KLEBELSBERG KÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

Tisztelt Pedagógusjelölt!

Ezúton szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a felsőoktatásért felelős miniszter a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a 2023/2024-es tanévre is nyílt pályázatot hirdet meg a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjra.

A Klebelsberg Ösztöndíj célja, hogy egyetemi tanulmányaik során anyagi segítségben részesítse a jövő tanárait, gyógypedagógusait és tanítóit.  

A pályázati felhívás, a működési szabályzat és az ösztöndíjas szerződés minta megjelent a Klebelsberg Központ honlapján (https://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij).

Kérem, hogy a pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat tanulmányozza át; amennyiben kérdése van, forduljon bizalommal a Tanárképző Központ pedagógusképzési kari koordinátoraihoz. 

A pályázat benyújtásának határideje 2023. október 27. 

Sikeres pályázást kívánok!

Üdvözlettel

Dr. Gerner Zsuzsanna
főigazgató 

Ismét lehet jelentkezni a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programba

A Program a pedagógus hallgatók tanulmányait jelentős összegű ösztöndíjjal segíti, és a diploma megszerzése után garantáltan a képzettségüknek megfelelő állást biztosít számukra. Az ösztöndíj összege 125.000 forint, 250.000 forint, vagy 375.000 forint/félév lehet, ennek elbírálása függ a tanulmányi eredménytől, illetve attól, hogy milyen szakon tanul az ösztöndíjas, és hogy a munkavállalásához mely régiót preferálja.

A Programban azok vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának időpontjában egységes, osztatlan tanárképzésen, illetve gyógypedagógia, vagy tanító alapképzési szakon megkezdték tanulmányokat. Várjuk azok jelentkezését is, akik a meghatározott szakokon már régebb óta folytatnak tanulmányokat. 

A Program népszerűségét bizonyítja, hogy a 2022/2023. tanévben összesen 471 hallgató nyújtott be sikeres pályázatot. A pályázók közül 179-en gyógypedagógia szakon tanulnak, 156-an osztatlan tanárképzésben vesznek részt, a tanítói alapképzésből pedig 136 hallgató jelentkezett a Programba. Ebben az évben az elhelyezkedésre lehetőséget nyújtó köznevelési intézmények köre tovább bővült.

Már nem csak a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézményekben, illetve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítvány (ún. modellváltó egyetemek) által fenntartott felsőoktatási intézményi fenntartású, vagy egyházi, egyházi felsőoktatási intézményi fenntartású köznevelési intézményben, hanem állami felsőoktatási intézmény által fenntartott, illetve 100%-ban állami tulajdonban lévő köznevelési intézményben is elhelyezkedhet.

A pedagógusi munkavégzés időtartama kötött, legalább addig tart, ameddig a hallgató a tanulmányok során az ösztöndíjat kapta. A végzett hallgató természetesen önállóan is kereshet megfelelő munkahelyet, és vállalhat munkát olyan köznevelési intézményben, amely részt vesz a Programban, amennyiben nem felel meg számára a Klebelsberg Központ által felajánlott, szakképzettségének megfelelő állások egyike sem. Az ösztöndíjas indokolt esetben szüneteltetheti a munkába állását, például gyermekvállas esetén, vagy ha doktori tanulmányokat folytat.       

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program a 2013/2014-es tanévben indult el, azóta összesen 5150 ösztöndíjas tanulmányait támogatta, akik közel 8 milliárd forint összegű ösztöndíjban részesültek. 2018 szeptembere óta 2119 pedagógus végzettséget és szakképzettséget szerzett ösztöndíjas kezdte meg a pályáját köznevelési intézményekben a programnak köszönhetően. 2023 őszén a Klebelsberg Központ legalább 435 új pedagógust készül elhelyezni a programnak köszönhetően.

Új pályázatokat 2023. október 3-tól (kedd) lehet benyújtani a http://osztondij.e-kreta.hu felületen. A Pályázat elektronikus formában és postai úton/ügyfélkapun keresztül történő benyújtási határideje: 2023. október 27. (péntek).

További információk:  http://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij