MENTOR FÓRUM 2024. április 23.

MENTOR FÓRUM

A rendezvény időpontja: 2024. április 23. kedd, 14 óra 

Helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda 

7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 15.

 

A rendezvény célja: A Tanárképző Központ felhívására ismét párbeszédre hívjuk a pedagógus- képzésben érintett valamennyi szereplőt, egyetemi intézeteket, szakmódszertant oktatókat, gyakorlóiskolákat és partnerintézményeket. Ismét lehetőséget teremtünk a közös gondolkodásra a tanári felkészítésről, erősítjük a tanárképzéssel foglalkozó intézmények közötti kapcsolatokat.

Mentor Fórumunk ezúttal a tanár szakos hallgatók és az őket a tanári felkészítés gyakorlatai során vezető/mentoráló pedagógusok közötti, a későbbi életpálya tekintetében nagyon fontos, érzékeny kapcsolatot   helyezi a középpontba. Valamint tájékoztatást adunk a vezetőtanárok/vezetőmentorok által használt értékelőlapok módosításáról.

 

A meghívottak köre: a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda vezetőtanárai, mentortanárai, a PTE partnerintézmények gyakorlatvezető mentortanárai, a tanári felkészítés egyetemi oktatói, szakfelelős és szakmódszertant oktatók, a gyakorlóhely iskolák igazgatói, oktatásszervezők, a köznevelés, szakképzés és felsőoktatás érintett vezetői, a hallgatói önkormányzat képviselői.

A rendezvény programja: 

14:00

Köszöntő - Turi Katalin főigazgató, Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda

Megnyitó - Dr. Gerner Zsuzsanna főigazgató, PTE Tanárképző Központ

14:15 – 14:30  A tanítási gyakorlatok új, módosított értékelőlapjai

Előadó- Vinczéné Warvasovszky Orsolya vezetőtanár, a munkacsoport vezetője

14:30 – 15:15 plenáris előadás:

Képernyők bűvöletében. A digitális nemzedékekkel való együttműködés alapvetései 

Előadó-Dr. Guld Ádám médiakutató, kommunikációs szakember, egyetemi docens

15:15-15:30 szünet

15:30-16:15 Szekciók: esetmegbeszélések