MENTORNAGYKÖVETI TM ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2023/24 TANÉV ŐSZI FÉLÉV

TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT! egyetemi mentorprogram

mentornagyköveti ösztöndíj pályázat

 A Pécsi Tudományegyetem a 2023/24-es tanév őszi szemeszterében pályázatot ír ki a Tanítsunk Magyarországért! mentorhallgatói számára mentornagykövet ösztöndíj elnyerésére.

A Tanítsunk Magyarországért! (TM) mentorprogram, főként kortárs mentorálási tevékenységeken alapuló pályaorientációs és az iskolai lemorzsolódás csökkentésére irányuló program. Az egyetemista mentorok számos közös program során mutatják meg az általános iskolás tanulóknak a településen túli világ lehetőségeit – középiskolákat, vállalkozásokat látogatnak és további szociális készségeiket fejlesztő foglalkozásokat szerveznek – annak érdekében, hogy lássák, hányféle foglalkozásból, hányféle jövőből választhatnak, azaz segítsék őket abban, hogy képesek legyenek kihozni magukból a maximumot, legyen céljuk a szakmaszerzés, érettségi, továbbtanulás, sport, művészetek és elhelyezkedés a munkaerőpiacon.

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki

 

Sikeres pályázat feltételei:

A hallgató vállalja, hogy

  • a 2023/2024-es tanév őszi félévében a PTE által szervezett mentortevékenységet támogató (továbbiakban TM2) kurzust teljesíti,
  • a 2023/2024-es tanévben aktív mentornagykövet tevékenységet végez, vállalja, hogy a pozíciójához rendelt tevékenységek végzése alatt kép, hang és videóanyagok készülhetnek róla, továbbá, hogy folyamatosan kapcsolatot tart a régió vezetővel.
  • az ösztöndíj-támogatással érintett időszak befejezésével egyidejűleg beszámolót készít és nyújt be az Egyetemnek.

 

A mentornagykövet tevékenységi köre:

1. Helyi és központi toborzás segítése.

2. Sajtómegjelenések, rendezvényrészvételek a régióvezetővel egyeztetve.

3. Részvétel a programot népszerűsítő interjúkon és fotózásokon.

4. A program népszerűsítésével kapcsolatos és kampány tevékenységhez tartozó kommunikációs tevékenységek elvégzése.

 

 A mentornagyköveti ösztöndíj összege az alapösztöndíjon felül: egyszeri 65.000, - Ft

 

Az ösztöndíjak folyósítása az aktuális félév végén, egy összegben történik, azon hallgató számára lehetséges, aki legalább a negyedik mentorálással töltött félévét teljesítette, továbbá a mentoráltakra fordítandó összeg maradéktalan felhasználására törekszik, betartja a mentorálási tevékenységre vonatkozó etikai irányelveket.

 

Az elnyerhető ösztöndíjak száma: az alapösztöndíj kategóriában sikeresen pályázó mentorok közül 1 fő mentornagykövet választható. A kiválasztott mentornagykövet mentornagyköveti ösztöndíjszerződést köt a 2023/24-es tanév őszi szemeszterére vonatkozóan az Egyetemmel a Tanítsunk Magyarországért! egyetemi mentorprogram keretében. A mentornagyköveti ösztöndíjat legfeljebb 2 egymást követő félévben nyerheti el ugyanaz a mentor.

 

A nyertes pályázónak a 2023/2024-es tanév őszi félévében a PTE-vel kötött ösztöndíjszerződésben rögzített kötelezettségeit maradéktalanul teljesítenie kell. Amennyiben a kötelezettségeit nem teljesíti maradéktalanul, az elnyert ösztöndíj nem kerül utalásra.

 

A pályázat benyújtásának a határideje: 2023. október 04. 8.00- óra és október 11. 23.30. óra   között.

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatokat kizárólag a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani az Ügyintézés/Kérvények menüpontban, fényképes önéletrajz és motivációs levél benyújtásával.

 

A pályázat értékelése:

A pályázatok előzetes elbírálását a PTE Tanárképző Központ főigazgatója végzi, a pályázati kiírásnak megfelelt jelöltek nevét az Egyetem a Tanítsunk Magyarországért (TM) projektvezető számára továbbítja. A kiválasztást a TM szakmai csapata végzi személyes meghallgatást követően, így a döntést a TM szakmai csapat hozza meg. A döntés ellen a jogorvoslati lehetőséget a TM szakmai csapata határozza meg. A döntésről a pályázót az Egyetem értesíti a Neptun Tanulmányi Rendszerben rögzített e-mailcímen.

 

A benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, amennyiben a hallgató:

  • a pályázatot nem a kiírás szerinti módon és/vagy határidőre nyújtja be.

 

A pályázat befogadásáról (a pályázati feltételeknek való megfelelésről) a hallgató a Neptun Tanulmányi Rendszerben rögzített email-címén kap értesítést. A pályázatot benyújtott hallgató a befogadás elutasítása ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül – fellebbezéssel élhet. A jogorvoslati kérelmet a Tanárképző Központ főigazgatójának kell benyújtani a Pécsi Tudományegyetem Másodfokú Tanulmányi Bizottságának címezve.

 

Kérdés esetén a programot koordináló Tanárképző Központ munkatársai állnak rendelkezésre a következő elérhetőségeken:

PTE Tanárképző Központ: telefonszám: +36 72 501-500/12433, E-mail: tmokapcsolat@pte.hu

 

Pécs, 2023. október 03.

 

 

Dr. Miseta Attila  s.k.

rektor