A Pécsi Tudományegyetem Partnerintézménye pályázat-Alsófokú pedagógusképzés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE

cím elnyerésére

A pályázat célja a PTE Partnerintézményi hálózat bővítése, olyan újabb köznevelési intézmények bevonása a hálózatba, mely intézmények elkötelezettek a pedagógusjelöltek szakmai fejlődésének támogatásában, mentorpedagógusai pedig elhivatottak a hallgatók felkészítésében.

A sikeres pályázat feltétele a kritériumoknak való megfelelés és az együttműködés vállalása.

Sikeres pályázat esetén az elnyert cím 2024. január 1-től határozatlan időtartamra, a partnerintézményekkel, ill. a mentorpedagógusokkal szemben támasztott követelmények fennállása/teljesülése idejére szól, és az intézményt feljogosítja a cím elnyerését igazoló, az Egyetem által adományozott tábla használatára, a táblának az intézmény falán való elhelyezésére, weblapon történő megjelenítésére.

A PTE Partnerintézménye 2023. pályázati kiírás és pályázati felület elérhető itt:

https://tanarkepzokozpont.pte.hu/hu/pte-partnerintezmenye-palyazat

A pályázati dokumentáció feltöltésének határideje:

2023. október 27. péntek.  A pályázat beérkezéséről elektronikus úton visszajelzést küldünk. 

További információk: Mozolai Annamária

Mobil: 0630/9362 495

E-mail: mozolai.annamaria@pte.hu

Honlap: https://kpvk.pte.hu/pedagoguskepzo_alkozpont

A partnerintézményi pályázat elbírálója a PTE Tanárképző Központ Tanácsa. A pályázat eredményéről 2023 novemberében küldünk értesítést.