Szakfelelősök és szakmódszertant oktatók

A Tanárképző Központ munkatársai a pedagógusképzést folytató karok szakfelelős és szakmódszertant oktatói.

SZAKFELELŐSÖK

A tanári felkészítés intézményi felelőse Dr. Híves-Varga Aranka

Közismereti tanárképzés

Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar

Szak neve                                           bologna-rendszerű tanári mesterszak/osztatlan tanárszak

Szakfelelős neve, beosztása

 

 

       Angoltanár                                                   Angol nyelv és kultúra tanára (osztatlan)

Lugossy Réka (osztott)                                                            habil. egyetemi docens                                                                Lehmann Magdolna (osztatlan)
habil. egyetemi docens

Filozófiatanár (osztott)

Weiss János
Dsc. egyetemi tanár

Etikatanár (osztatlan)

Görföl Tibor
habil.egyetemi docens

Franciatanár                                                Francia nyelv és kultúra tanára (osztatlan)

 Bene Krisztián
habil.egyetemi docens

Hon- és népismerettanár

Gőzsy Zoltán                

 habil.egyetemi docens

Horváttanár/horvát- és nemzetiségihorvát-tanár                        Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára (osztatlan)

Bockovac Tímea Anita                                                             egyetemi adjunktus

Könyvtárostanár (osztatlan és MA)

Varga Katalin                             

habil. egyetemi doces

Közösségi művelődés tanár

Huszár Zoltán                                      

habil. egyetemi docens

                       Latintanár                                                  Latin nyelv és kultúra tanára (osztatlan)

Bélyácz Katalin
egyetemi adjunktus

Magyartanár

Mekis János
habil.egyetemi docens

Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár                 

Média-, mozgókép- és kommunikáció tanár (osztatlan)

Glózer Rita
habil. egyetemi docens

Némettanár/német- és nemzetiséginémet-tanár     

 Német nyelv és kultúra tanára/Német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára (osztatlan)

Hammer Erika habil. egyetemi docens

Molnár Krisztina habil.egyetemi docens

Olasztanár                                                     

 Olasz nyelv és kultúra tanára (osztatlan)

Farkis Tímea
egyetemi adjunktus

Orosztanár

Szabó Tünde                                          

 habil. egyetemi docens             

Pedagógiatanár

Híves-Varga Aranka
habil.egyetemi docens

Romológiatanár

Híves-Varga Aranka
habil. egyetemi docens

Tantervfejlesztő tanár

Mrázik Julianna
habil. egyetemi docens

Történelemtanár                        Történelem és állampolgári ismeretek tanára (osztatlan)

Bánkuti Gábor
habil. egyetemi docens

 

 

 

Természettudományi Kar

      Szak neve                                           bologna-rendszerű tanári mesterszak/osztatlan tanárszak

Szakfelelős neve, beosztása

Biológiatanár

Salamonné Dr. Albert Éva                                                      egyetemi docens 

Fizikatanár

Dr. Pálfalvi László
egyetemi tanár

Földrajztanár

Dr. Pirkhoffer  Ervin         egyetemi docens

Informatikatanár

Dr. Jenei Sándor egyetemi tanár

Kémiatanár

Dr. Ősz Katalin egyetemi docens

Természettudomány- Környezettan-tanár

Dr. Czigány Szabolcs
egyetemi docens

Matematikatanár

Dr. Tóth  László                                                                    egyetemi   tanár                            

Testnevelő tanár

Dr. Prisztóka Gyöngyvér                                                                    egyetemi docens

Művészeti tanárképzés

Művészeti Kar

 

 

Szak neve

Szakfelelős neve, beosztása

RÖVIDÍTETT CIKLUSÚ TANÁRI MESTERSZAK

 

Zeneismeret-tanár (4 félév)

Prof. Dr. Lakner Tamás

Zenetanár szakokon (4 féléves)

Prof. Dr. Vas Bence

Ének-zene-tanár MA (4 féléves)

Prof. Dr. Lakner Tamás

OSZTATLAN KÉPZÉS

 

Ének-zenetanár (10 félév)

Prof. Dr. Lakner Tamás

Ének-zene művésztanár, kóruskarnagy-művésztanár (12 féléves)

Prof. Dr. Lakner Tamás

Zenetanár (10 féléves)

Prof.  Dr.Vas Bence

Zeneművész-tanár (2 féléves)

Prof. Dr. Vas Bence

Design-és vizuálisművészet tanár

Prof. Dr. Fusz György

Képzőművész tanár

Prof. Dr. Nyilas Márta

Szakmai tanárképzés

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

Szak neve

Szakfelelős neve, beosztása

Egészségügyi tanár

Prof. Dr. Betlehem József rektorhelyettes, egyetemi tanár, intézetigazgató

 

SZAKMÓDSZERTANT OKTATÓK

PTE BTK  

   A tanári felkészítés intézményi felelőse Dr. Híves-Varga Aranka varga.aranka@pte.hu

Szak neve             Szakmódszertant oktató 
   
Angoltanár /Angol nyelv és kultúra tanára Gergely Zsuzsanna/Lugossy Réka Katalin/Lehmann Magdolna/Szabó Gábor/Dombi Judit/Fodor Mónika/Rouse Andrew Clifford/Fekete Adrienn/Simon Krisztián/Farkas Kornél
Filozófiatanár  (osztott) Bécsi Zsófia
Etikatanár (osztatlan) Bécsi Zsófia

Franciatanár                               

Francia nyelv és kultúra tanára (osztatlan)

Catherine Tamussin
Hon- és népismerettanár Gőzsy Zoltán

Horváttanár/horvát- és nemzetiségihorvát-tanár               

  Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára (osztatlan)

Bockovac Tímea
Könyvtárostanár (osztatlan és MA) Varga Katalin
Béres Judit
Közösségi művelődés tanár  Minorics Tünde
Latintanár                                                     Latin nyelv és kultúra tanára (osztatlan) Vituska Virág
Magyartanár

KucserkaZsófia                                               Szabó Veronika                                      

Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár                                               

Média-, mozgókép- és kommunikáció tanár (osztatlan)

Csönge Tamás
Glózer Rita

Némettanár/német- és nemzetiséginémet-tanár       

Német nyelv és kultúra tanára/Német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára (osztatlan)

Gombkötőné Kemény Krisztina

Berényi-Nagy Tímea

Olasztanár                                                     Olasz nyelv és kultúra tanára (osztatlan) Farkis Tímea
Orosztanár Povarnyicina Marina
Pedagógiatanár Huszár Zsuzsanna/Arató Ferenc /Mrázik Julianna    
Romológiatanár Lakatos Szilvia/Cserti Csapó Tibor
Tantervfejlesztő tanár Huszár Zsuzsanna
Történelemtanár                                 Történelem és állampolgári ismeretek tanára (osztatlan) Rédli Mátyás                                           Gyertyánfy András                 

PTE TTK  szakmódszertan oktatók névsora

Szak neve Szakmódszertant oktató 
Biológiatanár Dr. Szabóné Bárdos Csilla
Fizikatanár Simon Péter
Földrajztanár

  

                 Dr. Pirkhoffer   Ervin                                                   

Varjas János                    

Informatikatanár Dr. Jenei Sándor
Jenák Ildikó
Kémiatanár Dr. Markovics Ákos
Környezettan-tanár    
              Dr. Pirkhoffer Ervin                     
Matematikatanár                   Dr. Eisner  Tímea                                                                                                                    
Testnevelő tanár Dr. Prisztóka                                            Gyöngyvér                                               

 

PTE MK Zenetudományi és Képzőművészeti Intézet szakmódszertan oktatók névsora

Vonós - alap- és középfok Gergely László
Cselló - alap- és középfok Janzsó Ildikó
Trombita, harsona, kürt, tuba - alapfok Mátyás Tibor
Trombita - középfok Solymosi Péter
Harsona - középfok dr. Bakos Tibor
Kürt - középfok Borbíró Máté
Tuba - középfok Bazsinka József
Ütő – alapfok Balogh Jenő
Ütő - középfok Góth Tamás
Fuvola - alap- és középfok Huszár Eszter
Klarinét - alap- és középfok Arnóth Zoltán
Klarinét - alapfok Török Elek
Oboa - alap- és középfok Sturcz László
Fagott - alap- és középfok Dr. Herpay Ágnes
Magánének - alap- és középfok Komáromi Alice
Zongora - alap- és középfok Megyimóreczné Schmidt Ildikó
Gitár - alapfok és középfok Sára Erika
Szaxofon - alapfok Szendrői Zsuzsanna
Orgona - alap- és középfok Dr. Kovács Szilárd
KÉPZŐMŰVÉSZ-TANÁR  Ernszt András DLA
DESIGN- ÉS VIZUÁLISMŰVÉSZET-TANÁR  Burkus Judit DLA

 

  PTE Egészségtudományi Kar szakmódszertant oktató

 

Szak

Szakmódszertant oktató

 

Egészségügyi tanár

Deutsch Krisztina

 

 

PTE-KPVK  Pedagógusképző Intézet szakmódszertan oktatók névsora

 

Alsófokú Pedagógusképzési Alközpont 

SZAKMÓDSZERTANT OKTATÓK

 

Név

tantárgy

szak

Müller János; Smuta Attila

Ének - zene tp. I.-II.

tanító

   

Nemes-Wéber Zsófia

Matematika módszertan az óvodában

óvodapedagógus

Matematika tp

tanító

   

Dr. Klein Ágnes

   
   
   

Német óvodai foglalkozás módszertana elmélete és gyakorlata

óvodapedagógus

   

Mozolai Annamária

Testnevelés tp.

tanító

Testnevelés tp. 1-6. osztályban

tanító

 Christián Anikó

Óvodai testnevelés módszertana

óvodapedagógus

Dr. Máté Andrea

Környezetismereti tp.

tanító

Dr. Szabó Ildikó

Fogalmazás tp

tanító

Major Tünde Kármen

Anyanyelvi nevelés  és módszertan

óvodapedagógus

Konyecsnyi Gábor

Anyanyelvtanítás tp

tanító

Dr. Szabó Ildikó,

Irodalomtanítás tp

tanító

Dr. Szabó Ildikó, Konyecsnyi Gábor

Írás, nyelvtan tp

tanító

Dr. Varga Tünde

Vizuális nevelés és módszertan az óvodában

 

óvodapedagógus

Dr. Tari Eszter

Vizuális nevelés tp.

tanító

Dr. Horváthné Papp Ibolya, Ivády Virág

Technika, életvitel, háztartástan tp.

tanító