12/2024. (02.26.) számú határozat

A Tanárképző Központ Tanácsa (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett), támogatta, hogy a közismereti tanárképzésben a szakmai gyakorlatok/munkatapasztalat elismertetésére, befogadására egy olyan KÁB jöjjön létre, mely a BTK és a TTK oktatási dékánhelyetteseiből, a tanári felkészítés intézményi felelőséből és a gyakorlatok tantárgyfelelőséből, a kari HÖK képviselőkből áll.