MENTOR FÓRUM 2024. április 23.

MEGHÍVÓ

a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja és a Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda által közösen szervezett
MENTOR FÓRUM
rendezvényre
A rendezvény időpontja: 2024. április 23. kedd, 14 óra 
Helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda  7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 15.
A rendezvény célja: A Tanárképző Központ felhívására ismét párbeszédre hívjuk a pedagógus- képzésben érintett valamennyi szereplőt, egyetemi intézeteket, szakmódszertant oktatókat, gyakorlóiskolákat és partnerintézményeket. Ismét lehetőséget teremtünk a közös gondolkodásra a tanári felkészítésről, erősítjük a tanárképzéssel foglalkozó intézmények közötti kapcsolatokat.
Mentor Fórumunk ezúttal a tanár szakos hallgatók és az őket a tanári felkészítés gyakorlatai során vezető/mentoráló pedagógusok közötti, a későbbi életpálya tekintetében nagyon fontos, érzékeny kapcsolatot   helyezi a középpontba. Valamint tájékoztatást adunk a vezetőtanárok/vezetőmentorok által használt értékelőlapok módosításáról.
 A meghívottak köre: a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda vezetőtanárai, mentortanárai, a PTE partnerintézmények gyakorlatvezető mentortanárai, a tanári felkészítés egyetemi oktatói, szakfelelős és szakmódszertant oktatók, a gyakorlóhely iskolák igazgatói, oktatásszervezők, a köznevelés, szakképzés és felsőoktatás érintett vezetői, a hallgatói önkormányzat képviselői.
A rendezvény programja: 
14:00  Köszöntő - Turi Katalin főigazgató, Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda
Megnyitó - Dr. Gerner Zsuzsanna főigazgató, PTE Tanárképző Központ
14:15 – 14:30  A tanítási gyakorlatok új, módosított értékelőlapjai
Előadó- Vinczéné Warvasovszky Orsolya vezetőtanár, a munkacsoport vezetője
14:30 – 15:15 plenáris előadás:
Képernyők bűvöletében. A digitális nemzedékekkel való együttműködés alapvetései 
Előadó-Dr. Guld Ádám médiakutató, kommunikációs szakember, egyetemi docens
15:15-15:30 szünet
15:30-16:15 Szekciók: esetmegbeszélések
Téma: a tanítási gyakorlatok és az összefüggő egyéni gyakorlatok során a vezető/mentortanárok és a hallgatók közös munkája közben előforduló helyzetek, örömök, nehézségek, megoldások.  Esetmegbeszélések és tapasztalatmegosztás.
16:20: Zárszó- Dr. Gerner Zsuzsanna főigazgató
Regisztráció:
Arra szeretnénk kérni a rendezvény iránt érdeklődőket, hogy az alábbi linken jelezni szíveskedjenek a részvételüket:
https://forms.gle/mWvEHzEKsizB9uqr9
A beérkező adatok nagyban segítik a szervezőmunkánkat, érdeklődésüket, visszajelzésüket előre is köszönjük!
A Tanárképző Központ munkatársai