SZMSZ

A Tanárképző Központ szervezetére, működésére, feladat- és hatáskörére vonatkozó rendelkezések megtalálhatók a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 50. számú mellékleteként.

2. § (2) A Központ székhelye: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. A Központ a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar székhelyén alközpontot működtet Alsófokú Pedagógusképzési Alközpont néven (7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.) Az Alsófokú Pedagógusképzési Alközpont a működési rendjét maga határozza meg, melyet a Tanárképző Központ Tanácsa hagy jóvá.

 


Mellékletek:

A Tanárképző Központ Szervezeti és Működési Szabályzata a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 50. számú melléklete

Az Alsófokú Pedagógusképzési Alközpont Működési Rendje

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja kitüntetések adományozásáról szóló szabályzata