Szakfelelősök és szakmódszertant oktatók

A Tanárképző Központ munkatársai a pedagógusképzést folytató karok szakfelelős és szakmódszertant oktatói.

SZAKFELELŐSÖK

A tanári felkészítés intézményi felelőse Dr. Híves-Varga Aranka

Közismereti tanárképzés

Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar

Szak neve  bologna-rendszerű tanári mesterszak/osztatlan tanárszak Szakfelelős neve, beosztása
Angol nyelv és kultúra tanára (osztatlan) Lehmann Magdolna (osztatlan) habil. egyetemi docens
Angoltanár                                                 Lugossy Réka (osztott)                                                      habil. egyetemi docens    
Etikatanár (osztatlan) Görföl Tibor habil.egyetemi docens
Filozófiatanár (osztott) Weiss János Dsc. egyetemi tanár
Franciatanár/ Francia nyelv és kultúra tanára (osztatlan)  Bene Krisztián habil.egyetemi docens
Hon- és népismerettanár Gőzsy Zoltán                  habil.egyetemi docens
Horváttanár/horvát- és nemzetiségihorvát-tanár ;  Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára (osztatlan) Bockovac Tímea Anita  egyetemi adjunktus
Könyvtárostanár (osztatlan és MA) Varga Katalin habil. egyetemi doces
Közösségi művelődés tanár Huszár Zoltán                                       habil. egyetemi docens
Latintanár/ Latin nyelv és kultúra tanára (osztatlan) Bélyácz Katalin egyetemi adjunktus
Magyartanár Mekis János habil.egyetemi docens
Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár/ Média-, mozgókép- és kommunikáció tanár (osztatlan)               Glózer Rita habil. egyetemi docens
Német nyelv és kultúra tanára/ Német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára (osztatlan) Molnár Krisztina  habil.egyetemi docens
Némettanár/ német- és nemzetiséginémet-tanár      Hammer Erika  habil.egyetemi docens
Olasztanár/ Olasz nyelv és kultúra tanára (osztatlan)                                                      Farkis Tímea adjunktus
Orosztanár Szabó Tünde                                            habil. egyetemi docens             
Pedagógiatanár Híves-Varga Aranka habil.egyetemi docens
Romológiatanár Híves-Varga Aranka habil. egyetemi docens
Tantervfejlesztő tanár Mrázik Julianna habil. egyetemi docens
Történelemtanár/Történelem és állampolgári ismeretek tanára (osztatlan) Bánkuti Gábor habil. egyetemi docens

 

Természettudományi Kar

 

Szak neve bologna-rendszerű tanári mesterszak/osztatlan tanárszak Szakfelelős neve, beosztása
Biológiatanár Salamonné Dr. Albert Éva egyetemi docens 
Fizikatanár Dr. Pálfalvi László egyetemi tanár
Földrajztanár Dr. Pirkhoffer Ervin                                         egyetemi docens
Informatikatanár Dr. Jenei Sándor egyetemi tanár
Kémiatanár Dr. Ősz Katalin  egyetemi docens
Természettudomány - Környezettan-tanár Dr. Czigány Szabolcs egyetemi docens
Matematikatanár Dr. Tóth László                    egyetemi tanár          
Testnevelő tanár Dr. Prisztóka Gyöngyvér  egyetemi docens

Művészeti tanárképzés

Művészeti Kar

 

 

Szak neve

Szakfelelős neve, beosztása

RÖVIDÍTETT CIKLUSÚ TANÁRI MESTERSZAK

 

Zeneismeret-tanár (4 félév)

Prof. Dr. Lakner Tamás

Zenetanár szakokon (4 féléves)

Prof. Dr. Vas Bence

Ének-zene-tanár MA (4 féléves)

Prof. Dr. Lakner Tamás

OSZTATLAN KÉPZÉS

 

Ének-zenetanár (10 félév)

Prof. Dr. Lakner Tamás

Ének-zene művésztanár, kóruskarnagy-művésztanár (12 féléves)

Prof. Dr. Lakner Tamás

Zenetanár (10 féléves)

Prof.  Dr.Vas Bence

Zeneművész-tanár (2 féléves)

Prof. Dr. Vas Bence

Design-és vizuálisművészet tanár

Prof. Dr. Fusz György

Képzőművész tanár

Dr. Ernszt András

Szakmai tanárképzés

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

Szak neve

Szakfelelős neve, beosztása

Egészségügyi tanár

Prof. Dr. Betlehem József rektorhelyettes, egyetemi tanár, intézetigazgató

 

SZAKMÓDSZERTANT OKTATÓK

PTE BTK  

   A tanári felkészítés intézményi felelőse Dr. Híves-Varga Aranka varga.aranka@pte.hu

 

Szak neve             Szakmódszertant oktató 
Angoltanár /Angol nyelv és kultúra tanára Lugossy Réka Katalin
Angoltanár /Angol nyelv és kultúra tanára Lehmann Magdolna
Angoltanár /Angol nyelv és kultúra tanára Szabó Gábor
Angoltanár /Angol nyelv és kultúra tanára Dombi Judit
Angoltanár /Angol nyelv és kultúra tanára Fodor Mónika
Angoltanár /Angol nyelv és kultúra tanára Fekete Adrienn
Angoltanár /Angol nyelv és kultúra tanára Simon Krisztián
Angoltanár /Angol nyelv és kultúra tanára Arató Szonja
Filozófiatanár  (osztott) Bécsi Zsófia
Etikatanár (osztatlan) Bécsi Zsófia
Franciatanár Francia nyelv és kultúra tanára (osztatlan)                                Catherine Tamussin
Hon- és népismerettanár Gőzsy Zoltán
Horváttanár/horvát- és nemzetiségihorvát-tanár /  Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára (osztatlan)               Bockovac Tímea
Könyvtárostanár (osztatlan és MA) Varga Katalin
Könyvtárostanár (osztatlan és MA) Molnár Bence
Közösségi művelődés tanár  Minorics Tünde
Latintanár /Latin nyelv és kultúra tanára (osztatlan) Vituska Virág
Magyartanár KucserkaZsófia                      
Magyartanár Huszics Aliz
Magyartanár Prohászka Zsolt
Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár                                                Csönge Tamás
Média-, mozgókép- és kommunikáció tanár (osztatlan) Glózer Rita
Média-, mozgókép- és kommunikáció tanár (osztatlan) Simor Kamilla
Némettanár/német- és nemzetiséginémet-tanár        Gombkötőné Kemény Krisztina
Német nyelv és kultúra tanára/ Német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára (osztatlan) Berényi-Nagy Tímea
Német nyelv és kultúra tanára/ Német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára (osztatlan) Polgár Rita
Olasztanár/ Olasz nyelv és kultúra tanára (osztatlan) Farkis Tímea
Orosztanár Povarnyicina Marina
Pedagógiatanár Varga Aranka
Pedagógiatanár Arató Ferenc
Pedagógiatanár Mrázik Julianna    
Romológiatanár Lakatos Szilvia
Romológiatanár Cserti Csapó Tibor
Romológiatanár Varga Aranka
Romológiatanár Beck Zoltán
Tantervfejlesztő tanár Mrázik Julianna    
Történelemtanár/ Történelem és állampolgári ismeretek tanára (osztatlan) Rédli Mátyás                                       
Történelemtanár/ Történelem és állampolgári ismeretek tanára (osztatlan) Gyertyánfy András

PTE TTK  szakmódszertan oktatók névsora

Szak neve Szakmódszertant oktató 
Biológiatanár Dr. Szabóné Bárdos Csilla
Fizikatanár Simon Péter
Földrajztanár Dr. Pirkhoffer   Ervin        
Földrajztanár Varjas János                                                             
Földrajztanár Száraz Tamás
Földrajztanár Vati Tamás
Földrajztanár Dr. Varga Gábor
Földrajztanár Dr. Pirisi Gábor
Informatikatanár Dr. Jenei Sándor
Informatikatanár Jenák Ildikó
Kémiatanár Dr. Markovics Ákos
Természettudomány - Környezettan-tanár Dr. Szabóné Bárdos Csilla
Matematikatanár Dr. Eisner  Tímea                                                                                                                    
Testnevelő tanár Dr. Prisztóka Gyöngyvér                                               
Testnevelő tanár Molnár Ákos
Testnevelő tanár Klencsár Dezső
Testnevelő tanár Telek István

 

PTE MK Zenetudományi és Képzőművészeti Intézet szakmódszertan oktatók névsora

Vonós - alap- és középfok Gergely László
Cselló - alap- és középfok Janzsó Ildikó
Trombita, harsona, kürt, tuba - alapfok Mátyás Tibor
Trombita - középfok Solymosi Péter
Harsona - középfok dr. Bakos Tibor
Kürt - középfok Borbíró Máté
Tuba - középfok Bazsinka József
Ütő – alapfok Balogh Jenő
Ütő - középfok Góth Tamás
Fuvola - alap- és középfok Huszár Eszter
Klarinét - alap- és középfok Arnóth Zoltán
Klarinét - alapfok Török Elek
Oboa - alap- és középfok Sturcz László
Fagott - alap- és középfok Dr. Herpay Ágnes
Magánének - alap- és középfok Komáromi Alice
Zongora - alap- és középfok Megyimóreczné Schmidt Ildikó
Gitár - alapfok és középfok Sára Erika
Szaxofon - alapfok Szendrői Zsuzsanna
Orgona - alap- és középfok Dr. Kovács Szilárd
KÉPZŐMŰVÉSZ-TANÁR  Ernszt András DLA
DESIGN- ÉS VIZUÁLISMŰVÉSZET-TANÁR  Burkus Judit DLA

 

  PTE Egészségtudományi Kar szakmódszertant oktató

 

Szak

Szakmódszertant oktató

 

Egészségügyi tanár

Deutsch Krisztina

 

 

PTE-KPVK  Pedagógusképző Intézet szakmódszertan oktatók névsora

 

Alsófokú Pedagógusképzési Alközpont 

SZAKMÓDSZERTANT OKTATÓK

 

Név

tantárgy

szak

Müller János; Smuta Attila

Ének - zene tp. I.-II.

tanító

   

Nemes-Wéber Zsófia

Matematika módszertan az óvodában

óvodapedagógus

Matematika tp

tanító

   

Dr. Klein Ágnes

   
   
   

Német óvodai foglalkozás módszertana elmélete és gyakorlata

óvodapedagógus

   

Mozolai Annamária

Testnevelés tp.

tanító

Testnevelés tp. 1-6. osztályban

tanító

 Christián Anikó

Óvodai testnevelés módszertana

óvodapedagógus

Dr. Máté Andrea

Környezetismereti tp.

tanító

Dr. Szabó Ildikó

Fogalmazás tp

tanító

Major Tünde Kármen

Anyanyelvi nevelés  és módszertan

óvodapedagógus

Konyecsnyi Gábor

Anyanyelvtanítás tp

tanító

Dr. Szabó Ildikó,

Irodalomtanítás tp

tanító

Dr. Szabó Ildikó, Konyecsnyi Gábor

Írás, nyelvtan tp

tanító

Dr. Varga Tünde

Vizuális nevelés és módszertan az óvodában

 

óvodapedagógus

Dr. Tari Eszter

Vizuális nevelés tp.

tanító

Dr. Horváthné Papp Ibolya, Ivády Virág

Technika, életvitel, háztartástan tp.

tanító