Az alsófokú pedagógusképzés változásai Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ülése 2023. november 29.

 

Alsófpkú pedagógusképzés

 

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ülése

Az ülés időpontja: 2023. november 29. (szerda) 10:00 – 12:30 óra                                 

Az ülés helyszíne: Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 7622 Pécs, Universitas u. 2.  Konferenciaterem főbejárati szint

Az ülés témája: Az alsófokú pedagógusképzés változásai

A rendezvény célja a régió köznevelési, szakképző intézményei és pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményei közötti együttműködés továbbfejlesztése

A meghívottak köre a Pécsi Tudományegyetem és a MATE Kaposvári Campus pedagógusképzésben érintett vezetői, oktatási szakemberei, a PTE és a MATE Kaposvári Campus pedagógusképzés regionális partnerintézményeinek, gyakorló iskoláinak vezetői, pedagógiai oktatási központok és tankerületi központok, fenntartók vezetői.

PROGRAM:

10:00-10:20   Megnyitó, köszöntők

Dr. GERNER Zsuzsanna, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum elnöke, a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának főigazgatója                                                                         

Prof. Dr. JÓZSA Krisztián, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum társelnöke, a MATE Kaposvári Campus Neveléstudomány Intézetének intézetigazgatója

10:20–11:00 Dr. K. Nagy Emese egyetemi docens, a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének főigazgatója

A pedagógusképzési alapszakoknak a képzési és kimeneti követelményekhez való igazodása

11:00–11:40 Bíró Gyula c.e. docens, Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar Nevelés- és Társadalomtudományi Intézet gyakorlati képzésvezetője, Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorlóintézményének igazgatója

Képzésfejlesztési irányok a hazai óvodapedagógus képzésben                                                    

11:40–12:10 Hirdiné Deák Diána igazgató, Városközponti Óvoda, Pécs

Az óvodapedagógus szakmaprofil megújítása

12:10-12:20 Kérdések, összegzés, a program zárása

Dr. K. Nagy Emese

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum (továbbiakban: DRPF) két pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény, a Pécsi Tudományegyetem és a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus (továbbiakban: MATE Kaposvári Campus) együttműködésén alapul.

A Fórum hosszú távú célja a köznevelési és a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményrendszer kapcsolatának fejlesztése, a pedagógusképzés korszerűsítése, az ehhez szükséges szakmai feltételek megteremtése, valamint a kompetenciaalapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése. A Fórum jó lehetőséget teremt a régió pedagógusképzési felsőoktatási szakembereinek, a regionális gyakorló- és partnerintézményi vezetőknek, intézményfenntartóknak a személyes és/vagy online találkozásra, kapcsolatépítésre, a hálózati együttműködés erősítésére.

Az ülést Prof. Dr. Fedeles Tamás, a PTE oktatási rektorhelyettese, Dr. Gerner Zsuzsanna, a PTE Tanárképző Központ főigazgatója, a DRPF elnöke és Prof. Dr. Józsa Krisztián, a MATE Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézet intézetigazgatója, a DRPF társelnöke köszöntő beszéde nyitotta meg.

Az őszi DRPF ülésen a három meghívott előadó Az alsófokú pedagógusképzés változásai témában fejtette ki gondolatait. Dr. K. Nagy Emese egyetemi docens, a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének főigazgatója A pedagógusképzési alapszakoknak a képzési és kimeneti követelményekhez való igazodása címmel tartotta meg előadását. A Magyar Rektori Konferencia Pedagógusképzési Bizottsága az RRF-2.1.1-21-2022-00001 azonosítószámú, "A felsőoktatási képzések ágazati modernizációja" elnevezésű projekt megvalósítása során feladatul kapta a pedagógusképzési területhez tartozó hat felsőoktatási alapszak (Csecsemő- és kisgyermeknevelő; Óvodapedagógus szak; Gyógypedagógia szak; Tanító szak; Szakoktató szak; Konduktor szak) horizontális és vertikális átvizsgálását. Az alapszakok egyéni jellemzőit, specifikumát tekintve egyetlen olyan elemet sem lehetett azonosítani, amely valamennyi szaknál egyértelműen megjelenne. Ez az eredmény további átgondolásra készteti az alapszakok indításának az engedélyezőit. A pedagógia és a pszichológia minden szak esetében releváns, de életkor specifikus tartalmakkal. Új koncepcióként jelent meg a középfokú óvodai nevelő szak, amelynek a tekintetében az MRK Pedagógusképzési Bizottsága szintén véleményt formált.

Bíró Gyula c.e. docens, a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar Nevelés- és Társadalomtudományi Intézet gyakorlati képzésvezetője, a Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorlóintézményének igazgatója Képzésfejlesztési irányok a hazai óvodapedagógus képzésben témában adott elő. Az előadások az alsófokú pedagógusképzés tervezett változtatásait részletesen kifejtették, alapozva az evvel foglalkozó pedagógusképzési bizottságokban folyó munkára, illetve a bizottsági javaslatokra.

A harmadik előadó, Hirdiné Deák Diána igazgató, a pécsi Városközponti Óvoda intézményvezetője Az óvodapedagógus szakmaprofil megújításának lépéseit állította a fókuszba és egy az intézményben lezajlott kutatást és annak eredményét is ismertette. A kutatás témája: a mai kor gyermekének mennyire felel meg a mai kor óvodapedagógiája?

A színvonalas előadások után Dr. Gerner Zsuzsanna, a PTE Tanárképző Központ főigazgatója összegezte és zárta a rendezvényt.

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum következő ülése várhatóan 2024 tavaszán kerül összehívásra.

A fotókat Hámori Gábor készítette:

https://tanarkepzokozpont.pte.hu/hu/galeria/del-dunantuli-regionalis-pedagoguskepzo-forum-ulese-2023-november-29