Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ülése 2023. november 29.

Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ülése

Az ülés időpontja: 2023. november 29. (szerda) 10:00 – 12:30 óra                                 

Az ülés helyszíne: Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 7622 Pécs, Universitas u. 2.

Az ülés témája: Az alsófokú pedagógusképzés változásai

A rendezvény célja a régió köznevelési, szakképző intézményei és pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményei közötti együttműködés továbbfejlesztése

A meghívottak köre a Pécsi Tudományegyetem és a MATE Kaposvári Campus pedagógusképzésben érintett vezetői, oktatási szakemberei, a PTE és a MATE Kaposvári Campus pedagógusképzés regionális partnerintézményeinek, gyakorló iskoláinak vezetői, pedagógiai oktatási központok és tankerületi központok, fenntartók vezetői.

 

PROGRAM:

10:00-10:20   Megnyitó, köszöntők

Prof. Dr. Fedeles Tamás, a Pécsi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese                                                                         

Dr. GERNER Zsuzsanna, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum elnöke, a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának főigazgatója                                                                         

Prof. Dr. JÓZSA Krisztián, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum társelnöke, a MATE Kaposvári Campus Neveléstudomány Intézetének intézetigazgatója

10:20–11:00 Dr. K. Nagy Emese egyetemi docens, a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének főigazgatója

A pedagógusképzési alapszakoknak a képzési és kimeneti követelményekhez való igazodása

11:00–11:40 Bíró Gyula c.e. docens, Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar Nevelés- és Társadalomtudományi Intézet gyakorlati képzésvezetője, Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorlóintézményének igazgatója

Képzésfejlesztési irányok a hazai óvodapedagógus képzésben                                                    

11:40–12:10 Hirdiné Deák Diána igazgató, Városközponti Óvoda, Pécs

Az óvodapedagógus szakmaprofil megújítása

12:10-12:20 Kérdések, összegzés, a program zárása