a Kaposvári Egyetem együttműködésében. A DRPF közösen megalkotott hosszú távú célja lehetőséget biztosítani a régió köznevelési és pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményei közötti párbeszédre,  egyeztetni a kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztéséről. A fórum jó lehetőséget teremt a régió pedagógusképzési felsőoktatási szakembereinek, a gyakorló- és partnerintézményi vezetőknek, intézményfenntartóknak a személyes (jelen esetben, a körülményekből adódóan online) találkozásra, kapcsolatépítésre, a hálózati együttműködés erősítésére.

PTE Tanárképző KözpontSZIE

2020.12.01 - 10:00