A pedagógusképzés új PTE partnerintézményei 2024. JANUÁR 30.

A pedagógusképzés új PTE partnerintézményei

 

Prof. Dr. Fedeles Tamás, a PTE oktatási rektorhelyettese és Dr. Gerner Zsuzsanna, a PTE Tanárképző Központjának főigazgatója köszöntötte az új partnerintézményeket 2024. január 30-án a Rektori Kabinet Szenátusi termében. Az új partnerintézményekkel együtt már 186 köznevelési, szakképző és kisgyermeknevelő intézmény, és 41 oktatással, neveléssel foglalkozó civil szervezet, alapítvány, kulturális és egyéb intézmény alkotja a PTE pedagógusképzés partnerintézményi hálózatát, fogadja a hallgatókat, segíti a pedagógusjelöltek felkészítését.

A Pécsi Tudományegyetemen Tanárképző Központjának fő feladata a pedagógusképzést folytató karok képzéshez kapcsolódó munkájának összehangolása. Feladatait hálózati együttműködésben látja el. Minden évben partnerintézményi pályázatot írt ki, mely pályázat célja a PTE Partnerintézményi hálózat bővítése, olyan újabb köznevelési, szakképző és kisgyermeknevelő intézmények bevonása, mely intézmények elkötelezettek a pedagógusjelöltek szakmai fejlődésének támogatásában, mentorpedagógusai pedig elhivatottak a hallgatók felkészítésében. A sikeres pályázat feltétele a kritériumoknak való megfelelés és az együttműködés vállalása. A partnerintézmények képzési kínálatuktól függően fogadnak hallgatókat a pedagógusképzésben előírt gyakorlatok teljesítésére.

A 2023. őszén kiírt pályázatban 19 újabb intézmény nyerte el a PTE Partnerintézménye címet: 6 intézmény az óvodapedagógus képzés, 6 a tanítóképzés, 6 a közismereti tanárképzés és egy intézmény a gyógypedagógusképzés területén is.  A cím 2024. január 1-től határozatlan időtartamra, a partnerintézményekkel, ill. a mentorpedagógusokkal szemben támasztott követelmények fennállása/teljesülése idejére szól, és az intézményt feljogosítja a cím elnyerését igazoló, az Egyetem által adományozott tábla használatára, a táblának az intézmény falán való elhelyezésére, weblapon történő megjelenítésére.

A PTE pedagógusképzés partnerintézményévé vált közismereti tanárképzésben az Óbudai Árpád Gimnázium, a Pécsi Jókai Mór Általános Iskola, a Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola, a Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola, a Szekszárd Garay János Gimnázium, a dombóvári Szent Orsolya Bencés Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium.

Az óvodapedagógusképzésben az Alapi Óvoda - Mini Bölcsőde, a Keleti Városrészi Óvoda, a Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda, a Pusztahencsei Óvoda, a Sárbogárdi Zengő Óvoda, a Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde vált a PTE Partnerintézményévé.

tanítóképzésben a Dr. Fejérpataky László Sportiskolai Általános Iskola Iváncsa, a Királyegyházai Általános Iskola, a Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola, a Madocsai Református Általános Iskola, a Pécs-Normandia LIONS Club - LIONS Suli Alternatív Napközi, a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola, a Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskola, a Zombai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

gyógypedagógusképzésben a Pécs-Normandia LIONS Club - LIONS Suli Alternatív Napközi lett a PTE Partnerintézménye.

A PTE Partnerintézménye címmel járó táblák átadása után Turi Katalin, a Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda igazgatója köszöntötte az új partnerintézmények vezetőit. Felajánlotta a PTE Gyakorlóiskola és Óvoda szakmai együttműködését, segítségnyújtását az új partnerek részére.

Az UNIVPécs magazin és az UNIVTV tudósítása:

https://univpecs.com/egyetemi_elet/partnerintezmenyek_cimatado_2024

https://tanarkepzokozpont.pte.hu/hu/galeria/pte-partnerintezmenye-cimatado-unnepseg-2024-januar-30