Tanárképző Központ tanácsa

A Tanárképző Központ a feladatait a Tanácson keresztül látja el. A Tanács döntési, véleményező, javaslattevő és ellenőrzési jogkörrel rendelkező testület.

A Tanács elnöke a Tanárképző Központ főigazgatója, társelnöke az oktatási rektorhelyettes.

 A Tanárképző Központ Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai:

  

 

Név

Kar

Elérhetőség

1.

Dr. Gerner Zsuzsanna

TK elnök, főigazgató

gerner.zsuzsanna@pte.hu

2.

Dr. Fedeles Tamás

TK társelnök, oktatási rektorhelyettes

fedeles.tamas@pte.hu

3.

Dr. Ősz Katalin

TTK dékáni megbízott

oszk@gamma.ttk.pte.hu

4.

Dr. Várnagy Péter

BTK dékánhelyettes

varnagy.peter@pte.hu

5.

Dr. Hegyi Csaba

MK  dékánhelyettes                       

hegyi.csaba@pte.hu

6.

Dr. Deutsch Krisztina

ETK dékáni megbízott

krisztina.deutsch@etk.pte.hu

7.

Lengvárszky  Attila

Oktatási Igazgatóság, Igazgató

lengvarszky.attila@pte.hu

8.

Dr. Híves-Varga Aranka

A tanári felkészítés intézményi felelőse

varga.aranka@pte.hu

9.

Dr. Fodor Mónika

A közismereti és szakmai tanári felkészítés közös képviselője

fodor.monika@pte.hu

10.

Dr. Vas Bence

A művészeti tanári felkészítés képviselője

bencevas2@gmail.com

11.

Turi Katalin

A PTE köznevelési intézmények képviselője

turi.katalin@pte.hu

12.

Dr. Boronkai Dóra

Alsófokú Pedagógusképzési Alközpont vezetője

boronkai.dora@pte.hu

13.

Fiser Bence

EHÖK

fiser.bence@pte.hu

  

A Tanárképző Központ Tanács tanácskozási joggal rendelkező tagjai: 

 

1.

Dr. Koltai Zoltán

KPVK dékánhelyettes

koltai.zoltan@kpvk.pte.hu

2.

Dr. Gerner Zsuzsanna

Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum elnöke

gerner.zsuzsanna@pte.hu

3.

Mészárosné Dr. Szilágyi Szilvia

PTE Kancellária 

szilagyi.szilvia@pte.hu

4.

Dr. Salamon Krisztina

OIG Oktatászervezési Iroda

salamon.krisztina@pte.hu