SZENIOR MENTOR TM ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI Kiírás 2023/2024 TANÉV TAVASZI FÉLÉV

TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT! egyetemi mentorprogram

szenior mentori ösztöndíj pályázat

 

A Pécsi Tudományegyetem a 2023/24-es tanév tavaszi szemeszterében pályázatot ír ki a Tanítsunk Magyarországért! mentorhallgatói számára szenior mentor ösztöndíj elnyerésére.

A Tanítsunk Magyarországért! (TM) mentorprogram, főként kortárs mentorálási tevékenységeken alapuló pályaorientációs és az iskolai lemorzsolódás csökkentésére irányuló program. Az egyetemista mentorok számos közös program során mutatják meg az általános iskolás tanulóknak a településen túli világ lehetőségeit – középiskolákat, vállalkozásokat látogatnak és további szociális készségeiket fejlesztő foglalkozásokat szerveznek – annak érdekében, hogy lássák, hányféle foglalkozásból, hányféle jövőből választhatnak, azaz segítsék őket abban, hogy képesek legyenek kihozni magukból a maximumot, legyen céljuk a szakmaszerzés, érettségi, továbbtanulás, sport, művészetek és elhelyezkedés a munkaerőpiacon.

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki:

  • a 2023/24-es tanév tavaszi szemeszterére vonatkozóan ösztöndíjas szerződést kötött az Egyetemmel a Tanítsunk Magyarországért! egyetemi mentorprogram keretében, ezen megállapodásban foglalt kötelezettségeit folyamatosan teljesíti
  • a pályázat kiírását megelőzően legalább egy félévet mentorálással töltött,
  • aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a PTE-n.

A hallgató a pályázat keretében vállalja, hogy:

  • a 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszterében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a PTE-n,
  • az ösztöndíj-támogatással érintett időszak alatt aktív mentortevékenységet végez,
  • a pályázat részeként előzetesen egy motivációs tervet készít a mentori tevékenységéről,
  • az ösztöndíj-támogatással érintett időszak befejezésével beszámolót készít és nyújt be az Egyetemnek,
  • elvégzi az Egyetem által részére térítésmentesen biztosított, mentori tevékenységre felkészítő kurzust (TM2).

Tevékenységi köre:

Szervezési feladatok: vállalatlátogatások, egyéb közösségi programok szervezése, mely az egyetemi adminisztrációs személyzet feladatkörén túlmutat.

A mentorok munkájának összefogása.

Közösségépítés

Új mentorok segítése.

A szenior mentori ösztöndíj összege az alapösztöndíjon felül: egyszeri 65.000, - Ft

A kiválasztott szenior mentor szenior mentor ösztöndíjszerződést köt a 2023/24-es tanév tavaszi szemeszterére vonatkozóan az Egyetemmel a Tanítsunk Magyarországért! egyetemi mentorprogram keretében.

Az szenior mentori ösztöndíj folyósítása a félév lezárását követően azon hallgatók számára lehetséges, akik legalább a második, mentorálással töltött félévüket teljesítették, továbbá a mentorálási tevékenységre vonatkozó etikai irányelveket betartják

Az elnyerhető ösztöndíjak száma: az alapösztöndíj kategóriában sikeresen pályázó mentorok közül összesen 9 fő nyerheti el az ösztöndíjat. 

A nyertes pályázónak a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében a PTE-vel kötött ösztöndíjszerződésben rögzített kötelezettségeit maradéktalanul teljesítenie kell, így különösen törekednie kell a mentoráltakra fordítandó összeg maradéktalan felhasználására. Amennyiben a kötelezettségeit nem teljesíti maradéktalanul, az elnyert ösztöndíj nem kerül utalásra.

A pályázat benyújtásának a határideje2024. március 05. 8.00. óra és 2024. március 11.  23.30.  között. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatokat kizárólag a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani az Ügyintézés/Kérvények menüpontban.

A pályázat értékelése:

A pályázatok elbírálását a PTE Tanárképző Központ főigazgatója által felállított, hallgató taggal működő Szakmai Bizottság végzi.

Az elbírálásának szempontja a mentori tevékenység, valamint a pályázat részeként benyújtott motivációs terv szakmai minősége. A hallgatók rangsorolása a szempontrendszer szerint iskolánként történik a rangsorban első helyen szereplő hallgató nyeri el az ösztöndíjat, összesen 9 fő.

A benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, amennyiben a hallgató:

  • a pályázatot nem a kiírás szerinti módon és/vagy határidőre nyújtja be.

Az eredményről a hallgató a Neptun tanulmányi rendszerben kap értesítést legkésőbb 2024. március 13. napjáig.

A pályázatot benyújtott hallgató a döntés ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül – fellebbezéssel élhet. A jogorvoslati kérelmet a Szakmai Bizottsághoz kell benyújtani a Pécsi Tudományegyetem Másodfokú Tanulmányi Bizottságának címezve.

Kérdés esetén a programot koordináló Tanárképző Központ munkatársai állnak rendelkezésre a következő elérhetőségeken:

PTE Tanárképző Központ:

telefonszám: +36 72 501-500/12433, 

E-mail: tmokapcsolat@pte.hu

 

Pécs, 2024. március 05.

Prof. Dr. Miseta Attila

rektor